Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ako podniky skupiny Viessmann berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame všetky legislatívne ustanovenia, ktoré sa toho týkajú. Osobné údaje na našej webstránke a pri využívaní našich aplikácií zisťujeme len v technicky potrebnom rozsahu. Takto získané osobné údaje však nikdy nebudú predmetom predaja tretím osobám.

Následné prehlásenie vám poskytne prehľad o tom ako túto ochranu údajov zabezpečujeme a aký druh údajov za týmto účelom zisťujeme. Toto prehlásenie platí pre všetky webstránky a aplikácie v zodpovednosti firmy Viessmann. Webstránky a aplikácie firmy Viessmann môžu obsahovať prepojenia (linky) na webstránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje.

Spracovanie dát načítaním našich webstránok a využívanie našich aplikácií

Viessmann zisťuje a ukladá automaticky na svojom serveri informácie súborov log file, ktoré váš prehliadač alebo aplikácia ku nám posiela. Sú to:

• Typ/verzia prehliadača
• Používaný operačný systém
• Referenčný URL (predtým navštívená stránka)
• Hostname pristupujúceho počítača (IP adresa)
• Čas dopytu na server.

Tieto údaje Viessmann nedokáže priradiť ku konkrétnym osobám. K vzájomnému prepojovaniu týchto údajov s inými zdrojmi dát nedochádza. Tieto údaje slúžia len na interné štatistické vyhodnotenie.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Webstránky využívajú na viacerých miestach tzv. cookies. Tieto využívame na zlepšenie užívateľského komfortu, účinnosti ako aj bezpečnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, ktoré využíva následne prehliadač. Väčšina súborov cookies, ktoré my využívame sú tzv. "cookies relácie". Po skončení vašej návštevy sú automaticky vymazané. Súbory cookies na vašom počítači nespôsobujú žiadne škody a neobsahujú vírusy.

Firma Viessmann na tento účel využíva tiež analytické nástroje, ako napr. Webtrends či AppSee. Poskytnuté a používané dáta sú zisťované a ukladané v anonymizovanej podobe. Tieto údaje sa eventuálne ukladajú aj mimo Nemecka resp. mimo Európskej únie.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analtytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "cookies" textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, ktorú cookie vytvára, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti.

V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však vaša IP adresa Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, pre zastavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok.

IP adresa prenesená z vášho prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaním Cookies môžete zabrániť príslušným nastaveniam svojho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/sk.html popípade https://www.google.de/intl/cs/policies/.

Využívanie a prenos osobných údajov

Pokiaľ ste nám dali k dispozícii osobné údaje, využívame ich len na zodpovedanie vašich otázok, na realizáciu uzatvorených zmlúv, vypracovanie vyžiadanej cenovej ponuky ako aj na účely technickej správy, prihlasovacie aktivity a pre služby poskytované v rámci webstránok, resp. aplikácií. Vaše poskytnuté osobné údaje môžu byť inými službami alebo na iné účely využité len po vašom predchádzajúcom súhlase. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek znovu odvolať.

Vaše osobné údaje budú tretím osobám poskytnuté či inak komunikovaná len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu zmluvy (objednávacie údaje pre dodávateľa), alebo ak ste vopred udelili svoj súhlas. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to s účinnosťou aj pre budúcnosť.

Vaše osobné údaje budú vymazané, ak svoj súhlas na ich uchovávanie odvoláte, ak to podľa Vašich vedomostí nie sú potrebné na splnenie cieľa, ktorý ich uchovávanie sleduje, alebo ak ich uchovávanie nie je prípustné z iných zákonných dôvodov.

Právo na informáciu, vymazanie

Máte kedykoľvek právo byť informovaný ohľadne vašich uchovávaných osobných údajov, o ich pôvode, ako aj príjemcovi či účelu tohto uchovávania. Okrem toho zákon poskytuje právo na opravu, zablokovanie alebo zmazanie osobných údajov.

Ďalšie informácie

Na vašej dôvere nám záleží. Preto sa voči vám budeme kedykoľvek zodpovedať ohľadne spracovania vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky, ktoré vám toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov nezodpovedalo alebo ak požadujete podrobnejšie informácie k danému bodu, tak nás prosím kontaktujte

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23

E-mail: viessmann@viessmann.sk

Bezpečnostné upozornenie

Vaše osobné údaje sa snažíme za využitia všetkých technických či organizačných možností uchovávať tak, aby neboli prístupné tretím osobám. Pri e-mailovej komunikácii nie sme schopní zaručiť stopercentnú bezpečnosť dát, prečo tiež odporúčame v prípade dôverných informácií využiť služby klasickej listovej pošty.

Deaktivácia analytických nástrojov Google a WebTrends

Kliknutím na tlačítko nižšie zabránite budúcemu zhromažďovaniu informácii pri ďalšej návšteve týchto webových stránok.
Inspectlet

Auf dieser Website werden durch den Webanalysedienst Inspectlet Daten erhoben und gespeichert. Aus den Daten werden unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt. Sie dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden zur Verbesserung der Handhabung unseres Internetangebots ausgewertet. Hierzu können Cookies (kleine Textdateien) eingesetzt werden, die lokal auf dem Rechner des Seitenbesuchers gespeichert werden und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website ermöglichen. Sie können das Inspectlet-Tracking jederzeit auf https://www.inspectlet.com/optout deaktivieren.

Optimizely

Táto webová stránka používa službu Web Analytics Optimizely od Optimizely Inc., ktorá využíva A/Btesty a testy s viacerými premennými. Táto služba využíva Cookies na identifikáciu prehliadača návštevníka a analýzu používania tejto vebovej stránky. Cookies nezbierajú žiadne sukromné údaje. Via informácií ako Optimizely spracováva svoje dáta, nájdete na http://www.optimizely.com/privacy. Kedykoľvek môžete zakázať Optimizely sledovanie použitím postupu zo stránky http://www.optimizely.com/opt_out.