Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kogeneračné jednotky Vitobloc – výroba elektriny a tepla v úspornej kombinácii

K sortimentu produktov

S produktovou skupinou Vitobloc ponúka Viessmann kogeneračné jednotky na decentralizovanú výrobu energie prostredníctvom kogenerácie. To umožňuje vyrábať teplo a elektrickú energiu súčasne. Zvyšuje stupeň sebestačnosti a ponúka obrovský potenciál úspor – ekologických aj ekonomických. Mimoriadne efektívne využívanie plynu ako zdroja energie totiž znižuje nielen emisie CO2, ale aj náklady na palivo a elektrickú energiu. Vďaka zodpovedajúcemu vysokému výkonu sú kogeneračné jednotky Vitobloc 200 a 300 navrhnuté špeciálne pre komerčné, priemyselné a komunálne využitie, ako aj pre veľké obytné budovy.

Efektívne dodávky energie prostredníctvom kogenerácie

Vysoká účinnosť kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie je založená na skutočnosti, že pri výrobe elektrickej energie generátorom poháňaným spaľovacím motorom na plyn sa v tomto procese vyrába aj teplo. Kogeneračné jednotky Viessmann Vitobloc využívajú toto odpadové teplo na výrobu vykurovacej vody. Celková účinnosť je tak výrazne vyššia, ako keď sa elektrická energia a teplo vyrábajú oddelene. Jednotka Vitobloc 200 EM-20/39 má účinnosť na úrovni až 95 %. Jej tepelná účinnosť je 63 % a elektrická účinnosť je 32 %.

Vitobloc je účinný tam, kde je vysoký dopyt po teple a elektrickej energii

Kogeneračné jednotky Viessmann Vitobloc 200 a 300 preukazujú svoje silné stránky najmä tam, kde sa teplo a elektrická energia vyžadujú neustále. Aby sa umožnila čo najdlhšia doba prevádzky, môže sa do nich zabudovať akumulačný zásobník na uskladnenie tepla v závislosti od profilu spotreby budovy. Na strane elektrickej energie je cieľom dosiahnuť čo najvyššiu vlastnú spotrebu energie vyrobenej na mieste. Vzhľadom na vysoké ceny elektrickej energie je to výhodnejšie ako platené dodávky do verejnej siete.

Produktový program kogeneračných jednotiek Vitobloc 200 a 300

Sortiment kogeneračných jednotiek Viessmann zahŕňa produktové rady Vitobloc 200 a 300. Oba sa dodávajú kompletne pripravené na pripojenie a ponúkajú pôsobivú spoľahlivosť. Vďaka intervalom prevádzky až do 6000 hodín bez dopĺňania oleja sa kogeneračné jednotky Vitobloc 200 mimoriadne ľahko udržiavajú. Pri modeloch Vitobloc 300 sú intervaly údržby ešte dlhšie, až 8000 hodín. Tieto jednotky sú pripravené na H₂, čo znamená, že sú pripravené na vykurovanie v budúcnosti: v zásade je možná prevádzka s 20 % vodíka v zmesi plynov. Mimoriadne vysoká účinnosť sa tu dosahuje vďaka kondenzačnej technológii. Tá sa využíva aj v niektorých modeloch produktového radu 200 a niekedy sa dá dodatočne vybaviť kondenzačným výmenníkom tepla v nadväznosti na kondenzačný výmenník.

Prispôsobené individuálnym potrebám

Kogeneračné jednotky Vitobloc ponúkajú inovatívnu technológiu pre širokú škálu aplikácií. Vďaka rôznym veľkostiam výkonu obsahuje sortiment výrobkov vhodný systém pre takmer každú požiadavku. Okrem štandardných produktov je možné vyrobiť aj jednotky prispôsobené individuálnym potrebám. To umožňuje prispôsobiť systém presne na mieru príslušnej aplikácii. Na zabezpečenie optimálnej realizácie sú obchodnému partnerovi, ktorý práce vykonáva, k dispozícii špecialisti Viessmann CHP. Poskytujú podporu pri projektovaní, plánovaní projektu, dimenzovaní s využitím údajov o spotrebe energie a pri podávaní žiadostí o štátne dotácie.

Prehľad produktových radov Vitobloc

Nasledujúci prehľad zobrazuje všetky modely Viessmann Vitobloc 200 a 300 zoradené podľa produktového radu a vzostupného výkonu. Poznámka: Vitobloc 200 EM-260/390 MT nemá výmenník tepla na spaliny a v prípade použitia pri vysokých teplotách spalín je vhodný na integráciu s kotlami na odpadové teplo. V modeloch Vitobloc 200 EM-430/580 (SCR) a 200 EM-530/660 (SCR) zabezpečuje katalyzátor SCR mimoriadne nízke emisie oxidov dusíka.

Kompletný servis zabezpečuje bezproblémovú prevádzku  

Okrem samotnej techniky ponúka Viessmann aj komplexný sortiment služieb. Vďaka tomu je zabezpečená bezproblémová prevádzka kogeneračnej jednotky Vitobloc a zachovanie hodnoty systému. Používatelia si môžu vybrať z rôznych zmlúv o údržbe. Interval a rozsah servisných položiek je možné prispôsobiť potrebám zákazníka.

Porovnanie kogeneračných jednotiek Viessmann

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad funkcií modelov Viessmann Vitobloc

Typ

Palivo

Elektrický výkon

Tepelný výkon

Špeciálne vlastnosti

Vitobloc 300 NG 15

Zemný plyn a LPG

15 kW

38,3 kW

H₂  ready, kondenzačná technológia

Vitobloc 300 NG 20

Zemný plyn a LPG

20 kW

46,5 kW

H₂  ready, kondenzačná technológia

Vitobloc 200 EM-6/15

Zemný plyn a LPG

6,0 kW

14,9 kW

Kondenzačná technológia

Vitobloc 200 EM-9/20

Zemný plyn a LPG

8,5 kW

20,1 kW

Kondenzačná technológia

Vitobloc 200 EM-20/39

Zemný plyn a LPG

20 kW

39 kW

Kondenzačná technológia

Vitobloc 200 EM-50/81

Zemný plyn

50 kW

83 kW

Možný kondenzačný výmenník tepla za prúdom

Vitobloc 200 EM-70/115

Zemný plyn

70 kW

117 kW

Možný kondenzačný výmenník tepla

Vitobloc 200 EM-100/173

Zemný plyn

99 kW

173 kW

Možný kondenzačný výmenník tepla

Vitobloc 200 EM-134/202

Zemný plyn

134 kW

202 kW

Možný kondenzačný výmenník tepla

Vitobloc 200 EM-140/207

Zemný plyn

140 kW

209 kW

Možný kondenzačný výmenník tepla

Vitobloc 200 EM-199/263

Zemný plyn

190 kW

278 + 19 kW

  

Vitobloc 200 EM-260/390

Zemný plyn

263 kW

390 kW

  

Vitobloc 200 EM-260/390 MT

Zemný plyn

263 kW

241 kW

  

Vitobloc 200 EM-401/549

Zemný plyn

401 kW

552 + 28 kW

  

Vitobloc 200 EM-430/580

Zemný plyn

435 kW

581 + 33 kW

  

Vitobloc 200 EM-430/580 (SCR)

Zemný plyn

435 kW

281 + 32 kW

  

Vitobloc 200 EM-530/660

Zemný plyn

530 kW

643 + 45 kW

  

Vitobloc 200 EM-530/660 (SCR)

Zemný plyn

505 kW

321 + 40 kW