Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kontaktné údaje Viessmann Slovensko

Kontaktný formulár
Závody Viessmann v nemeckom Allendorfe (Eder)

Obchodné zastúpenie spoločnosti Viessmann na Slovensku
  

Korešpondenčná adresa:
Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta  30/A
821 04 Bratislava

Kontaktné údaje:

Telefón: (02)  32 23 01 00
Kontaktný e-mail: info@viessmann.sk

Obchodný názov:
Viessmann, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8377/B
Konateľ: Ing. Miroslav Janda

IČO: 31388841
DIČ: 2020330191
IČ DPH: SK2020330191

Bankové spojenie:
Tatra banka Bratislava
Číslo účtu: 2629708822/1100
IBAN:  SK1611000000002629708822
BIC (SEPA) / SWIFT (celosvetovo):  TATRSKBX