Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Menič s batériovým úložiskom ako doplnok k fotovoltickému systému

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Fotovoltické systémy Viessmann dokážu vyrobiť dostatok elektrickej energie na zásobovanie štvorčlennej rodiny na celý rok. Hlavným problémom fotovoltických systémov však je, že majú tendenciu poskytovať elektrickú energiu v čase, keď väčšina obyvateľov domácnosti nie je doma, napríklad v popoludňajších hodinách. Ak nie je aktívny žiadny pripojený spotrebiteľ alebo ak pripojené zariadenia nemôžu plne spotrebovať elektrickú energiu, elektrina sa dodáva do verejnej siete.

V posledných rokoch sa však výkupné tarify neustále znižovali. Zároveň sa zvyšovala priemerná cena elektrickej energie. Takže je čo povedať k zvyšovaniu vlastnej spotreby. Pomôcť vám môže systém skladovania energie. Preto spoločnosť Viessmann uviedla na trh fotovoltický systém na uskladnenie energie Vitocharge VX3. Tento batériový systém uskladňuje elektrickú energiu vyrobenú počas dňa a dáva ju k dispozícii, keď je potrebná.

Ako fungujú systémy skladovania energie?

Fotovoltický systém

Ukladanie solárnej energie ponúka veľkú výhodu, pretože je možné využívať vlastnú vyrobenú elektrickú energiu, keď je to potrebné. To znamená aj vtedy, keď nesvieti slnko.

Elektrickú energiu možno skladovať dvoma spôsobmi – priamo a nepriamo. Na domáce použitie však prichádzajú do úvahy len nepriame systémy skladovania. Priame skladovanie elektriny sa uskutočňuje pomocou komponentov, ako sú cievky a kondenzátory, a trvá len niekoľko sekúnd. Preto sú tieto typy nevhodné pre rodinné domy alebo domy pre dve rodiny. Používajú sa skôr v priemysle, predovšetkým na stabilizáciu siete. Pokiaľ teda ide o fotovoltiku s akumuláciou, systém zvyčajne zahŕňa elektrochemickú akumulačnú jednotku, napríklad batériu.

Stručné vysvetlenie procesu skladovania

Princíp fungovania je celkom jednoduchý. Fotovoltické batériové úložisko uchováva elektrickú energiu podobne ako nabíjateľná batéria, kým v domácnosti nevznikne dopyt. Potom túto energiu odovzdá pripojeným spotrebiteľom (svetlo, chladnička, televízny systém atď.). Podrobne to znamená, že keď slnečné lúče dopadajú na fotovoltické moduly, menia sa na jednosmerný prúd. Ten sa však nedá použiť v domácnosti. Aby sa to napravilo, do obvodu sa inštaluje menič, ktorý mení jednosmerný prúd na striedavý. Ak v domácnosti nie sú spotrebiče tejto energie, prichádza na rad akumulátor energie. Lítium-iónové batérie od spoločnosti Viessmann premieňajú elektrickú energiu na chemickú energiu. Ak potom dôjde k vybitiu, tento proces sa obráti.

Dôležité: počas procesu vybíjania sa solárny zásobník energie nikdy úplne nevybije. Existuje rozdiel medzi "nominálnou" a "využiteľnou" kapacitou. Rozdiel je v hĺbke vybitia. Vitocharge VX3 bol vyvinutý podľa špeciálnej stratégie prevádzky a je podobný stratégii prevádzky elektrického vozidla. Starnutie batérie sa počas životnosti kompenzuje zvyšovaním uvoľňovania hĺbky vybitia. V prípade elektromobilu to znamená, že dojazd vozidla sa počas jeho životnosti udržiava na čo najdlhšej konštantnej úrovni. Až keď hĺbka vybitia dosiahne 100 %, využiteľná kapacita sa zmenší. Ak je zásobník energie nabitý a nie sú pripojení žiadni aktívni spotrebitelia, elektrická energia sa dodáva do verejnej siete.

Čím sa vyznačujú fotovoltické meniče s batériovým úložiskom Viessmann?

Fotovoltické akumulačné jednotky vypĺňajú rozdiel medzi ponukou a dopytom. To pomáha zvyšovať vlastnú spotrebu a znižuje náklady na energiu. Vyrobená elektrická energia sa môže využívať oveľa efektívnejšie. Akumulačné systémy Viessmann zabezpečujú aj väčšiu nezávislosť od energetických podnikov a odľahčujú zaťaženie rozvodnej siete.

S naším produktovým radom Vitocharge ponúkame lítium-iónové akumulátory s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou. Naše modely majú životnosť až 20 rokov alebo garantovanú energetickú priepustnosť 9,6 MWh na 4 kWh batérie. V priemere môžete očakávať približne 250 plných cyklov za rok. Batérie Vitocharge VX3 možno zapojiť do série. To umožňuje flexibilnú veľkosť úložiska a dokonalé prispôsobenie vašim individuálnym potrebám elektrickej energie. Okrem toho sú obe verzie vhodné pre paralelný režim napájania zo siete aj pre režim nahrádzania napájania zo siete. To znamená, že akumulačné jednotky Viessmann môžu pracovať paralelne s dodávkou elektrickej energie cez verejnú sieť, ako aj zásobovať najdôležitejšie spotrebiče v prípade výpadku elektrickej energie.

Nová generácia meničov s batériovým úložiskom: kompaktnejšie, tichšie a výkonnejšie

Nová generácia batérií Vitocharge VX3 dáva majiteľom domov možnosť jednoducho skladovať elektrickú energiu, a tak ju efektívnejšie využívať. Osvedčené a spoľahlivé lítium-železofosfátové batérie sú navrhnuté na dlhú životnosť. Modulárne úložisko energie Vitocharge VX3 sa tak stáva srdcom premyslených energetických riešení Viessmann pre teplo, energiu a mobilitu. Od výroby tepla cez fotovoltický systém až po nabíjaciu stanicu pre elektromobil – všetko pochádza z jedného zdroja. To dostanete len od spoločnosti Viessmann.

Oplatí sa skladovanie energie?

S meničom energie od spoločnosti Viessmann získate produkt, ktorý má mnohostranné využitie. Vitocharge VX3 sa dá použiť ako hybridná FV akumulačná jednotka, ako AC spojená akumulačná jednotka alebo ako čisto FV striedač. Vďaka tomu je vhodný na použitie v nových aj existujúcich systémoch.

Sysém na uskladnenie energie pre nové FV systémy

S klesajúcimi výkupnými cenami má inštalácia systémov na vlastnú spotrebu čoraz väčší zmysel. Je však dôležité, aby bol nový systém prispôsobený domu a dopytu po elektrickej energii, aby bol aj ekonomický. Aby sa zabezpečilo, že ekologicky zodpovedná elektrina vyrobená svojpomocne si vždy nájde spotrebiteľa, oplatí sa mať zavedené jednotné energetické riešenie. Niektoré príklady sú nasledovné:

  • Fotovoltický systém + zásobník energie + tepelné čerpadlo
  • Fotovoltický systém + zásobník energie + elektrické vykurovanie a systém na prípravu teplej vody

Energia z fotovoltického systému sa ukladá v zásobníku energie a spotrebúva sa priamo v elektrických spotrebičoch, ako je napríklad tepelné čerpadlo. V prípade prebytku energie sa energia dočasne uloží do batérie jednotky na uskladnenie energie a v prípade potreby sa opäť uvoľní. Dom a tepelné čerpadlo sú tak z veľkej časti zásobované energiou vyrobenou udržateľným a efektívnym spôsobom na streche.

V plne elektrickom systéme sa energia vyrobená fotovoltickým systémom využíva na elektrické generátory tepla, ako je infračervené vykurovanie, podlahové vykurovanie alebo ohrev teplej vody. V prípade prebytku energie sa energia dočasne uskladní v zásobníku energie. Dom s elektrickým vykurovaním priestoru aj ohrevom teplej vody tak môže dosiahnuť vysoký stupeň sebestačnosti a udržateľnosti a využívať výhody infračerveného tepla s nízkou spotrebou v pohotovostnom režime.

Aký veľký musí byť meniš s batériovým úložiskom?

Či už ide o nový alebo existujúci systém, všetko závisí od správnej veľkosti jednotky na ukladanie energie. Zásobník energie by mal mať dostatočnú kapacitu, aby mohol domácnosť zásobovať solárnou elektrinou od večera do nasledujúceho rána. Veľkosť alebo kapacita zásobníka energie závisí od ročnej spotreby elektrickej energie aj od menovitého výkonu existujúceho alebo plánovaného fotovoltického systému. Ako pomôcka sa môže použiť nasledujúce pravidlo: 1 kWp FV = 1 kWh batérie = 1000 kWh spotreby elektrickej energie v domácnosti.

Príklad 1 s tepelným čerpadlom

Domácnosť + tepelné čerpadlo: 8000 kWh

Fotovoltika = 8 kWp

_______________________

Akumulačná jednotka = 8 kWh

  

  

Príklad 2 s tepelným čerpadlom a elektrickým vozidlom

Domácnosť + tepelné čerpadlo + elektrické vozidlo = 12 000 kWh

Fotovoltika = 12 kWp

___________________________________

Akumulačná jednotka = 12 kWh

  

Príliš veľké alebo príliš malé akumulačné jednotky sú nehospodárne

Ak je jednotka na uskladnenie energie predimenzovaná, uskladní príliš veľa elektrickej energie bez toho, aby sa skutočne využila. To zapríčiní vysoké dodatočné obstarávacie náklady. Naopak, ak je jednotka na skladovanie energie príliš malá, majitelia systému budú musieť nakupovať viac elektrickej energie. To je podstatne drahšie ako vlastná výroba energie zo strechy. Preto je nevyhnutné, aby ste sa obrátili na niektorého z našich obchodných partnerov o radu.

Sortiment produktov pre meniče s batériovým úložiskom

Akumulačné jednotky Viessmann zvyšujú vlastnú spotrebu vyrobenej energie a zlepšujú účinnosť fotovoltického systému. Systém bude nabíjať jednotku na uskladnenie energie, keď vaša domácnosť nebude požadovať elektrickú energiu. Táto energia sa využíva podľa potreby, napríklad na prevádzku elektrických spotrebičov. Ak je jednotka na ukladanie energie plne nabitá a nie sú pripojené žiadne spotrebiče, prebytočná energia sa exportuje do siete a primerane sa odmeňuje.