Obchodné zastúpenie Viessmann na Slovensku

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23

e-mail: viessmann@viessmann.sk

Sídlo spoločnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
IČO: 31388841
Konateľ: Ing. Miroslav Janda
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8377/B
DIČ: 2020330191
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
IČ DPH: SK2020330191
číslo účtu: 2629708822/1100


International.gif

Viessmann international

Adresy našich pobočiek, zastúpení a partnerov v Európe a zámorí nájdete na


Žiadosť o prospekty

Produkty pre obytné domy

k online žiadosti

Produkty pre komerčné prevádzky

k online žiadosti

Produkty pre priemysel

k online žiadosti

Produkty pre obce

k online žiadosti