Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Solárne kolektory Vitosol

K sortimentu produktov

Využívanie solárnej energie so systémom Vitosol

Využitie slnečnej energie umožňujú kolektory z produktového radu Vitosol. Využívajú sa buď len na ohrev teplej vody, alebo i na podporu ústredného vykurovania. Takto môžete spotrebovať až o 60 percent menej energie na ohrev teplej vody alebo znížiť celkovú potrebu tepla až o 35 percent,  ak sa používajú zásobníky so spoločným ohrevom vykurovacej a teplej vody.

Pri inštalácii nového vykurovacieho systému v rámci modernizácie by sa so solárnymi kolektormi Vitosol malo počítať už vo fáze plánovania.  Investícia do solárnych kolektorov sa oplatí nielen z hľadiska úspory energie na ohrev teplej vody po finančnej stránke, ale aj z hľadiska šetrenia fosílnych palív.  Inštalácia solárnych kolektorov je podporovaná i zelenou domácnosťou prostredníctvom dotácií. Navyše je to veľké plus pre životné prostredie. Kolektory totiž premieňajú slnečnú energiu na teplo bez emisií oxidu uhličitého.  

Ploché a trubicové kolektory Vitosol

Spoločnosť Viessmann ponúka vo svojom produktovom rade dva  typy slnečných kolektorov – ploché a trubicové kolektory. Oba premieňajú slnečnú energiu na tepelnú energiu pomocou absorbéra. Líšia sa však spôsobom  vyhotovenia a fungovania. Napríklad trubicové kolektory sa skladajú z trubíc, ktoré im dali názov.  V každej vákuovej trubici je integrovaný absorbér s vysoko selektívnym povlakom. Absorbér zaručuje vysokú absorpciu slnečného žiarenia a nízke emisie tepelného žiarenia. Na absorbéri je namontovaná tepelná trubica, ktorá je naplnená odporujúcou sa kvapalinou. Tepelná trubica je pripojená ku kondenzátoru. Kondenzátor je umiestnený vo výmenníku tepla s dvojitými rúrkami Duotec z medi. Tým sa zaručuje optimálny prenos tepla.  Pri plochých kolektoroch je namontovaná na absorbéroch   medená rúrka meandrového tvaru, ktorou prúdi teplonosná kvapalina. Teplonosná kvapalina odoberá cez medenú rúrku teplo z absorbéra. Absorbér je obklopený vysoko tepelne izolovaným plášťom, čím sa minimalizujú straty tepla. Kolektor je zakrytý solárnym sklom.

Kľúčové vlastnosti

Trubicové kolektory Vitosol

Trubicové kolektory  Vitosol obsahujú vysoko selektívne absorbéry, ktoré dosahujú vysokú účinnosť. Prispieva k tomu skutočnosť, že absorbéry sú umiestnené vo vnútri trubíc. To ich chráni pred poveternostnými vplyvmi a znečistením, čo následne umožňuje trvalo vysoké využitie energie. Okrem toho sú tepelné straty nízke vďaka mimoriadne účinnej tepelnej izolácii.

Produkty Vitosol sa rýchlo a jednoducho inštalujú. Dodávajú sa ako vopred zmontované moduly. Trubice sa dajú otáčať, čo výrazne uľahčuje výmenu jednotlivých trubíc. Pripojenie sa realizuje prostredníctvom vlnitých, nerezových násuvných spojok.

V portfóliu produktov Viessmann nájdete nasledujúce modely:

Ploché kolektory Vitosol

Jadrom  plochých kolektorov z produktového radu Vitosol je absorbér v tvare meandra, ktorý sa nachádza pod stabilným a vysoko priehľadným krycím panelom zo špeciálneho skla. Vysokokvalitné materiály zaručujú trvalo stabilný systém. So zariadeniami Vitosol 200-FM a Vitosol 100-FM možno rýchlo a jednoducho prepojiť až dvanásť solárnych kolektorov. To je možné pri nadstrešnej inštalácii, strešnej integrácii alebo inštalácii na podpery kolektorov.

Spoločnosť Viessmann ponúka nasledujúce modely:

Kolektory sú len jednou časťou solárneho systému.  Okrem samostatných solárnych kolektorov pre správnu funkciu systému sú dôležité spojovacie potrubia, solárne čerpadlá a akumulačné zásobníky.  Vďaka dobre izolovaným akumulačným zásobníkom je možné uskladniť energiu na neskoršie použitie. Viessmann ponúka na tento účel špeciálny balík produktov: Vitosol 100-FM (typ SVKF), ktorý pozostáva z dvoch plochých kolektorov Vitosol 100-FM a 250-litrového zásobníka Vitocell.

Špeciálna vlastnosť produktov Vitosol: ThermProtect

Na zabezpečenie vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a dlhej životnosti vyvinula spoločnosť Viessmann systém ThermProtect – automatickú ochranu proti prehriatiu. Znamená to, že kolektory sa vypnú, keď sa dosiahne určitá hraničná teplota. K tomu dochádza nezávisle od zloženia systému, nastavenia regulácie a polohy inštalácie kolektorov. Vzhľadom na odlišné technické požiadavky funguje ochrana proti prehriatiu pri plochých a trubicových kolektoroch odlišne.

Napríklad kryštalický absorpčný povlak kolektorov Vitosol 200-FM a 100-FM sa zmení hneď  po prekročený teplotného limitu.  Keď teplota na solárnych kolektoroch klesne, kryštálová štruktúra sa vráti do pôvodného stavu.  

Pri trubicových kolektoroch princíp zabezpečuje vypnutie v závislosti od teploty. Slnečná energia odparuje médium v tepelnej trubici, ktoré sa v kondenzátore opäť skvapalňuje. Výsledná tepelná energia sa odovzdáva do systému. ThermProtect funguje na princípe, kde pri teplote 120 stupňov Celzia už médium nemôže kondenzovať.

Produktový program