Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovací systém – ktorý je pre vás ten správny?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Chcete zmodernizovať alebo efektívne doplniť svoj vykurovací systém? Viessmann ponúka systémové riešenia na mieru pre použitie v rodinných domoch a bytových domoch. Sortiment siaha od kondenzačných kotlov na fosílne palivá až po obnoviteľné zdroje a hybridné riešenia. Okrem toho sú v ponuke spoločnosti Viessmann aj generátory tepla na elektrický pohon. Ktorý vykurovací systém je teda pre vás ten pravý, ako môžete ušetriť energiu a zároveň znížiť náklady a aké služby ponúka Viessmann pre moderné vykurovacie systémy? Na tejto stránke nájdete informácie o rôznych vykurovacích a systémových riešeniach, ako aj dôležité údaje, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť pre nákup.

Správna príprava na nákup vykurovacieho systému

Ak chcete obnoviť svoj vykurovací systém, prvým krokom je komplexná príprava. Plánovanie je totiž všetko. Najskôr si musíte zodpovedať niekoľko otázok. Veď na výber je toľko vykurovacích technológií. Okrem toho by mala zodpovedať podmienkam budovy, ako aj individuálne preferovanému správaniu obyvateľov pri vykurovaní a ich predstavám.

 

Ktoré kritériá sú pre vás najdôležitejšie?

 • Mal by to byť vykurovací systém s obnoviteľnými zdrojmi energie alebo by sa mali zvážiť klasický zdroj energie – plyn?
 • Koľko priestoru je k dispozícii na skladovanie palív alebo celého systému?
 • Požadujete kombináciu rôznych systémov?
 • Koľko by mal vykurovací systém vôbec stáť?

Prvým krokom je teda zistenie skutočností. Okrem toho odporúčame konzultáciu s kompetentným obchodným partnerom Viessmann, ktorý vám poradí vo všetkých aspektoch moderných vykurovacích systémov. 

Vyhľadanie správneho odborného partnera

Ako už bolo spomenuté, výber vykurovacieho systému nie je jednoduchý. Koniec koncov, nejde len o osobné preferencie, ako je rozhodovanie medzi fosílnymi a obnoviteľnými zdrojmi energie. Ide skôr o to, aby vykurovací systém vyhovoval aj podmienkam domu - a tie sú v existujúcich budovách obmedzujúcejšie ako v novostavbách. Okrem iného je potrebné určiť, aká je potreba tepla. Okrem toho by mal vykurovací systém fungovať hospodárne. Kotol nesmie byť na tento účel príliš malý ani príliš veľký. So všetkými týmito otázkami vám pomôže jeden z našich partnerov Viessmann. Sú to vždy certifikovaní vykurovací technici. V našej príručke "Hľadanie správneho odborného partnera vykurovacieho systému" sa dozviete, na čo by ste si mali dať pozor pri hľadaní partnera pre váš projekt vykurovania.

Kontrolný zoznam na výber správneho vykurovacieho systému

Aké typy vykurovania vlastne existujú a zodpovedajú vašim individuálnym požiadavkám? Na zúženie výberu môžete vopred použiť nasledujúci kontrolný zoznam. Cesta k modernému vykurovaniu sa tak stane prehľadnejšou a jednoduchšou.

Plynové vykurovanie zabezpečuje teplo vo viac ako 60 percentách nemeckých domácností. K výhodám patrí desaťročiami overená technológia, ktorá využíva plyn mimoriadne efektívne vďaka kondenzačnej technológii a malej ploche. Nástenné plynové kotly sú mimoriadne kompaktné. Vďaka tomu je vykurovací systém ideálny pre rodinné domy bez pivnice alebo kotolne, ale aj pre jednotlivé byty v bytových domoch. Pri rozhodovaní je tiež dôležité vedieť: napriek obmedzeným zásobám plynu má plynová kondenzačná technika budúcnosť vďaka bioplynu a možnej prímesi vodíka. Okrem toho sa vykurovacie systémy Viessmann dajú kombinovať so zdrojmi tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie a vytvárať tak hybridné systémy.

Vykurovanie plynom - rozumné rozhodnutie ak ...

 • Chcete vykurovací systém s osvedčenou kondenzačnou technikou na fosílne palivá
 • Máte k dispozícii len obmedzený priestor pre technológiu
 • Už máte plynovú prípojku alebo zásobník na kvapalný plyn
 • Chcete moderný vykurovací systém s dobrým pomerom ceny a výkonu
 • Chcete mať možnosť kombinácie s obnoviteľnými zdrojmi energie

Hybridné vykurovacie systémy využívajú viacero zdrojov energie. To umožňuje kombinovať fosílne a regeneratívne zdroje energie, napríklad plynový kondenzačný kotol s tepelným čerpadlom poháňaným elektrickou energiou. Ponúka to veľkú flexibilitu, pretože inovatívna regulácia Viessmann zabezpečuje, že sa vždy automaticky zvolí najefektívnejší a najhospodárnejší prevádzkový režim. Ako alternatíva k úspornému režimu existuje ekologický ekvivalent. V ňom systém pracuje s dôrazom na minimalizáciu emisiíCO2. Za predpokladu splnenia požiadaviek je možnosťou aj integrácia fotovoltického systému. To znamená, že energia potrebná na prevádzku vykurovacieho systému sa môže vyrábať okamžite. Ďalšie plus: plynové hybridné vykurovacie systémy sú dotované dotáciami na Slovensku, pokiaľ sú spustené.

  

Hybridný systém - rozumné rozhodnutie, ak...

 • už vykurujete plynom
 • Chcete sa spoľahnúť na udržateľnú výrobu tepla pomocou druhého vykurovacieho systému
 • Chcete vždy automaticky využívať najlacnejší alebo najekologickejší zdroj tepla
 • Chcete sa stať nezávislejšími od dodávateľa elektrickej energie pomocou fotovoltického systému
 • Chcete znížiť obstarávacie náklady prostredníctvom dotácií (plynový hybrid)

Vykurovací systém na drevo pre bytový dom alebo rodinný dom je vhodný ako jediný aj doplnkový dodávateľ tepla v hybridnom systéme. Klimaticky neutrálna prevádzka je jednou z najvýznamnejších výhod. Pri spaľovaní sa totiž uvoľňuje len toľkoCO2, koľko drevné palivo absorbovalo počas svojho rastu. Pomerne konštantné ceny paliva a možnosť regionálneho obstarávania tiež robia z tohto vykurovacieho systému zaujímavú možnosť. Treba však poznamenať, že samotný vykurovací systém, skladovanie paliva, zásobníková fľaša, ako aj dopravné zariadenie na automatické nabíjanie si vyžadujú dostatočný priestor a sú spojené s vyššími nákladmi. Tieto vyššie náklady sa však dajú znížiť prostredníctvom štátnych dotácií.

  

Vykurovanie drevom - rozumné rozhodnutie, ak...

 • Chcete klimaticky neutrálne vykurovanie s využitím dreva ako obnoviteľnej suroviny
 • Chcete využívať relatívne konštantné ceny paliva na vykurovanie
 • Máte priestor na skladovanie peliet alebo polien
 • Máte dostatok miesta na akumulačnú nádrž s objemom do 1000 litrov
 • Chcete znížiť vyššie náklady na obnoviteľný zdroj tepla pomocou štátnych dotácií

Tepelné čerpadlo využíva na vykurovanie energiu uloženú vo vzduchu, zemi alebo vode. Je to efektívne a šetrné ku klíme. A keďže k zdrojom tepla možno pristupovať rôznymi spôsobmi, tento typ vykurovania je vhodný pre takmer každý typ budovy. Ak prevádzka tepelného čerpadla so zemným zdrojom neprichádza do úvahy z dôvodu geografickej polohy alebo nedostatku priestoru, vhodnou alternatívou je tepelné čerpadlo so vzduchovým zdrojom. Veľmi zaujímavý bod: Vykurovacie systémy Viessmann možno v lete použiť aj na chladenie. Je však dôležité vedieť, že z technických dôvodov tepelné čerpadlá efektívne fungujú predovšetkým v kombinácii s plošnými vykurovacími systémami. To by sa malo zohľadniť najmä pri modernizácii existujúcich vykurovacích systémov. Vaše plány musia zahŕňať aj dostatočný priestor pre akumulačný zásobník potrebný na uskladnenie tepla. Dotácie môžu pomôcť znížiť vyššie náklady na vykurovanie a inštaláciu.

Vykurovanie pomocou tepelného čerpadla - rozumné rozhodnutie ak ...

 • chcete na vykurovanie využívať voľne dostupnú energiu prostredia
 • Máte nehnuteľnosť s možnosťami pre geotermálne kolektory, sondy alebo inštalačné plochy pre vzduchové tepelné čerpadlo
 • Chcete využívať vykurovanie aj na chladenie v lete
 • Máte podlahové vykurovanie alebo veľkoryso dimenzované vykurovacie plochy
 • Máte v dome dostatok miesta na akumulačnú nádrž s objemom do 1000 litrov
 • Chceli by ste znížiť vyššie náklady na obnoviteľný zdroj tepla pomocou štátnych dotácií

Technológia palivových článkov dokáže vyrábať teplo aj elektrinu. To prispieva k vysokej miere sebestačnosti, pretože elektrinu môžu využívať samotní obyvatelia alebo ju môžu dodávať do verejnej siete. Celkovo je tak možné dosiahnuť až 40-percentnú úsporu energie. Keďže vodík potrebný na prevádzku vykurovacieho systému Viessmann sa získava z plynu, dôležitou požiadavkou je vhodné pripojenie. Dôležité je aj to, že výroba elektrickej energie a tepla prebieha paralelne. Na výrobu dostatočného množstva energie musí byť potreba tepla primerane vysoká. Preto je zmysluplné mať akumulačný zásobník na uskladnenie prebytočného tepla. S vyrovnávacím zásobníkom je vykurovací systém vhodný aj pre rodinné domy s riadenou potrebou tepla. Inovatívna technológia je oprávnená na dotácie.

  

Výroba tepla a elektriny - rozumné rozhodnutie ak ...

 • Vykurujete plynom alebo máte plynovú prípojku
 • Chcete vyrábať teplo a elektrinu pomocou moderného vykurovacieho systému
 • Chcete väčšiu nezávislosť od dodávateľa elektriny
 • Chcete kompenzovať pomerne vysoké obstarávacie náklady prostredníctvom štátnej dotácie až do výšky 11 200 eur

Solárna tepelná energia využíva ako zdroj tepla voľne dostupnú slnečnú energiu. V strednej Európe sú solárne termické systémy vhodné na prípravu teplej vody alebo ako záložné vykurovanie. Nie je tu možné pokryť celé zásobovanie teplom. Potenciál úspor je napriek tomu pôsobivý: pri ohreve teplej úžitkovej vody je možné dosiahnuť ročné úspory vo výške 60 % a pri kombinovanom záložnom vykurovaní približne 35 %. Znížením využívania vykurovacích systémov na fosílne palivá možno znížiť náklady na energiu aj emisi CO2. Aby sa však investícia oplatila, musí byť strecha nezatienená a orientovaná na juh, západ alebo východ. A opäť, aj táto technológia je dotovaná štátom [podľa miestnych podmienok].

  

Solárna tepelná energia - rozumné rozhodnutie, ak ...

 • Chcete využívať solárnu energiu na ohrev vody alebo ako zálohu pre vykurovací systém
 • Vlastníte dom s nezatienenou strešnou plochou orientovanou na juh, západ alebo východ
 • Chcete doplniť existujúci vykurovací systém o obnoviteľné zdroje energie
 • Chcete využiť štátne dotácie pre udržateľné zdroje tepla

Fotovoltický systém premieňa slnečnú energiu na elektrickú. Túto energiu môže vlastník dodávať do verejnej siete za odplatu alebo ju môže využívať napríklad na prevádzku vykurovacieho systému poháňaného elektrickou energiou, ako je tepelné čerpadlo. Vzhľadom na klesajúce výkupné ceny a rastúce ceny elektrickej energie je v súčasnosti oveľa zaujímavejšia druhá možnosť. Aby sa investícia do takéhoto systému oplatila, vaša strecha by mala byť orientovaná na juh, západ alebo východ. Okrem toho sa uistite, že nie je zatienená stromami alebo horami atď. K zníženiu obstarávacích nákladov pomôže štátna dotácia na fotovoltiku a akumulačnú jednotku.

  

Fotovoltika je rozumné rozhodnutie, ak ...

 • Vlastníte dom s nezastrešenou strešnou plochou orientovanou na juh, západ alebo východ
 • Chcete získať väčšiu nezávislosť od dodávateľa elektrickej energie prostredníctvom energie zo strechy
 • Chcete si vyrábať vlastnú energiu na prevádzku vykurovacieho systému
 • Chcete vyvážať elektrinu do verejnej siete
 • Chceli by ste znížiť investície pomocou dotácií na fotovoltiku a zásobníky energie

Okrem vykurovania ovplyvňuje vnútorné prostredie aj rekuperácia. To pomáha odstraňovať vlhkosť, a tým zabraňuje vzniku plesní a prípadnému poškodeniu stavebných konštrukcií. Systémy s rekuperáciou tepla môžu tiež odľahčiť vykurovací systém. Je to preto, že teplo uložené v odvádzanom vzduchu sa jednoducho nevyháňa von. Integrované filtre zachytávajú jemný prach a peľ. Ten poskytuje úľavu najmä alergikom. V zásade možno rozlišovať medzi centralizovanými a decentralizovanými vetracími systémami. Zatiaľ čo centralizované systémy sú vhodnejšie pre novostavby vzhľadom na zložitosť inštalácie, decentralizované systémy sú vhodným riešením aj pre existujúce budovy a na vetranie jednotlivých miestností.

  

Vetracie systémy - rozumné rozhodnutie ak...

 • chcete získať späť cennú vykurovaciu energiu z odvádzaného vzduchu prostredníctvom rekuperácie tepla
 • Chcete mať neustále dobré a zdravé vnútorné prostredie
 • Chcete zabrániť napadnutiu plesňami
 • ako alergik chcete filtrovať častice zo vzduchu
 • Chcete eliminovať jemný prach a hluk
 • Chcete zabrániť prievanu

Elektrické systémy teplej vody ohrievajú pitnú vodu len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Je to obzvlášť hygienické, pretože voda nestojí v potrubí dlhý čas. Okrem toho sa môže pitná voda dodávať nezávisle od systému ústredného kúrenia. Kvôli pomerne vysokým nákladom na elektrickú energiu sa však tieto systémy oplatí používať najmä v zriedkavo používaných miestnostiach, ako je napríklad kúpeľňa pre hostí. Elektrické systémy plošného vykurovania sú vhodné najmä pre novostavby nízkopodlažných a pasívnych domov. Potreba energie na vykurovanie je v nich mimoriadne nízka a rovnako nízke sú aj náklady na elektrickú energiu. Výhoda: rýchle vyhrievanie dlaždicových podláh v kúpeľni a kuchyni. Elektronické prietokové ohrievače vody Viessmann a elektrické systémy plošného vykurovania v kombinácii s tepelnými čerpadlami poskytujú trvalé zvýšenie účinnosti systému.

Elektronické systémy na prípravu teplej vody - rozumné rozhodnutie ak ...

 • Teplú vodu potrebujete len príležitostne v niektorých miestnostiach
 • Chcete ohrievať vodu nezávisle od ústredného kúrenia
 • Chcete vykurovať novopostavený pasívny alebo nízkoenergetický dom
 • Prikladáte dôležitosť rýchlemu vykurovaniu miestností

Väčšie pohodlie s inteligentnými riešeniami vykurovania

Okrem správneho vykurovacieho systému a príslušného príslušenstva ponúka Viessmann aj aplikácie na ovládanie vykurovacieho systému. Takto môžete jednoducho nastaviť požadovanú teplotu, keď ste na cestách, a potom prísť do už vyhriateho domu. Komfort obsluhy je pre spoločnosť Viessmann najvyššou prioritou. Aplikácie ViCare a Vitotrol sú dve aplikácie, pomocou ktorých môžu majitelia systémov pohodlne ovládať svoje vykurovanie cez internet. Regulácia Viessmann Vitotronic zabezpečuje dokonalú súhru všetkých komponentov systému a ich spoľahlivú a hospodárnu prevádzku.

Skúsenosti ako záruka kvality

Bez ohľadu na to, pre ktorý vykurovací systém sa nakoniec rozhodnete, vo firme Viessmann budete mať vždy po svojom boku silného partnera. Značka Viessmann je už viac ako 100 rokov symbolom kvality! "Made in Germany" ako jeden z popredných medzinárodných výrobcov vykurovacích systémov. To najdôležitejšie pre vás: naše špecializované firmy vám ponúkajú prvotriedny servis a dokážu vám poskytnúť komplexný sortiment pre všetky druhy energií a všetky bežné vykurovacie systémy.

S inovatívnym vykurovacím systémom Viessmann ...

Ušetrite až 40 % nákladov na energiu
Stanete sa viac nezávislými od rastúcich cien elektrickej energie (napr. pomocou fotovoltiky)
Môžete dostať peniaze od štátu (dotácie)
Zníženie emisií CO₂ až o 50 % na ochranu klímy a životného prostredia
Ovládajte svoj moderný vykurovací systém cez internet
Získajte desaťročnú záruku na výmenníky tepla kondenzačných kotlov z nehrdzavejúcej ocele
Spoľahnite sa na svoj vykurovací systém dlhodobo

Tipy na vykurovací systém Viessmann

Po zakúpení vykurovacieho systému Viessmann by ste mali dbať na údržbu, starostlivosť a správne nastavenie vášho systému. Pravidelný servis vykonávaný odborníkom zabezpečí dlhodobo bezproblémovú prevádzku vášho vykurovacieho systému. Frekvencia a rozsah sa líšia v závislosti od systému a modelu. Informácie o  údržbe vykurovacieho systému  a ďalšie infomácie a tipy o vykurovaní a úspore energie ponúka príručka Viessmann:

Ďalšie informácie

Priame spojenie s odborníkmi na všetky aspekty vykurovania, ako aj rozsiahle informačné materiály o technických údajoch produktového portfólia Viessmann - využite nasledujúce možnosti: