Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Služby s pridanou hodnotou pre zákazníkov a obchodných partnerov

Foto: ©Jirapong Manustrong/Shutterstock.com

Od špecialistu na vykurovaciu techniku až po poskytovateľa komplexných riešení, sortiment produktov Viessmann sa neustále vyvíja. Pokrok je jednoducho v našej DNA. Inovatívne produkty a systémy tvoria základný kameň, ale to, čo vytvára skutočnú pridanú hodnotu, tak pre majiteľov energetických systémov Viessmann, ako aj pre naše partnerské spoločnosti, je bezproblémové prepojenie doplnené o ďalšie služby. To otvára nové možnosti v mnohých ohľadoch. Konečným zákazníkom uľahčuje cestu k efektívnemu a udržateľnému využívaniu energie a partnerom spoločnosti Viessmann umožňuje viac sa sústrediť na ich hlavnú činnosť.

Náš recept na zvýšenie každodennej efektivity

Potenciál efektívnych energetických systémov v stavebníctve je značný. Čoraz väčšou integráciou obnoviteľných zdrojov energie môžu majitelia domov výrazne znížiť emisie CO2 a zároveň ušetriť prevádzkové náklady. Viessmann to podporuje inovatívnymi technológiami a zodpovedajúcimi službami.

Viessmann Share: S nami sa zelená elektrina skutočne oplatí

Či už ide o elektrinu alebo teplo, fotovoltický systém alebo tepelné čerpadlo: V rámci energetickej komunity Viessmann Share bude vaša dodávka energie presne prispôsobená vašim individuálnym potrebám – 100% ekologická z obnoviteľných zdrojov.

Na základe vašich vstupov vám vopred vypočítame predbežnú ponuku na dodávku elektriny. Vďaka našim flexibilne voliteľným individuálnym programom získate plnú kontrolu nad nákladmi a prehľad o svojich úsporách.

Vašim zmluvným partnerom v rámci energetickej komunity Viessmann Share bude spoločnosť Magna Energia. Jej výhodné dynamické tarify idú ruka v ruke so spoľahlivými a technologicky vyspelými energetickými systémami Viessmann, s ktorými môžete významne znížiť svoje pravidelné výdavky za energiu.

Staňte sa súčasťou energetickej komunity – urýchlime spolu transformáciu na zelené energie

Pre partnerov a koncových zákazníkov spoločnosti Viessmann: vytvorte si viac času pre svoju hlavnú činnosť

Technologický pokrok so sebou prináša zvýšený čas a námahu pre dodávateľov vykurovania. Poradenstvo, plánovanie, údržba a   s tým súvisiace obrovské množstvo úloh. Viessmann podporuje partnerské firmy v ich každodennej činnosti premyslenými službami. Vďaka tomu zostáva viac času na hlavné činnosti.

Konfigurátory vykurovacích systémov Viessmann

Pokrok v digitalizácii ovplyvňuje vzťah medzi zákazníkmi a dodávateľmi. Kým predtým sa konzultácie uskutočňovali osobne, čoraz viac potenciálnych zákazníkov si vyhľadáva firmu vo svojom okolí online a vopred si necháva vypracovať bezplatnú cenovú ponuku. Tu prichádza na rad konfigurátor vykurovacieho systému Viessmann. Softvér je integrovaný priamo na stránke, takže nás potenciálni zákazníci môžu kedykoľvek osloviť, aj mimo pracovnej doby. Na základe údajov do konfigurátora sa vygeneruje nezáväzná cenová ponuka k vykurovaciemu systému Viessmann. Tá sa potom nálsedne prispôsobuje počas konzultácie mezdzi montážnym partnerom a koncovým zákazníkom.  

Prostredníctvom štyroch Viessmann konfigurátorov zameraných na  vykurovanie plynom, obnoviteľné zdroje energie, rekuperáciu a  klimatizáciu sa dozviete orientačnú cenovú informáciu k zariadeniu na  základe definovaných požiadaviek.