Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vyžiadajte si pracovníka servisu

V tejto sekcii si môžete objednať servisné služby, ktoré spoločnosť Viessmann poskytuje. Po kliknutí na nižšie uvedené tlačítko "Vyžiadanie pracovníka servisu" je potrebné vyplniť objednávkový formulár. Informácie požadované v objednávkovom formulári sú potrebné na spracovanie požiadavky od zákazníka. Po odoslaní objednávkového formulára bude zákazník kontaktovaný servisným dispečingom spoločnosti Viessmann, ktorý si so zákazníkom dohodne ďalší postup na výkon objednanej služby.

Informácie na stiahnutie