Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitovolt 300

Fotovoltické moduly

Na inštaláciu na strechy rodinných domov a bytových domov, ako aj na komerčné a priemyselné priestory. Výkon do 410 Wp

Až 25-ročná záruka na výkon
Rýchla inštalácia
K dispozícii sú zladené systémové komponenty
Vysoký výkon

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Až 25-ročná záruka na výkon

Na fotovoltických moduloch od spoločnosti Viessmann

Až 15-ročná záruka na výrobok

Od spoločnosti Viessmann

K dispozícii sú zladené systémové komponenty

Ako sú podporné konštrukcie, spojovacie káble, striedače a úložiská energie

Riešenia pre výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu

Ako aj jej ukladanie a dodávanie do verejnej siete

Rýchla inštalácia

Prostredníctvom Plug-in riešení pre elektrické pripojenia

Vysoké zabezpečenie kvality

Certifikácia podľa IEC, EHS 89/392 a triedy ochrany II

Fotovoltické moduly Vitovolt 300

Fotovoltické moduly Vitovolt 300

Produktový rad Vitovolt 300 zahŕňa monokryštalické moduly s výkonom do 410 Wp, ktoré sú k dispozícii aj v čiernom vyhotovení.

Fotovoltické moduly Vitovolt 300 sa vyznačujú  vysokým výkonom a nekompromisnou kvalitou, ako aj množstvom garancií na výrobky a výkony spoločnosti Viessmann. Okrem toho sa všetky moduly dodávajú vždy len s kladnou výkonovou toleranciou. To znamená  vyšší výkon o 0 až 5 Wp.

S rozširovaním systémov obnoviteľných zdrojov energie rastie ochota vyrábať si elektrickú energiu svojpomocne. Výkonné fotovoltické systémy teraz ponúkajú možnosť využívať bezplatnú slnečnú energiu výhodným spôsobom. Inštaláciou fotovoltických modulov používatelia preukazujú svoj zodpovedný prístup k životnému prostrediu a aktívne prispievajú k ochrane klímy znižovaním emisií CO2.

Vzhľadom na neustále rastúce náklady na energiu pomáha fotovoltický systém používateľom šetriť peniaze a znižuje ich závislosť od energetických spoločností. Vyrobená energia sa môže využívať na vlastnú   spotrebu, dočasne skladovať alebo exportovať do verejnej siete. Vďaka  štátnej dotácií alebo úsporám dosiahnutým vlastnou spotrebou sa investícia vráti v krátkom čase.

Integrovaný program riešení Viessmann pre Vitovolt 300

Služby s pridanou hodnotou, digitálne služby, konektivita a platformy

Viessmann Share

V rámci energetickej komunity Viessmann Share bude vaša dodávka energie presne prispôsobená vašim individuálnym potrebám – 100% ekologická z obnoviteľných zdrojov.

Viac informácií o Viessmann Share

Aplikácia ViCare

Aplikácia ViCare poskytuje intuitívne ovládanie vykurovania. Používateľ môže v aplikácii na prvý pohľad zistiť, či jeho vykurovací systém funguje tak, ako má.

Viac informácií o aplikácii ViCare

Špeciálne vlastnosti modulov Vitovolt 300

Moduly Vitovolt 300 sa vyznačujú svojím dizajnom a rozmermi. Niektoré moduly majú čierny eloxovaný rám, veľmi tmavé monokryštalické články a čiernu fóliu Tedlar. Výsledkom je jedinečný dizajn pre atraktívnu solárnu architektúru a maximálny výkon pre optimálny výnos.

Komplexný proces zabezpečenia kvality zaručuje, že vysoké nároky kladené na fotovoltické moduly série Vitovolt 300 sú vždy splnené.  Na základe rozsiahlej odbornej a technickej kvalifikácie dodávateľov sú všetky fázy výroby modulov Vitovolt 300 monitorované. Každý produkt sa monitoruje priamo na mieste a schvaľuje sa len vtedy, ak sú splnené rozsiahle kritériá spoločnosti Viessmann. Kontrola prijatého tovaru v sklade zaručuje, že kvalita fotovoltických modulov Vitovolt 300 sa zachová aj počas prepravy.

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie a fotovoltické systémy môžu pre rodinný dom vyrobiť toľko energie, koľko spotrebuje štvorčlenná rodina za rok. Systémy skladovania energie Vitocharge sú ideálnym doplnkom energetického systému. Umožňujú dodávať energiu presne vtedy, keď je potrebná.

Vďaka tomu sa stáva efektívne decentralizované zásobovanie energiou s vysokým podielom vlastnej spotreby.  Viessmann ako jediný výrobca dodáva všetky typy produktov, čo umožňuje vlastne vyrobenú elektrinu efektívne a hospodárne využiť.  

Vlastná výroba elektriny na vlastnú   spotrebu

Vzhľadom na klesajúce výkupné ceny elektriny je v súčasnosti preferovanou možnosťou vlastná spotreba solárnej energie. Náklady na kilowatthodinu elektriny zo siete sú vo všeobecnosti oveľa vyššie, ako výkupná tarifa za kilowatthodinu solárnej energie dodaná do siete. Preto sa vyrobená fotovoltická energia najprv spotrebuje na mieste, prípadne dočasne uskladní a do siete sa prepustí len prebytočná elektrina.

V Nemecku to upravuje zákon o obnoviteľných zdrojoch energie (EEG), podľa ktorého sú energetické podniky povinné prijať energiu, ktorá sa nespotrebuje na mieste, a absorbovať ju do svojej siete. Fotovoltické systémy majú preto mnoho výhod:

  • Ochrana životného prostredia – fotovoltické systémy znižujú škody spôsobené emisiami a chránia prírodné zdroje.
  • Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti – zatraktívňujú vašu nehnuteľnosť a zvyšujú jej hodnotu.
  • Náklady – výroba solárnej energie na mieste je v súčasnosti výrazne lacnejšia ako odber elektrickej energie zo siete.
Na obrázku je zobrazený solárny systém s fotovoltickými modulmi s rámami čiernej farby; výkon 395 Wp

Fotovoltika – efektívna vlastná spotreba slnečnej energie

Vlastná spotreba ponúka finančné výhody, pretože solárna energia vyrobená na mieste je lacnejšia ako energia zo siete. Optimalizovaná koncepcia systému s dokonale zladenými komponentmi zabezpečuje vysoký podiel vlastnej spotreby.

Podrobnosti o produkte

Výkon

Až 410 Wp

Účinnosť modulu

Až  20,92%

Oblasť použitia

Obytné budovy, komerčné podniky, priemysel, priestory miestnych úradov | novostavby a rekonštrukcie

Ďalšie funkcie

Bezpečná investícia vďaka predĺženej 15-ročnej záruke na výrobok a až 25-ročnej garancii na výkon od spoločnosti Viessmann

Rez produktu
Štruktúra kremíkového článku