Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovanie drevom – ekologické a úsporné vykurovanie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Foto: © Krasula / Shutterstock.com

Drevo má spomedzi všetkých vykurovacích palív zďaleka najdlhšiu históriu. V dôsledku klimatických zmien a z nich vyplývajúcej zmeny energetického hospodárstva, ako aj rastúcich cien surovín, ako sú zemný plyn a vykurovací olej, sa ľudia čoraz častejšie rozhodujú pre vykurovanie drevom. V neposlednom rade vďaka moderným technológiám ponúkajú vykurovacie systémy na drevo, známe aj ako kotly na tuhé palivo, oproti iným vykurovacím systémom množstvo výhod. Drevo je ako palivo mimoriadne trvalo udržateľné. Je to obnoviteľný zdroj a má veľmi dobré hodnotenie životného cyklu. Pri spaľovaní uvoľňuje len toľko CO₂, koľko absorbovalo počas svojho rastu. Rovnaké množstvo CO₂ by sa uvoľnilo, keby sa nechalo prirodzene rozložiť. Vykurovanie drevom je relatívne lacné. Je to preto, že palivo zvyčajne pochádza priamo z miestnych lesov, čím sa eliminujú emisie CO₂ vznikajúce pri dlhých prepravných trasách.

V neposlednom rade najmodernejšia, inovatívna vykurovacia technika spoločnosti Viessmann zabezpečuje vysoko účinné spaľovanie dreva, vďaka čomu je toto palivo ešte úspornejšie. Všetky vykurovacie systémy sú vyrobené z odolných, stabilných a robustných materiálov a sú optimalizované na vykurovanie drevom. Okrem vysokej účinnosti ponúkajú aj vysokú úroveň bezpečnosti a pohodlnú obsluhu. Vďaka sofistikovaným regulačným a bezpečnostným zariadeniam sú účinné a spoľahlivé.

Typy vykurovacích systémov na drevo

Systémy vykurovania drevom prešli za posledné desaťročia viacerými zmenami. Dnes si spotrebitelia môžu vybrať zo širokej ponuky vysoko účinných technológií vykurovania, ktoré vyhovujú všetkým potrebám. Keď sa rozhodnete pre vykurovací systém na drevo, ďalšou otázkou je, ktorý typ je pre vás a vašu nehnuteľnosť najvhodnejší. Systémy vykurovania drevom, označované aj ako systémy vykurovania biomasou, sa vyrábajú v niekoľkých typoch:

  • Kotly na drevo
  • Kotly na pelety
  • Kotly na drevnú štiepku
  • Kombinované kotly (ktoré môžu spaľovať polená, pelety a/alebo štiepku)

Kotly na polená predstavujú najbežnejšiu formu vykurovania, spaľovanie naštiepaných kusov tvrdého alebo mäkkého dreva. Môžu sa prevádzkovať aj na brikety. Ide o zvyšky dreva, ktoré sú stlačené do kúskov jednotného tvaru. Tieto majú vyšší energetický obsah ako polená. Kotly na polená sa zvyčajne nabíjajú ručne a vysokú účinnosť dosahujú vďaka technológii splyňovania dreva. Kotly na splyňovanie dreva, ktoré nevyžadujú žiadny špeciálny skladovací priestor ani dopravné zariadenie, sú v porovnaní s inými vykurovacími systémami cenovo výhodné. Samotná technológia je už overená mnohými rokmi, čím sa potvrdila jej spoľahlivosť. Vykurovacie systémy na spaľovanie biomasy sú k dispozícii v mnohých výkonových radoch a sú vhodné pre novostavby aj existujúce objekty.

Tip na skladovanie paliva: polená sa ľahko skladujú. Aby sa však zabezpečilo účinné spaľovanie, ich vlhkosť musí byť nižšia ako 20 percent. Preto sa odporúča skladovať ich niekoľko rokov.

  

Kotly na pelety sú k dispozícii v rôznych výkonových triedach a možno ich inštalovať do nových aj existujúcich budov. Používajú sa malé pelety vyrobené z drevných zvyškov z lesného hospodárstva alebo priemyslu a patria medzi ekologicky najšetrnejšie suroviny. Majú tiež mimoriadne vysoký energetický obsah a vďaka svojmu rovnomernému tvaru sa dajú automaticky privádzať do generátorov tepla, takže tieto ohrievače na biomasu nie je potrebné dopĺňať ručne. Systémy vykurovania peletami sú drahšie na kúpu a inštaláciu ako iné formy vykurovania, a to z dôvodu potrebného skladovania paliva a dopravného systému. Tie sú potrebné na zabezpečenie efektívneho spaľovania peliet a uvoľňovania čo najväčšieho množstva energie. Na skladovanie a dodávanie peliet existuje päť spôsobov:

  • Skladovací priestor a zásobovanie kotla na pelety prostredníctvom vákuového systému
  • Silo na pelety s prívodom do kotla na pelety prostredníctvom vákuového systému
  • Skladovací priestor s dodávkou do kotla na pelety prostredníctvom flexibilného šnekového dopravníka
  • Silo na pelety s prívodom do kotla na pelety prostredníctvom pružného šnekového dopravníka
  • Peletový box – flexibilný a kompaktný sklad peliet
  • Podrobné informácie o tom nájdete v časti Skladovanie a zásobovanie peletami.

Tip na nákup paliva: Dbajte na to, aby použité pelety zodpovedali štandardnej značkovej kvalite, napríklad kvalite ENplus-A1 alebo EN ISO 17225-2 A1. Pri výrobe drevných peliet sa používajú len 100 % neošetrené zvyšky dreva podľa noriem ENplus a EN ISO 17225-2.

Kotly na drevnú štiepku fungujú podobne ako kotly na pelety, s výnimkou dopravného zariadenia. Najdôležitejší rozdiel: Nepoužívajú sa pelety, ale drevná štiepka. Tie pozostávajú z vysušených a nasekaných zvyškov z lesníctva a priemyslu, ako aj z naplaveného dreva. Keďže ich výroba je jednoduchšia, prírodné štiepky sú lacnejšie ako pelety. Nemajú pevný tvar a majú o niečo nižší a menej konzistentný energetický obsah. Ich skladovanie si tiež vyžaduje viac priestoru ako iné palivá z biomasy. Kotly na štiepku sa môžu používať v nových aj starších budovách a sú vhodné najmä v regiónoch, kde sa palivo dá lacno vyrábať z lesných drevných zvyškov.

Kombinovaný kotol na drevo je univerzálny systém na vykurovanie biomasou. Je vhodný na ručné prikladanie polien alebo drevených brikiet, ako aj na automatickú prevádzku s drevenými peletami alebo štiepkou. Univerzálne vykurovacie zariadenia na drevo sú k dispozícii v rôznych výkonových radoch a sú vhodné na vykurovanie nových aj existujúcich budov. V porovnaní s tepelnými generátormi, ktoré pracujú len s jedným druhom dreva, sú obstarávacie náklady kombinovaných kotlov na polená/drevné štiepky vyššie.

Prehľad výhod vykurovania drevom

Kotol na drevené pelety umožňuje plne automatizovanú prevádzku, kotol na drevo poskytuje príjemné teplo aj teplú vodu pri nízkych investičných nákladoch a kombinovaný kotol spája prednosti všetkých systémov vykurovania drevom. Výhody vykurovania drevom sú rozmanité. Vykurovanie drevom je cenným príspevkom k ochrane našej klímy a má aj ďalšie výhody. Dôležité sú aj ekonomické aspekty. Do veľkej miery závisia od scenára inštalácie systému a ďalších faktorov. Pri profesionálnom plánovaní a realizácii majitelia systémov zvyčajne využívajú nasledujúce výhody vykurovania drevom.

Vykurovanie drevom sa považuje za najstaršiu formu výroby tepla spaľovaním biomasy. Drevo poskytuje ľuďom teplo už mnoho storočí. Táto technológia bola v priebehu času opakovane optimalizovaná, a preto sa považuje za veľmi vyspelú. Aj vykurovacie systémy na drevo sú veľmi robustne skonštruované. Niektoré kotly na drevo si napríklad vďaka masívnemu liatinovému roštu poradia so skrutkami alebo klincami vloženými do dreva bez toho, aby sa poškodili. Sú navrhnuté na dlhú životnosť. Okrem toho sú moderné systémy na biomasu plne automatické a vybavené kontrolnými a bezpečnostnými zariadeniami na spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú prevádzku.

Kotly na drevo Viessmann možno efektívne prevádzkovať v mono aj duálnom režime. Okrem prípravy teplej vody pre domácnosť môžu tieto kotly poskytovať aj príjemné teplo v zimných mesiacoch. Správne dimenzovaný kotol pracuje podľa potreby v každej oblasti použitia a zabraňuje tak neželaným tepelným stratám. Zabudovaný regulátor spaľovania zabezpečuje aj úspornú spotrebu energie pri súčasnom znížení emisií.

V čase rastúcich cien fosílnych palív a zvyšujúceho sa environmentálneho povedomia je výroba čistej energie ešte dôležitejšia. Nemecká vláda si napríklad stanovila cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2050 na 60 %. Jednou z výhod vykurovania drevom je, že sa dá kombinovať s inými systémami, napríklad so solárnymi. Využívanie oboch týchto technológií pomáha používateľom systému nielen chrániť životné prostredie, ale aj výrazne zvýšiť mieru energetickej sebestačnosti.

Ako už bolo spomenuté, okrem ekonomických aspektov majú majitelia domov, ktorí sa rozhodnú pre vykurovanie drevom, aj mnohé ekologické výhody. Dve výnimočné výhody sú na jednej strane nezávislosť od fosílnych druhov palív a na druhej strane trvalo udržateľný zdroj.

Ceny ropy a zemného plynu sú výrazne ovplyvnené hospodárskymi a politickými výkyvmi a je ťažké ich predvídať. Všeobecný trend je však rastúci, aj preto, že ropa a plyn sú obmedzené zdroje. Na druhej strane drevo je veľmi nákladovo efektívne a ako domáce palivo nepodlieha extrémnym cenovým výkyvom.

Je pravda, že palivový plyn sa dá vyrábať aj z obnoviteľných zdrojov energie. Tento vývoj však napreduje len pomaly. Nezávislosť od kolísajúcich cien fosílnych palív je teda jednou z mnohých výhod vykurovania drevom.

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len toľko CO₂, koľko stromy počas svojho života absorbovali. Preto je vykurovanie drevom CO₂ neutrálne. Okrem toho palivo zvyčajne pochádza z regionálneho lesného hospodárstva a nemusí sa prepravovať na veľké vzdialenosti. Keďže vykurovanie drevom je v posledných rokoch čoraz populárnejšie, niektoré spoločnosti začali dovážať drevné palivo zo zahraničia. Toto lacné drevo je niekedy nekvalitné a zle horí. Nie vždy je tiež možné určiť, či drevné palivo pochádza z nelegálnej ťažby alebo z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Preto by ste mali vždy venovať pozornosť jeho pôvodu a podľa možnosti uprednostňovať lokálne výrobky z palivového dreva. Certifikáty, ako napríklad EN Plus pre pelety, sú dobrým vodítkom pri výbere drevných palív. Nákupom u miestnych predajcov v konečnom dôsledku odľahčíte životné prostredie, ako aj podporíte regionálnu ekonomiku.

Okrem ekologických a nákladových výhod ponúkajú systémy vykurovania drevom aj vysokú bezpečnosť dodávok. Po prvé, vykurovanie drevom je jediným obnoviteľným zdrojom energie, ktorý dokáže zabezpečiť teplo od -25 do +20 stupňov Celzia. A to bez ohľadu na počasie. Navyše, drevná surovina rastie lokálne. Vďaka tomu sú majitelia vykurovacích systémov na drevo nezávislí od celosvetových krízových situácií.

Kolobeh CO2: rozklad dreva (vľavo), fotosyntéza (uprostred) a spaľovanie dreva (vpravo)

Tipy na nákup – kľúčové fakty

Dôležitým bodom, ktorý je potrebné zohľadniť pri kúpe vykurovacieho systému na drevo, je potreba tepla. Aby systém fungoval efektívne, musí byť správne dimenzovaný. Príliš veľký vykurovací systém na drevo spotrebuje zbytočne veľa energie. Taký, ktorý je príliš malý, nemusí byť schopný zabezpečiť požadované množstvo tepla. To bude mať za následok buď nadmerné náklady na vykurovanie, alebo stratu komfortu. Požadovaný vykurovací výkon možno určiť pomocou výpočtu tepelnej záťaže. Dodávateľ vypočíta potrebnú tepelnú záťaž na vykurovanie budovy na stanovený teplotný rozsah. Tento výpočet zohľadňuje aj straty prenosom a vetraním, ako aj zvýšenie vykurovacieho výkonu. Ďalšie dôležité body:

Dostupný priestor: pri kúpe kotla na drevo by majitelia domov mali venovať pozornosť požiadavkám na priestor. V závislosti od typu vykurovania si niektoré systémy vyžadujú viac priestoru na zariadenie na dodávku paliva a na skladovanie paliva.

Nákupné náklady: dôležitým faktorom sú aj náklady na nový vykurovací systém na drevo. Vo všeobecnosti sú vykurovacie systémy na polená lacnejšie ako systémy na pelety a drevnú štiepku. Vyžadujú si však ručné prikladanie dreveného paliva.

Dodávatelia: Ako pri mnohých výrobkoch, aj kotly na drevo môžete kúpiť online. Odborníci to však neodporúčajú. Je rozumné, aby na miesto prišiel dodávateľ vykurovania. Ten vám dokáže podrobne poradiť a rýchlo určiť veľkosť a typ vykurovania, ktoré potrebujete. Dodávateľ vám tiež poradí a rýchlo zareaguje v prípade akýchkoľvek problémov po inštalácii systému.

Viessmann Vitocal 200-A

Často kladené otázky o vykurovaní drevom

Môže sa vykurovanie drevom efektívne používať všade? Čo je lepšie: polená alebo pelety? Kde si môžem kúpiť palivo na báze dreva? V tejto časti sme zhromaždili najčastejšie kladené otázky a odpovede týkajúce sa systémov vykurovania drevom.

Kotly na drevo Viessmann sú tak pohodlné na používanie, že môžu zásobovať teplom prakticky každý rodinný dom alebo bytový dom. Dôležitou požiadavkou je suchý sklad, pretože zvyšková vlhkosť dreva je jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich kvalitu spaľovania. Prestavby, napríklad komínového telesa, sa vo všeobecnosti nevyžadujú.

Vykurovacie systémy na drevo od spoločnosti Viessmann sú tiež ideálnym spoločníkom pre plynové vykurovacie systémy.

(foto: © gualtiero boffi / Shutterstock.com)

Polená sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí si môžu palivo zaobstarať sami, napríklad z miestnych lesných podnikov. Drevo musí byť správne vyzreté, t. j. skladované, kým nemá čo najnižšiu zvyškovú vlhkosť. Pelety sa vyrábajú z pilín a vznikajú pod tlakom. Vďaka nízkemu obsahu zvyškovej vlhkosti majú vysokú výhrevnosť. Pelety sa ľahšie dodávajú a skladujú. Ich dodávanie a dávkovanie do vykurovacieho systému na drevo je automatické a pohodlné.

Keďže obe tieto drevné palivá majú svoje silné a slabé stránky, na túto otázku nemožno odpovedať všeobecne. Dôležité je, aby bol kotol vhodný pre danú budovu a aby čo najviac vyhovoval požiadavkám na vykurovanie všetkých obyvateľov. Podrobné a osobné poradenstvo vám zvyčajne poskytne dodávateľ vykurovania.

Akumulačný zásobník odoberá teplo vyrobené kotlom a uskladňuje ho. To má dve výhody: zabezpečuje nepretržitú dodávku tepla a zabraňuje tomu, aby kotol musel v častých intervaloch opätovne spúšťať spaľovací proces. To zvyšuje životnosť kotla a umožňuje vysoko účinné spaľovanie. Použitie akumulačného zásobníka môže byť podmienkou pre získanie štátnych dotácií.

Akumulačný zásobník síce zaberá určitý priestor, ale vo väčšine prípadov zabezpečuje palivovo úspornú prevádzku vykurovacieho systému.

  

Palivá z dreva, najmä drevné pelety, sú v súčasnosti štandardným palivom pre väčšinu obchodníkov s palivami. Podobne ako vykurovací olej sa "čerpajú" do skladu. To sa vykonáva rýchlo a jednoducho. Pelety ponúkajú aj mnohé píly a drevospracujúce podniky. Drevnú guľatinu môžete získať za výhodné ceny od prevádzkovateľov lesov alebo poľnohospodárskych podnikov s pripojenými lesnými podnikmi.

Pri nákupe hľadajte výrobky vysokej kvality. Tie sú o niečo drahšie, ale zvyčajne majú vyšší energetický obsah a lepšie spaľovacie vlastnosti. To sa oplatí najneskôr pri spaľovaní. Kvalitné pelety spoznáte aj podľa certifikátu DIN Plus alebo EN Plus.

Mnohé staršie budovy už majú kotolňu. Tá sa dá využiť aj na uskladnenie paliva. Preto je vykurovanie drevom ideálnou voľbou pre staršie budovy. Drevom však môžete samozrejme vykurovať aj nové budovy. Tu je dôležitý výber systému, aby sa zabezpečila jeho účinnosť.

  

Na kúpu vykurovacieho systému na drevo nie je najlepší čas. V praxi väčšina majiteľov domov využíva teplé letné mesiace na inštaláciu nového vykurovacieho systému. Dôvody sú zrejmé: v lete nie je potrebné prakticky žiadne ústredné kúrenie a menej teplej vody. Dobrý časový odstup do nasledujúcej vykurovacej sezóny umožňuje presné plánovanie.