Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vyžiadajte si pracovníka servisu

Na vyžiadanie požadovaného servisného zásahu online je potrebné, aby zákazník poslal dopyt s požiadavkou na e-mail: servis@viessmann.sk, v ktorom treba uviesť:

1. Akú službu je potrebné objednať (uvedenie do prevádzky, oprava, servisná prehliadka a údržba alebo techniké poradenstvo k existujúcemu zariadeniu)
2. Typ systému (plynový kotol, kotol na pevné palivo, vetranie, klimatizácia, solárny systém, tepelné čerpadlo, fotovoltický systém), typ zariadenia, výrobné číslo zariadenia, číslo servisnej zmluvy (ak je uzatvorená), druh poruchy
3. Kontaktné údaje: krstné meno a priezvisko, ulica a číslo domu, PSČ, mesto, telefón, e-mail
4. Fakturačné údaje

Po prijatí e-mailu bude zákazník kontaktovaný servisným dispečingom spoločnosti Viessmann, ktorý si so zákazníkom dohodne potrebné kroky na výkon servisného zásahu.