Portrét skupiny Viessmann

Viessmann Group je jedným z medzinárodných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. Táto rodinná firma založená v roku 1917 zamestnáva 12 000 pracovníkov a obrat skupiny dosahuje 2,25 miliardy Eur.

S 22 výrobnými závodmi v 11 krajinách, zastúpeniami v 74 krajinách, ako aj 120 predajnými spoločnosťami je Viessmann zameraný skutočne medzinárodne. 54 % obratu pripadá na zahraničie.

> Spoločnosť

nachhaltigkeit.jpg

Trvalá udržateľnosť

Ako rodinný podnik spoločnosť Viessmann kladie mimoriadny dôraz na zodpovedné a orientované konanie, pričom trvalá udržateľnosť je už zakotvená v zásadách podniku. Trvalá udržateľnosť znamená pre firmu Viessmann, že je potrebné zladiť ekonómiu, ekológiu a sociálnu zodpovednosť v celom podniku tak, aby napĺňanie súčasných potrieb nepoškodzovalo životné základy budúcich generácií.

Ako ekologický a technologický priekopník vo vykurovacej oblasti dodáva Viessmann už po celé desaťročia mimoriadne ekologické a energeticky účinné vykurovacie systémy na olej a plyn, ako aj solárne systémy, drevospaľujúce zariadenia a tepelné čerpadlá. Mnohé firmou Viessmann vyvinuté zariadenia sú považované za míľniky vykurovacej techniky.
 

Viessmann Markenwerte

Hodnoty značky

Chcem sa dozvedieť viac
Umweltschutz

Ochrana životného prostredia

Energiemanagement

Energetický manažment

effizienz-plus.png

Kompletná ponuka firmy Viessmann

Kompletná ponuka firmy Viessmann zahŕňa individuálne riešenia s efektívne pracujúcimi systémami a výkonmi do 1,5 do 120 000 kW pre všetky aplikačné oblasti a všetky zemi. Patria sem nástenné kondenzačné jednotky s výkonom 1,9 až 150 kW a stacionárne kondenzačné systémy 1,9 až 6. 000 kW ako aj blokové kogeneračné jednotky (BKJ) od 1,0 do 530 kWel resp. od 5,3 do 660 kWth. Blokové kogeneračné jednotky (BKJ) sú stavané na zemný plyn/bioplyn.

Ponuka regeneratívnych energetických systémov zahŕňa tepelné solárne zariadenia s plochými kolektormi a kolektormi s vákuovým rúrkami na ohrev pitnej vody, podporu vykurovania a solárne chladenie budovy, špeciálne vykurovacie kotly a spaľovacie zariadenia od 4 kW do 50 MW na pelety, tepelné čerpadlá s výkonom 1,7 až 2 000 kW na využívanie tepla zo zeme, spodnej vody ako aj okolitého vzduchu, či fotovoltaické systémy.

Aj pre siete diaľkového vykurovania a bioenergetické obce ponúka Viessmann všetko z jednej ruky – od prvej štúdie realizovateľnosti a plánovacích podkladov, cez dodanie všetkých potrebných komponentov ako sú bioplynové systémy, zdroje tepla, blokové kogeneračné jednotky, zemné vedenia tepla a bytové odovzdávacie stanice, až po stavbu a sprevádzkovanie.

S rozsiahlym sortimentom teplotne riadených miestností, výkonnýchi chladiacimi boxami a agregátmi,chladiacimii riešeniami pre potravinársky maloobchod ako aj príslušenstvo a služby – pokrýva skupina Viessmann aj oblasť chladu.

Produktový program

infocenter.jpg

Ucelená ponuka služieb pokrývajúca celé svoje spektrum

K svojmu ucelenému portfóliu ponúka Viessmann aj rozsiahlu paletu doplnkových služieb. Vlastná podniková Viessmann Akademie ponúka kúrenárom, projektantom, architektom, stavebným firmám, kominárom, technickým vzdelávacím inštitúciám rozsiahle školenia či možnosti ďalšieho vzdelávania. Týmto podnik pokrýva stúpajúcu potrebu kvalifikácie obchodných partnerov, ktorá vyplýva zo štrukturálnej zmeny na kúrenárskom trhu smerom k účinným technológiám a regeneratívnym energetickým systémom, ako aj z rozšírenia s tým súvisiaceho technologického spektra. Celosvetovo sa na podujatiach Viessmann Akademie zúčastňuje ďalšieho vzdelávania 92 000 odborníkov.

Ponuka služieb firmy Viessmann zahŕňa okrem iného aj pomoc zo strany Technickej služby, ponuku softvéru podľa potreby, podpora reklamy a predaja, ako aj jednoduchý objednávací systém, ktorý je cez internet k dispozícii 24 hodín denne.

Energetické a odborné fóra

Renomovaní experti z oblasti energetiky a klímy sa pravidelne stretávajú na odborných a energetických fórach akadémie Viessmann na odbornej diskusii, resp. výmenu skúseností. Od jej prvého podujatia v roku 2008 sa doteraz zúčastnilo okolo 2 500 obchodných partnerov – kúrenárov, projektantov, architektov a inžinierov. Je to dôkazom potreby vecných informácií a vysvetlenia politicko-technologických v súvislostí.

Na týchto podujatiach predstavujú renomovaní experti v oblasti politiky, vedy ako aj vykurovacej branže svoje predstavy, načrtávajú možné riešenia, sú tiež v rámci diskusie k dispozícii ohľadne ďalších otázok.

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Nadácia Viessmann Allendorf Stiftung: Hlásenie sa k zodpovednosti

Viessmann sa hlási ku svojej spoločenskej a sociálnej zodpovednosti Sledujúc túto firemnú zásadu sa angažujeme v oblasti vedy, umenia, kultúry a sociálnych vecí. Na podporu projektov v Nemecku a na medzinárodnej úrovni sú každoročne udeľované príspevky v šesťmiestnej výške..

Aby bolo možné túto angažovanosť dať na spoločný základ a zabezpečiť túto aj pre budúcnosť, bola založená nadácia „Viessmann Allendorf Stiftung“. V Auguste 2010 odovzdal Prezident vlády Dr. Walter Lübcke nadačnú listinu Dr. Martinovi Viessmannovi.

magazin aktuell

Magazín Aktuell

Viessmann magazín určený pre všetkých pracovníkov a priateľov závodu Viessmann v Allendorf (Eder).

Auszeichnungen

Ocenenia

Ceny a vyznamenania spoločnosti Viessmann a jej produktov.

Viac Informácií
Zertifikate

Certifikáty

Tu nájdete potrebné informáci k všetkým certifikátom

Info & Download
Messen

Veľtrhy

Informujte sa o pokročilých vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémoch.


Start_Landebahn.jpg

Letisko Allendorf (Eder)

Letisko Allendorf (Eder) bolo postavené v roku 1966 a v roku 2005 bolo zásadne modernizované a rozšírené a dnes spĺňa všetky požiadavky kladené na moderné biznis-letisko. Okrem toho slúžiť klubu leteckých športov Ederbergland ako základňa, ktorú využíva predovšetkým na prácu s mládežou.

viessmann_allendorf.jpg
Viessmann - film o firme