Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Dovolenkový program vykurovacieho systému Viessmann

Kotly Viessmann sa dodávajú so širokou škálou predvolených nastavení z výroby. Tie zvyšujú komfort obsluhy a umožňujú vykonať akékoľvek zmeny na zdroji tepla v niekoľkých jednoduchých krokoch. Predvolené nastavenia tiež pomáhajú šetriť energiu, a tým znižovať náklady na vykurovanie. Okrem vykurovacej krivky sú k dispozícii aj rôzne časové programy. Medzi ne patrí úsporný režim a  dovolenkový režim.

Dovolenkový režim je prístupný len ako "časový program" prostredníctvom regulátora vykurovania. Tí, ktorí bývajú v prenajatých bytoch alebo inak nemajú prístup k zdroju tepla, nemôžu vykonávať žiadne zmeny v dovolenkovom programe.

Podrobný  dovolenkový režim

Na druhej strane môžu majitelia systému pomocou režimu zadať dátumy príchodu a odchodu pre každý jednotlivý vykurovací okruh. To znamená, že môžu aktívne ovplyvňovať vykurovacie charakteristiky zdroja tepla. Dovolenkový program vykurovacieho systému Viessmann konkrétne ovplyvňuje ústredné vykurovanie, ohrev teplej vody, vykurovací výkon a spotrebu energie.

Ústredné vykurovanie:

 • Pri vykurovacích okruhoch v prevádzkovom programe "Vykurovanie a teplá voda" dovolenkový program vykuruje miestnosti na nastavenú zníženú teplotu miestnosti.
 • V prípade vykurovacích okruhov v prevádzkovom programe "Len teplá voda" nedochádza k vykurovaniu miestností. Ochrana proti zamrznutiu kotla a zásobníka teplej vody je však aktívna.

Vykurovanie teplej vody:

 • Ak je pre všetky vykurovacie okruhy aktivovaný  dovolenkový režim, nedochádza k ohrevu teplej vody. Ochrana pred mrazom pre zásobník teplej vody je však aktívna.

Upozornenie: V továrenskom nastavení sa  dovolenkový program začína o 00:00 h v deň nasledujúci po vašom odchode a končí o 00:00 h v deň vášho návratu. To znamená, že nastavený časový program je aktívny v deň odchodu a návratu. Pri niektorých modeloch je možné čas nastaviť aj individuálne. Ak chcete program ukončiť manuálne, postupujte podľa pokynov.

Dovolenkový režim znižuje výkon vykurovania

Keď je aktivovaný dovolenkový režim, systém udržiava nižšiu nastavenú teplotu v miestnosti. Vykuruje len na predtým nastavenú zníženú teplotu miestnosti. Táto teplota by nemala klesnúť pod 16 stupňov Celzia, inak sa zvyšuje riziko vzniku plesní. V našom sprievodcovi prevenciou plesní si môžete prečítať, ako môžete toto riziko minimalizovať.

Dovolenkový  program pomáha šetriť energiu

Funkcia  dovolenkového programu vykurovacieho systému Viessmann dáva majiteľom systému možnosť šetriť energiu počas ich neprítomnosti tým, že budú vykurovať len toľko, koľko je nevyhnutné. Na rozdiel od toho, čo naznačuje názov, program nie je určený výlučne na používanie počas "niekoľkotýždňových dovoleniek" v tradičnom zmysle. Ak majitelia systému vedia, že budú preč, hoci len na niekoľko dní,   môžu aktivovať prázdninový program a tak ušetriť na nákladoch na vykurovanie.

Ako aktivovať dovolenkový program

Časový program a s ním spojená funkcia  dovolenkového programu na všetkých kotloch Viessmann s regulátormi Vitotronic (od roku 1999). Navigačná cesta z hlavného menu k tejto funkcii sa však môže líšiť v závislosti od vykurovacieho systému a roku výroby. Správny postup je popísaný v priloženom návode na obsluhu, prípadne ho nájdete v servisnom návode. Pre lepšie pochopenie postupu sú nižšie uvedené pokyny pre štyri rôzne generátory tepla. Patrí sem:

 • Vitodens 200 W s Vitotronic 200, pre prevádzku s kompenzáciou počasia, rok výroby 2018
 • Vitoladens 300 C s Vitotronic 200, rok výroby 2018
 • Vitocal 200 S s Vitotronic 200, rok výroby 2017
 • Vitoligno 300 C s Ecotronic, rok výroby 2017
 1. Kliknite na ikonu ponuky a potom na "Vykurovanie".
 2. Teraz vyberte požadovaný vykurovací okruh.
 3. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.
 4. Na displeji sa teraz zobrazí "Dovolenkový program".
 5. Pomocou šípok nastavte požadovaný dátum odchodu a návratu.
 6. Kliknutím na tlačidlo OK aktivujte prázdninový program.

Informácie o produkte Vitodens 200-W

Upozornenie: Dovovlenkový program sa vzťahuje na všetky vykurovacie/chladiace okruhy. Váš dodávateľ môže toto výrobné nastavenie zmeniť. Ak je k riadiacej jednotke tepelného čerpadla pripojená vetracia jednotka,  dovolenkový program sa vzťahuje aj na mechanické vetranie.

 1. Kliknite na ikonu ponuky.
 2. Vyberte "Vykurovanie" alebo vykurovanie/chladenie a potom "Dovolenkový program".
 3. Nastavte požadované dátumy odchodu a návratu.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK aktivujte  dovolenkový program.


Zobrazenie v rozšírenej ponuke

V rozšírenom menu môžete skontrolovať nastavenia pre "Dovolenkový program" v časti "Informácie". To isté platí pre Vitodens 200-W.

Informácie o produkte Vitocal 200-S

Váš dodávateľ vykurovania vám môže pomôcť s nastavením

Ak si nie ste istí, ako nastaviť požadovaný  dovolenkový program, obráťte sa na odborného partnera Viessmann. Pomocou nášho vyhľadávania obchodných partnerov vo vašj blízkosti  nájdete vhodného vykurovacieho technika vo vašom okolí len niekoľkými kliknutiami.