Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Predĺžená garancia Viessmann

Foto: © sutadimage Konstantin / Shutterstock.com

Základné informácie o garancii Viessmann

Predajom modernej a efektívnej vykurovacej techniky značky Viessmann našim obchodným partnerom sa starostlivosť o našich obchodných partnerov a ich zákazníkov pre nás nekončí.

S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, sme priniesli na slovenský trh mimoriadnu ponuku služieb:

  • rozšírenú komplexnú 5-ročnú garanciu a aj možnosť 10-ročnej garancie na kondenzačné kotly Vitodens, Vitocrossal a tepelné čerpadlá Vitocal do 35 kW.,
  • prinášame aj „komponentovú“ garanciu 10 rokov na všetky teplovýmenné plochy Inox-Radial na nástenné kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá Viessmann a podlahové vykurovanie Viessmann.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte v pracovných dňoch na telefónnom čísle (02) 32 23 03 00 alebo e-mailom servis@viessmann.sk.

Prehľad predĺžených garancií

Spoločnosť Viessmann spustila od 1. 7. 2020 možnosť predĺženej garancie na kotly a tepelné  čerpadlá do 35 kW až na 10 rokov.  Zákazník obdrží pri dodávke zariadenia obálku záručného listu, kde sa nachádza servisná zmluva. Podpísanú  servisnú  zmluvu na 5 alebo 10-ročnú garanciu, podľa výberu zákazníka je potrebné zaslať do 3 mesiacov od uvedenia do prevádzky.  

Pre všetky vymenníky tepla Inox-Radial v kondenzačných kotloch do 150 kW dodané po 26. auguste 2013 platí možnosť 10-ročnej garancie na netesnosť spôsobenú koróziou.

Predpoklady

  • platí iba s uzavretou platnou servisnou zmluvou,
  • vykurovací systém musí spĺňať podmienky v zmysle projekčných podkladov firmy Viessmann.

Pre všetky vykurovacie telesá vydodané po 26. auguste 2013 platí 10-ročná garancia.

Predpoklady

  • možnosti a hranice použitia vykurovacích telies v zmysle normy DIN 55 900.

Pre systém podlahového vykurovania vydodaného po 26. auguste 2013 platí 10-ročná garancia.

Predpoklady

  • platí pri využití všetkých komponentov Viessmann, neplatí pre mechanické a elektrické komponenty.