Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Zásobníkové ohrievače vody

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Potreba teplej vody pre domácnosť je v každej domácnosti úplne iná. Medzi najdôležitejšie ovplyvňujúce faktory patrí počet obyvateľov a zvyky pri kúpaní alebo sprchovaní. Ak napríklad traja členovia rodiny musia v rovnakom čase odísť do práce a do školy, musí byť na sprchovanie neustále k dispozícii veľké množstvo teplej vody bez toho, aby niekto musel čakať. Ak v rovnakom časovom období potrebuje teplú vodu len jedna osoba, potreba je zvyčajne iná.

Tí, ktorí uprednostňujú kúpeľ, budú tiež chcieť mať k dispozícii dostatok teplej vody na naplnenie vane. Ohrievač vody by mal byť schopný zabezpečiť dostatok vody aj vtedy, ak sa napríklad v bytovom dome odoberá teplá voda z viacerých odberných miest súčasne.

Zásobníky teplej vody Viessmann Vitocell spĺňajú tieto požiadavky v každom ohľade a dokážu splniť aj všetky ašpirácie, pokiaľ ide o úroveň vybavenia. Zariadenia je možné kombinovať s rôznymi zdrojmi tepla. Zásobníky na teplú vodu Vitocell sú rovnako vhodné na dvojrežimovú prevádzku s kondenzačným kotlom ako aj na prevádzku s ekologickým tepelným čerpadlom alebo kotlom na tuhé palivo. Vo všetkých prípadoch sa odporúča inštalácia solárneho termického systému, ktorý vám umožní šetriť energiu a ohrievať vodu bez nákladov.

Ohrev teplej vody pre každú potrebu

Teplú vodu pre domácnosť možno pripravovať rôznymi spôsobmi. Ak sa teplá voda pre domácnosť vyrába centrálne, je nevyhnutné pripojenie na existujúci vykurovací systém. V takom prípade zdroj tepla zabezpečuje nielen vykurovanie priestoru, ale aj dostupnosť teplej vody v každom dennom čase.

Okrem toho existuje aj možnosť decentralizovaného ohrevu teplej vody. Na tento účel sa často používajú elektrické systémy na prípravu teplej vody, ako napríklad Viessmann Vitotherm. Tieto nie sú pripojené na vykurovací systém a dajú sa jednoducho dodatočne namontovať. Nezáleží na tom, či ide o zásobníkové alebo prietokové ohrievače vody.

Ohrievače vody na princípe prietokového ohrevu vody

Modul Viessmann Vitotrans 353 na prípravu čerstvej vody sa môže používať aj popri centrálnom alebo decentralizovanom systéme ohrevu teplej vody. Tieto moduly dopĺňajú akumulačné zásobníky vykurovacej vody z produktového radu Vitocell. Teplá úžitková voda sa ohrieva pohodlne a hygienicky na princípe prietokového ohrevu vody. Teplá voda sa neukladá. Namiesto toho sa čerstvá voda ohrieva na požadovanú teplotnú úroveň pomocou energie z akumulačného zásobníka vykurovacej vody. Tieto zásobníky možno kombinovať s celým radom rôznych systémov.

Zásobník teplej vody v kombinácii s nástenným plynovým kondenzačným kotlom: Viessmann Vitodens 200-W s Vitocell 300-W

Zásobník teplej vody na zvýšenie účinnosti

Pripojenie zásobníka teplej vody k existujúcemu vykurovaciemu systému má zmysel z ekonomických a ekologických dôvodov. Ak sa totiž teplo vyrába z bezplatnej slnečnej energie prostredníctvom solárneho termického systému, nie je potrebné spaľovať žiadne (fosílne) palivá, čo je prospešné pre prírodu a životné prostredie. Či už na prevádzku s tradičným kotlom, alebo v spojení so solárnym termickým systémom: Viessmann ako univerzálny dodávateľ má pre každú potrebu vhodný ohrievač vody.

Rôzne verzie zásobníkov na teplú vodu Viessmann

Zásobníky teplej vody Viessmann sa vyznačujú vysokou účinnosťou, rozmanitosťou a jednoduchou montážou. Zariadenia sú k dispozícii v rôznych verziách:

Objem zásobníka sa pohybuje od 120 do 1000 litrov v závislosti od modelu. Vďaka tomu sú zásobníky teplej vody Viessmann vhodné na použitie nielen v rodinných domoch, ale aj v budovách s vysokou potrebou teplej vody.

Dvojrežimové zásobníky teplej vody pre solárne systémy

Dvojrežimový zásobník  teplej vody je nevyhnutnou súčasťou solárneho termického systému. Je to preto, lebo absorbuje teplo generované systémom a odovzdáva ho vode. Dvojrežimové zásobníky  teplej vody od spoločnosti Viessmann majú každý dve samostatné vnútorné nepriame špirály a ohrievajú vodu prostredníctvom solárneho termického systému aj kotla. Tým sa zabezpečí, že sa vždy udržiava požadovaná úroveň teploty. Zásobníky sú vyrobené z ocele so smaltovanou povrchovou úpravou Ceraprotect (Vitocell 100-V, Vitocell 100-W, Vitocell 100-B, Vitocell 100-U) alebo z ušľachtilej ocele (Vitocell 300-V, Vitocell 300-H, Vitocell 300-B).

Kvalita vnútorného povrchu zásobníka  teplej vody je rozhodujúca pre hygienické zabezpečenie teplej vody. Z tohto dôvodu spoločnosť Viessmann vsádza na dva vysokokvalitné materiály: Smaltový povlak Ceraprotect na bezpečnú a trvalú ochranu proti korózii – platí pre rad Vitocell 100. Nerezová oceľ – používaná pre rad Vitocell 300, ktorá spĺňa najvyššie hygienické požiadavky.

Akumulačné zásobníky vykurovacej vody na efektívne využitie tepelnej energie

Akumulačný zásobník vykurovacej vody má za úlohu dočasne uskladniť prebytočnú energiu vyrobenú zdrojom tepla a uvoľniť ju späť do vykurovacieho systému až v prípade potreby. Uloženú energiu možno použiť na ohrev vykurovacích okruhov alebo teplej vody. Akumulačné zásobníky vykurovacej vody, ako napríklad Vitocell 120-E alebo Vitocell 140-E, sú z výroby vybavené aj na duálny režim prevádzky s tepelným čerpadlom alebo solárnym systémom. Zariadenia môžu mať objem až 2000 litrov.

Zásobníky teplej vody v dvoch triedach energetickej účinnosti

Štandardne väčšina zásobníkov  teplej vody s objemom zásobníka vyžadujúcim identifikáciu (do 500 litrov) spĺňa triedu energetickej účinnosti B. Pri vybraných typoch zásobníkov je možné vybrať si aj medzi triedou energetickej účinnosti A alebo B. Zásobníky v triede A sú tepelne izolované prídavným vákuovým panelom, ktorý znižuje tepelné straty, a tým aj náklady na energiu.

Vykurovací systém so zásobníkom vykurovacej vody Viessmann Vitocal 350-G a Vitocal 300-G