Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Nové vykurovacie systémy v starších budovách

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Foto: © ArTono / Shutterstock.com

Nové vykurovacie systémy v starších budovách – efektívna a profesionálna modernizácia

Každý, kto býva v staršej budove, si skôr či neskôr položí otázku, ako čo najefektívnejšie zmodernizovať svoj starý vykurovací systém. Modernizácia vykurovacieho systému môže byť zaujímavá aj pre majiteľov novších budov. Existuje množstvo dôvodov na inštaláciu nového vykurovacieho systému v staršej budove. Mnohých majiteľov domov však odrádzajú zákonné predpisy a vysoké investičné náklady. V našej príručke odpovedáme na základné otázky, ktoré sa týkajú témy modernizácie vykurovacieho systému v starších budovách.

Kedy sa dom považuje za staršiu budovu?

Mnohí majitelia domov si spočiatku nie sú istí, či sa ich nehnuteľnosť vôbec považuje za staršiu budovu. Je ťažké poskytnúť všeobecnú definíciu staršej budovy, pretože medzi vekom budov existujú značné rozdiely z hľadiska stavebnej štruktúry, materiálov a pôdorysov. Aby boli naše odporúčania pre majiteľov systémov čo najviac nápomocné, vychádzame pri otázke, čo sa považuje za staršiu budovu, z praktických hľadísk. Medzi staršie budovy zaraďujeme aj moderné existujúce budovy. Ak teda plánujete modernizáciu vykurovacieho systému a nebývate v novostavbe, naša príručka vám tiež poskytne praktický prehľad.

Ktorý nový vykurovací systém je vhodný pre vašu staršiu budovu?

Na túto otázku neexistuje všeobecná odpoveď, pretože pri nej zohráva úlohu mnoho faktorov. V zásade existuje množstvo vykurovacích systémov Viessmann, z ktorých si môžete vybrať, ak ide o modernizáciu vykurovacích systémov v starších budovách. Dôraz sa kladie na inovácie a účinnosť – v súvislosti so zmenami v klimatickej politike musia nové vykurovacie systémy znižovať spotrebu fosílnych palív. Existuje viacero spôsobov, ako to dosiahnuť.

Nie každý systém je vhodný pre každú existujúcu budovu. V závislosti od použitej technológie existuje množstvo rôznych požiadaviek, ktoré musia byť splnené. O to dôležitejšie je, aby ste si vopred ujasnili niekoľko vecí a definovali kritériá výberu. Nižšie sa dozviete, na čo by ste sa mali pred rozhodnutím zamerať a ktoré vykurovacie systémy je najlepšie použiť v staršej budove.

Prvou otázkou je, aký zdroj energie by ste chceli v budúcnosti využívať na vykurovanie, resp. nakoľko je pre vás dôležitá udržateľnosť a nezávislosť od energetických médií. Okrem toho budú pri rozhodovaní o novom vykurovacom systéme takmer určite zohrávať úlohu aj obstarávacie a prevádzkové náklady.

Pri všeobecnom prechode na obnoviteľné zdroje energie možno zvážiť nasledujúce vykurovacie systémy:

Technické požiadavky

Pred modernizáciou vykurovacieho systému treba zohľadniť individuálne a technické kritériá. Vždy sa musia overiť nasledujúce aspekty:

Aké veľké sú priestory na inštaláciu a či je v nich dostatok miesta na uskladnenie energie (napr. vyžadujú ohrievače na pelety, sklad peliet a dopravné zariadenie určitý priestor na inštaláciu)?

Je existujúci systém odvodu spalín dostatočný pre moderné vykurovacie systémy? Nezabudnite, že nové kondenzačné kotly pracujú s nižšími teplotami spalín. Musia sa prijať vhodné opatrenia na ochranu potrubia a komína pred poškodením.

Najmä v starších budovách neexistujú štandardizované rozmery okien alebo dverí na prístup do kotolne. Sú cesty a miestnosti dostatočne veľké na inštaláciu nového vykurovacieho systému? Naši odborní obchodní partneri vám v týchto otázkach radi poradia.

Čomu by ste mali venovať pozornosť vopred?

Mali by ste zvážiť nasledujúce faktory:

  • Výpočet tepelnej záťaže odborným dodávateľom vykurovania: Energetický stav budovy a potreba modernizácie
  • Predchádzajúci zdroj energie a vybrané palivo
  • Požiadavky na priestor pre nový vykurovací systém
  • Stavebné podmienky budovy
  • Zmena vzhľadom na potrebu tepla
  • Predchádzajúci a nový rozvod tepla (radiátory a systémy plošného vykurovania)

Fosílne vykurovacie systémy pre staršie budovy

S produktami Vitodens ponúka Viessmann efektívne riešenia vykurovania na fosílne palivá. Kondenzačné kotly Viessmann sú vysoko účinné, pretože využívajú teplo skryté v spalinách. Okrem toho sa vyznačujú priaznivým pomerom ceny a výkonu. Kotol Vitodens je možné doplniť aj solárnym systémom Viessmann Vitosol. Ten preberá veľkú časť ohrevu teplej vody a môže slúžiť ako záloha ústredného kúrenia, najmä počas jari/jesene. Tým sa zároveň znižuje spotreba fosílnych palív, pretože solárny termický systém využíva na zabezpečenie tepla bezplatnú slnečnú energiu.

Obnoviteľné zdroje energie pre staršie budovy

Okrem kombinácie so systémom Vitosol sa môžete v staršej budove spoľahnúť aj úplne na obnoviteľné energie – jedným zo spôsobov sú tepelné čerpadlá Vitocal alebo vykurovacie systémy Viessmann na biomasu. Tepelné čerpadlá využívajú bezplatnú energiu prostredia zo vzduchu alebo zeme. Najmä pri použití tepelného čerpadla na báze vzduchu treba zohľadniť zodpovedajúcu modernizáciu energetických systémov v staršej budove. Potreba tepla v budove by mala byť čo najnižšia, aby sa systém mohol prevádzkovať efektívne.

FAQ – často kladené otázky o plánovaní, inštalácii a prevádzke

(Obrázok: © SN-Photography / Shutterstock.com)

Čo je potrebné zohľadniť pri plánovaní nového vykurovacieho systému pre staršiu budovu? Aké musia byť priestory, aby inštalatér vykurovacieho systému mohol nainštalovať nový vykurovací systém? A aké kroky je potrebné vykonať po inštalácii?

Odpovede a užitočné empirické hodnoty na tému inštalácie vykurovacieho systému v starších budovách nájdete tu.

Moderný kondenzačný kotol si vyžaduje prispôsobený systém odvodu spalín, ktorý je navrhnutý pre nižšie teploty spalín. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby sa kondenzát, ktorý vzniká v systéme odvodu spalín, zachytával a odvádzal. Na to stačí štandardná prípojka na vypúšťanie v blízkosti kotla.

Kotolňa musí byť prístupná z chodby cez protipožiarne dvere. S kotolňou nesmú priamo susediť žiadne iné miestnosti. Ďalšie podrobnosti objasní odborný dodávateľ vykurovania počas obhliadky na mieste.

Mnohé dvere v starších budovách ešte nie sú štandardizované na bežnú šírku 80 cm. Uistite sa, že vaše dvere majú šírku potrebnú na inštaláciu systému. V prípade kompaktných plynových systémov by mali byť dvere kuchyne alebo kúpeľne dostatočne široké v závislosti od miesta inštalácie plynového kotla.

V starších budovách venujte pozornosť výške kotla pri jeho naklonení, t. j. uhlopriečke spotrebiča, a nie iba výške. Dôvodom je, že inštalatér vykurovacieho systému bude musieť kotol nakloniť kvôli preprave a inštalácii. Výška pri naklonení je vždy vyššia ako stavebná výška. Najlepšie je to objasniť počas stretnutia na mieste s dodávateľom vykurovacieho systému.

Okrem vykurovacieho systému ste mohli zmodernizovať aj dvere, okná alebo fasádu, aby ste zabezpečili dostatočnú tepelnú izoláciu. To vedie k zmene cirkulácie vzduchu a vlhkosti v staršej budove, pretože sa znižuje prirodzená výmena vzduchu. Aby sa zabránilo vzniku plesní, je potrebné zabezpečiť výmenu čerstvého vzduchu a pravidelné vetranie. Možnosťou je aj decentralizované mechanické vetranie – viac informácií o ňom nájdete v našom sprievodcovi mechanickým vetraním.