Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Parné kotly pre priemyselné aplikácie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Energeticky efektívne a čisté zásobovanie parou, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť zariadenia sú základnými požiadavkami na výrobné zariadenia a priemyselné závody. Pri koncepciách kotolní, ktoré spĺňajú požiadavky, sa musia zohľadniť individuálne požiadavky na systémové riešenia na mieru. To si vyžaduje odborné poradenstvo, komplexnú ponuku služieb a produkty, ktoré zabezpečia nákladovo efektívnu a perspektívnu výrobu pary.

Bohaté skúsenosti zaručujú špičkovú kvalitu

Konštrukcia a konfigurácia parných kotlov Vitomax ich predurčuje na splnenie týchto požiadaviek. Vďaka mnohým vlastnostiam, ktoré sú špecifické pre parné kotly Vitomax, ako aj vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s výrobou veľkých priemyselných/komerčných kotlov dokážeme zabezpečiť vynikajúcu kvalitu, trvalo vysokú úroveň prevádzkovej spoľahlivosti a dlhú životnosť. Odborníci z nášho tímu priemyselných/komerčných kotlov spolupracujú so zákazníkom a miestnymi partnermi na návrhu systému, ktorý dokáže pracovať s maximálnou účinnosťou a zároveň je špeciálne prispôsobený potrebám zákazníka.

Dokonale prispôsobená technológia systému

Rozsiahly sortiment výrobkov Viessmann zahŕňa nízkotlakové a vysokotlakové parné kotly do 31,5 t/h, ako aj kotly na odpadové teplo pre vysokotlakovú paru. Sortiment zahŕňa aj všetko potrebné pre kompletný energetický systém, ako napríklad dokonale zladenú systémovú techniku pre prístroje a reguláciu, spaľovacie systémy, systémy úpravy vody, zásobníky napájacej vody, systémy odvodu spalín, systémy spätného získavania tepla a analýzy vody.

Priemyselná/komerčná kotlová technika Viessmann sa vyznačuje kvalitou, účinnosťou, udržateľnosťou a servisom!

Až 100 % vodíka

Pri chemických operáciách, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu s vhodným horákom pracovať na 100 % vodíka, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie. Zároveň sa zabráni vzniku veľkého množstva klimaticky škodlivého CO₂.

Inovatívny dizajn a výrobné metódy zaručujú vysokú kvalitu

Výroba priemyselných/komerčných kotlov Viessmann prebieha v Mittenwalde pri Berlíne. Naši technickí špecialisti tam zaručujú individuálne poradenstvo a spracovanie každého systému. Popri výrobe priemyselných/komerčných kotlov s modernými výrobnými systémami má závod aj vlastné oddelenie výskumu a vývoja. Analyzujú sa tu napríklad napätia pomocou metód výpočtu metódou konečných prvkov a optimalizuje sa usporiadanie potrubia a zvarových spojov. Tento druh výskumu podporuje a zabezpečuje návrh v súlade s príslušnými predpismi.

Výrobná technológia spoločnosti Viessmann spĺňa požiadavky všetkých aktuálnych predpisov a nariadení platných v jednotlivých krajinách. Okrem toho máme vysoké nároky na použité materiály a ich spracovanie. Okrem predpisov musia mať zamestnanci zaoberajúci sa zváraním špecifickú kvalifikáciu. Uzatvárame dohody s dodávateľmi, aby sme zabezpečili ešte presnejšie tolerancie a vlastnosti materiálov, ako sú minimálne úrovne požadované normami.

Konštrukcia s nízkym namáhaním pre dlhú životnosť

Nízko namáhaná, priestorovo úsporná konštrukcia priemyselných/komerčných kotlov Viessmann, zavedená už vo fáze návrhu, vytvára už na začiatku základ pre dlhú životnosť výrobku. Špeciálne prvky, ako napríklad voliteľné miesto vstupu horáka odolné voči opotrebovaniu, následne prispievajú k úsporám počas prevádzky.

Prísne výrobné a kontrolné procesy

Automatizované výrobné procesy, vyhýbanie sa zváraniu v sťažených podmienkach a špeciálne prípravy zvarových švov sú len niektoré príklady starostlivosti, ktorú venujeme našej snahe o dokonalý výrobok. Najprísnejšie kontroly kvality počas celého výrobného procesu zaručujú, že každý kotol dosiahne naše vysoké štandardy kvality výrobkov. V súlade s predpismi platnými v jednotlivých krajinách sa zvarové švy testujú ultrazvukovými a röntgenovými metódami, ktoré vylučujú aj tie najmenšie chyby. Svoju úlohu tu zohráva aj vysoké ekologické povedomie spoločnosti Viessmann a prebiehajúci proces digitalizácie. Vďaka využívaniu digitálnych röntgenových snímok nie sú potrebné chemikálie, ktoré sa predtým používali na vyvolávanie röntgenových filmov. V prípade potreby má zákazník prístup k snímkam online.

Vynikajúca kvalita prostredníctvom vybraných dodávateľov

Viessmann spolupracuje len s renomovanými výrobcami, ktorí spĺňajú vysoké štandardy kvality. Tým sa zabezpečuje trvalo spoľahlivá kvalita všetkých systémových komponentov.

Efektívnosť a udržateľnosť

Dokonale zladený sortiment výrobkov je predpokladom efektívnej a hospodárnej prevádzky systému. Viessmann kladie veľký dôraz aj na zodpovednosť za životné prostredie a udržateľnosť.

Vysoká účinnosť

Priemyselné/komerčné kotly Viessmann môžu byť vybavené integrovanými alebo externými výmenníkmi tepla s cieľom zvýšiť ich účinnosť. Využívajú odpadové teplo, ktoré sa môže použiť napríklad na predohrev sladkej vody alebo spaľovacieho vzduchu. Tepelné zariadenia, od zmiešavacích chladičov a expandérov TDS až po chladiče pár, premieňajú odpadové teplo na využiteľnú energiu pre systém. Tým sa znižujú náklady na palivo a chráni sa životné prostredie.

Inteligentné riadiace jednotky pomáhajú každému systému fungovať životaschopne a efektívne prostredníctvom siete a riadenia systému. Analýza a vyhodnocovanie nameraných hodnôt a údajov o spotrebe poskytujú maximálnu istotu optimálnej a efektívnej prevádzky.

Šetrné k životnému prostrediu a udržateľné

Horák s nízkym obsahom NOx pre mimoriadne nízke emisie

Vysokotlakové parné kotly Vitomax HS spĺňajú všetky požiadavky na čisté spaľovanie. Pri plynovej prevádzke sú emisie NOx nižšie ako 70 mg/Nm³, pri olejovej prevádzke nižšie ako 150 mg/Nm³. Efektívne kombinácie kotlov a rôznych značiek horákov možno ešte viac optimalizovať pomocou regulátorov O₂ a otáčok.

Dokonca ani spaľovanie až 100 % vodíka nie je pre náš Vitomax HS žiadnym problémom - čo znamená, že sa dajú znížiť aj iné skleníkové plyny, ako napríklad CO₂.

Včasné konzultácie a spoľahlivý servis

Investícia do priemyselného/komerčného kotla je zvyčajne súčasťou väčšieho projektu, ako je napríklad výstavba novej kotolne alebo umožnenie nepretržitej prevádzky počas modernizačných opatrení pri výmene kotla. Bez ohľadu na situáciu sú odborníci spoločnosti Viessmann pripravení poskytnúť potrebnú pomoc pri projektovaní a plánovaní už v počiatočnej fáze.

Identifikácia a plnenie potrieb zákazníkov

Rozsiahle skúsenosti našich technických a obchodných tímov sú kľúčom k identifikácii potrebných opatrení a návrhu systému, ktorý je vhodný pre zákazníka. Samozrejmosťou je profesionálna podpora v každej fáze projektu. Výsledkom sú riešenia šité na mieru, ktoré sa dosahujú použitím modulárnych výrobkov a správnym výberom vhodných doplnkových funkcií a zariadení.

Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou!

Aj po uvedení do prevádzky poskytuje Viessmann nepretržitú pomoc, či už formou vzdialeného prístupu, alebo návštevou našich vlastných servisných technikov. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou!

Na prepravu kotla Vitomax sú potrebné rozsiahle logistické znalosti.

Parné kotly

Komplexný sortiment výrobkov a služieb spoločnosti Viessmann zahŕňa nízkotlakové a vysokotlakové parné kotly do 31,5 t/h, kotly na odpadové teplo pre vysokotlakovú paru a výkonné parné kotly do 70 t/h. Sortiment zahŕňa aj všetko potrebné pre kompletný energetický systém, ako napríklad dokonale zladenú systémovú techniku pre prístroje a reguláciu, spaľovacie systémy, systémy úpravy vody, zásobníky napájacej vody, systémy odvodu spalín, systémy spätného získavania tepla a analýzy vody.