Obchodné zastúpenie Viessmann na Slovensku

Adresa spoločnosti:
Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava

Telefón: (02) 32 23 01 00
E-mail: viessmann@viessmann.sk

Obchodný názov: Viessmann, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8377/B
Konateľ: Ing. Miroslav Janda

IČO: 31388841
DIČ: 2020330191
IČ DPH: SK2020330191

Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
Číslo účtu: 2629708822/1100
IBAN: SK1611000000002629708822
BIC (SEPA) / SWIFT (celosvetovo): TATRSKBX


International.gif

Viessmann international

Adresy našich pobočiek, zastúpení a partnerov v Európe a zámorí nájdete na


Žiadosť o prospekty

Produkty pre obytné domy

k online žiadosti

Produkty pre komerčné prevádzky

k online žiadosti

Produkty pre priemysel

k online žiadosti

Produkty pre obce

k online žiadosti