Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Viessmann Climate Solutions: spoločnosť s tradíciou a víziou

Spoločnosť Viessmann už desaťročia pomáha zlepšovať kvalitu života ľudí pomocou inovatívnych technológií. Počas tohto obdobia sa spoločnosť vyvinula z výrobcu vykurovacích zariadení na poskytovateľa inteligentných riešení v oblasti vykurovania a energetiky. Technický pokrok však nie je jediným cieľom spoločnosti. Udržateľné myslenie a konanie sú tiež pevne zakotvené v hodnotách spoločnosti. Viessmann Climate Solutions tak pomáha vytvárať a zachovávať životný priestor pre budúce generácie.

  

Rodina je veľká a medzinárodná

Z Allendorfu do sveta. Od svojho založenia v roku 1917 sa spoločnosť Viessmann neustále rozrastá.  Spolu s partnermi z rôznych odvetví pracujú všetci zamestnanci každý deň na tom, aby splnili neustále sa meniace potreby zákazníkov a zmenili dodávky energie tak, aby boli udržateľné.

  

Žiť a realizovať udržateľnosť

Ako spoločnosť s viac ako 100-ročnou históriou sa Viessmann Climate Solutions zameriava na dlhodobé ciele. Napríklad, keď ide o jednu z najväčších výziev súčasnosti – prechod na nové zdroje energie. Trh s vykurovaním ponúka obrovský potenciál úspor energie. Ako súčasť tohto trhu si spoločnosť Viessmann Climate Solutions uvedomuje svoju zodpovednosť. Jedným z cieľov je aktívne formovať transformáciu tohto odvetvia a podporovať nahrádzanie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie. Toto sa odráža nielen v portfóliu produktov spoločnosti, ale i v iných oblastiach.

  

Kombinácia hospodárskych, ekologických a sociálnych cieľov

Spoločnosť Viessmann sa zameriava na udržateľnosť ako na priesečník hospodárstva, životného prostredia a sociálnej angažovanosti. Ilustruje to množstvo riešení a projektov, od inovatívnych vykurovacích systémov na vodíkový pohon, až po medzinárodné projekty zalesňovania. Ďalšie ambiciózne ciele, ktoré spoločnosť Viessmann v súčasnosti sleduje, sú uvedené v správe o klíme zverejnenej koncom roka 2021. Cieľ čistých nulových emisií sa má dosiahnuť do roku 2050, a to tak vo vlastných prevádzkach, ako aj v hodnotových reťazcoch, ktorých je spoločnosť súčasťou.