Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Viessmann: spoločnosť s tradíciou a víziou

Vyžiadať konzultáciu

Spoločnosť Viessmann už štyri generácie pomáha zlepšovať kvalitu života ľudí pomocou inovatívnych technológií. Počas tohto obdobia sa rodinná spoločnosť vyvinula z výrobcu vykurovacích zariadení na poskytovateľa inteligentných riešení v oblasti vykurovania a energetiky. Technický pokrok však nie je jediným cieľom spoločnosti Viessmann. Udržateľné myslenie a konanie sú tiež pevne zakotvené v hodnotách spoločnosti. Viessmann tak pomáha vytvárať a zachovávať životný priestor pre budúce generácie.

 

Rodina Viessmann je veľká a medzinárodná

Z Allendorfu do celého sveta. Od svojho založenia v roku 1917 sa spoločnosť Viessmann ako podnik neustále rozvíja. V súčasnosti je to veľká rodina s viac ako 13 000 členmi v 74 krajinách. Spolu s partnermi z rôznych odvetví pracujú naši členovia každý deň na tom, aby splnili neustále sa meniace potreby zákazníkov a zmenili zásobovanie energiou tak, aby bolo trvalo udržateľné.

 

Žiť a realizovať udržateľnosť

Ako rodinný podnik s viac ako 100-ročnou históriou sa spoločnosť Viessmann zameriava na dlhodobé ciele. Napríklad pokiaľ ide o jednu z najväčších výziev súčasnosti - transformáciu energetiky. Trh s vykurovaním ponúka obrovský potenciál úspor energie. Ako súčasť tohto trhu si je spoločnosť Viessmann vedomá svojej zodpovednosti. Jedným z cieľov je aktívne formovať transformáciu tohto odvetvia a podporovať nahrádzanie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie. To sa odráža v portfóliu výrobkov spoločnosti, ale aj v iných oblastiach.

 

Kombinácia hospodárskych, ekologických a sociálnych cieľov

Spoločnosť Viessmann sa zameriava na udržateľnosť ako na priesečník hospodárstva, životného prostredia a sociálnej angažovanosti. Ilustruje to množstvo riešení a projektov, od inovatívnych vykurovacích systémov na vodíkový pohon až po medzinárodné projekty zalesňovania. Ďalšie ambiciózne ciele, ktoré spoločnosť Viessmann v súčasnosti sleduje, sú uvedené v správe o klíme zverejnenej koncom roka 2021. Cieľ čistých nulových emisií sa má dosiahnuť do roku 2050, a to tak vo vlastných prevádzkach, ako aj v hodnotových reťazcoch, ktorých je spoločnosť Viessmann súčasťou.

Viac informácií o spoločnosti sa dozviete na medzinárodnej stránke Viessmann.family

Viessmann 100+ Into a new century