Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Úspora energie a zníženie nákladov na vykurovanie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Úspora energie a zníženie nákladov na vykurovanie idú ruka v ruke. Podľa vládnych údajov totiž vykurovanie obytných priestorov predstavuje viac ako dve tretiny konečnej spotreby energie v domácnostiach. Objavujú sa aj dôvody na zníženie nákladov na vykurovanie, v neposlednom rade zhoršujúca sa úroveň znečistenia životného prostredia, ciele prechodu na energetiku a najmä rastúce ceny palív. So správnymi opatreniami a vhodnými postupmi je celkom jednoduché urobiť z úspory energie súčasť každodennej rutiny.

Napríklad vykurovací systém môžete odvzdušniť len niekoľkými jednoduchými krokmi. Po odstránení všetkých vzduchových bublín z vykurovacieho systému môže vykurovacia voda plynule prúdiť vykurovacím potrubím a nerušene odovzdávať teplo do miestností. To prináša nielen väčší tepelný komfort, ale aj eliminuje nepríjemné zvuky, ako je hučanie alebo bublanie.

Teplotu v miestnosti môžete tiež znížiť v závislosti od funkcie miestnosti a denného času. To vám umožní oveľa efektívnejšie využívať energiu. Správne vetranie tiež pomáha šetriť energiu. Ako sa to robí, sa dozviete v nasledujúcej časti. A najlepšie zo všetkého je, že všetky tieto opatrenia vás nič nestojí a dajú sa ľahko integrovať do každodenného života.

Ak chcete využívať výhody ďalších úspor, je potrebné zaviesť technické opatrenia. Hydraulické vyváženie a pravidelná údržba vykurovacieho systému, ktorú vykonáva váš miestny montážny partnervykurovania, sú najúčinnejšími spôsobmi, ako ušetriť energiu a dlhodobo znížiť náklady na vykurovanie. V neposlednom rade sa oplatí znížiť aj spotrebu vody a elektrickej energie, aby ste ušetrili energiu priamo vo všetkých oblastiach.

Ako môžete ušetriť energiu?

Jedným z účinných spôsobov úspory energie je zmena spôsobu vykurovania, ktorá môže znížiť aj vaše náklady na vykurovanie. Neznamená to však, že musíte robiť kompromisy v oblasti pohodlia alebo mrznúť vo vlastných štyroch stenách. Nasledujúce tri tipy môžete bez väčšej námahy ľahko začleniť do svojho každodenného života:

Vykurovací systém je uzavretý systém, v ktorom cirkuluje vykurovacia voda ohrievaná zdrojom tepla. V praxi sa však do systému môže dostať vzduch, napríklad difúziou alebo pri práci na zdroji tepla. Vznikajú vzduchové bubliny, ktoré zabraňujú rovnomernému rozloženiu tepla v radiátore. V dôsledku toho sa nezriedka objavujú zvláštne až nepríjemné zvuky. Ak k tomu dôjde, je potrebné radiátor odvzdušniť. Náš sprievodca odvzdušnením vykurovacieho systému vám ukáže, ako postupovať a na čo si dať pozor.

Odvzdušnenie radiátorov nie je jedinou metódou na zníženie nákladov na vykurovanie. Správne vetranie miestností sa tiež považuje za jeden z najúčinnejších prostriedkov úspory energie. Dôležité: pri vetraní miestnosti otvorte okná úplne na krátky čas (približne päť minút) namiesto toho, aby ste ich nechali dlho mierne pootvorené. Mierne otvorené okná privádzajú málo čerstvého vzduchu, ale prepúšťajú veľa tepla von. Počas vetrania miestnosti stlmte vykurovanie. Ak je to možné, opakujte tento proces až trikrát denne. V závislosti od ročného obdobia môžete vetrať aj dlhšie ako 5 minút.

Vnímanie tepla je vždy subjektívne. Jeden človek môže mať rád veľmi teplé, druhý trochu chladnejšie. Jedno je však isté: všade v dome alebo byte nemusí byť rovnaká teplota. Miestnosti sa predsa používajú rôznym spôsobom a sú vykurované aj nepriamo, napríklad ľuďmi, ktorí sa v nich nachádzajú, alebo spustenými elektrickými spotrebičmi.

Udržujte teploty na nasledujúcich úrovniach:

V herni, pracovni a obývačke 20 až 22 stupňov Celzia, v kuchyni a spálni približne 18 stupňov Celzia a na chodbe 15 stupňov Celzia. Potenciál úspor ukazuje, aká dôležitá je správna teplota v miestnosti: ak znížite teplotu v miestnosti len o jeden stupeň Celzia, zníži to náklady na vykurovanie až o šesť percent, aspoň v staršej budove. V prípade nových budov môžu byť úspory menšie.

Technické opatrenia na zníženie nákladov na vykurovanie

Na úsporu energie a zníženie nákladov na vykurovanie z dlhodobého hľadiska nestačia len už uvedené tipy. Najlepší možný potenciál úspor v praxi prináša kombinácia správnych postupov pri vykurovaní a technickej optimalizácie. Tá zahŕňa hydraulické vyváženie a pravidelnú údržbu vykurovacieho systému odborníkom.

Hydraulické vyvažovanie pre optimálnu distribúciu tepla

Radiátory v budove sa často neohrievajú rovnomerne. Čím väčšia je vzdialenosť od generátora tepla alebo čím tenšie sú vykurovacie rúrky, tým väčší odpor kladie vykurovacia voda pri prúdení systémom. To znamená, že nie všade sa dostane rovnaké množstvo vody, čo má za následok, že niektoré radiátory sa zohrievajú viac ako iné. To znamená, že na vykurovanie každej miestnosti na požadovanú teplotu je potrebné veľké množstvo energie.

Aby sa zabezpečilo, že všetky radiátory v konkrétnom systéme budú zásobované presným množstvom tepla potrebným pre každú danú miestnosť, musí sa vykonať postup známy ako hydraulické vyváženie.

Nezávislé štúdie dokázali, že hydraulické vyváženie vykurovacieho systému zvyšuje energetickú účinnosť až o 15 percent. Tým sa nielen šetrí energia, ale aj znižujú náklady na vykurovanie.

Úspora energie vďaka pravidelnej a odbornej údržbe

Pravidelná údržba vykurovacieho systému predlžuje životnosť vášho vykurovacieho systému a zabezpečuje jeho spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku. Len tak sa zabezpečí efektívne a čisté využívanie energie z paliva, čím sa chráni životné prostredie a šetria účty za vykurovanie - bez toho, aby sa znížil vysoký komfort vykurovania a ohrevu TÚV.

Kotol, horák a riadiaca jednotka tvoria systém ako motor automobilu. Ak by bol váš automobil v prevádzke rovnaký čas ako váš kotol, za rok by najazdil viac ako 60 000 km. A všetci majitelia automobilov vedia, že je potrebné v pravidelných intervaloch vykonávať servis. Preto by mal byť váš vykurovací systém servisovaný aspoň raz ročne, podobne ako vaše auto.

V Nemecku sa viac ako päť miliónov vykurovacích systémov buď neservisuje vôbec, alebo len vtedy, keď sa niečo pokazí, hoci pravidelný servis je jednou z povinností prevádzkovateľov vykurovacích systémov a systémov teplej vody (ods. 3, § 3 nemeckého nariadenia o úsporách energie - EnEV).

Výhody pravidelného servisu

Pravidelná údržba nielen šetrí energiu, ale aj znižuje náklady na vykurovanie. Podľa odborníkov možno dosiahnuť potenciálnu úsporu vstupnej energie vo výške päť až sedem percent v porovnaní so spotrebou energie vykurovacieho systému, ktorý nie je servisovaný. To znamená, že na vykurovanie sa musí použiť podstatne menej zdrojov. Servisovanie vykurovacieho systému preto zabezpečuje ekologickú prevádzku.

Vyššia účinnosť a predĺžená životnosť vykurovacieho systému
Zníženie nákladov na vykurovanie
Vyššia prevádzková spoľahlivosť vykurovacieho systému
Stále vysoká úroveň pohodlia pri vykurovaní a ohreve teplej vody
Výroba tepla so zníženými emisiami CO2 vďaka hospodárnej a ekologickej prevádzke
Zachovanie zdrojov prostredníctvom efektívneho využívania vstupnej energie

Znížte svoje náklady na vykurovanie pomocou tipov odborníkov na úsporu energie

Tipy na úsporu energie nemusia byť náročné na realizáciu. Mnohé môžete urobiť aj sami v niekoľkých krokoch. Pomôže vám to ušetriť energiu a znížiť budúce účty za vykurovanie.

Vzduchotesné škáry na oknách a dverách sú nevyhnutné pre hospodárne vykurovanie. Pred vykurovacou sezónou by ste mali skontrolovať tesnenia a v prípade potreby ich vymeniť.

Izolácia vykurovacích potrubí je jednoduchá a nevyžaduje si veľa práce ani nákladov. Umožňuje tiež šetriť energiu.

Pravidelne kontrolujte funkciu termostatických ventilov. Pomalý alebo dokonca zaseknutý termostat zníži výkon vykurovania. V záujme úspory energie je vhodné odstrániť všetky problémy.

Kombinujte všetky opatrenia, aby ste znížili náklady na vykurovanie na minimum. Okrem troch opísaných tipov existujú aj ďalšie užitočné opatrenia, ktoré sa dajú rýchlo realizovať a majú veľký potenciál úspory energie:

  • V noci by ste mali znížiť teplotu na radiátoroch a nie ich úplne vypnúť, tým sa zabráni prílišnému ochladeniu miestnosti. Ak sa miestnosť úplne ochladí, na jej opätovné zohriatie bude potrebný vyšší prietok vykurovacej vody. To následne zvyšuje potrebu energie.
  • Závesy visiace pred radiátormi alebo nábytok priamo pred nimi budú brániť cirkulácii tepla v celej miestnosti. Vykurovací systém nemôže dosiahnuť plný účinok a musí dodávať viac tepla, aby zabezpečil požadovanú teplotu v miestnosti. Preto nechajte radiátory bez prekážok.
  • Závesy a žalúzie by mali byť v noci zatiahnuté. Znížia sa tým rýchle tepelné straty a zabráni sa prievanu a chladu.

Používajte menej vody a šetrite energiu

Efektívne vykurovanie nie je jediným spôsobom, ako ušetriť energiu a znížiť náklady na vykurovanie. Úsporná spotreba vody tiež znižuje spotrebu energie. Nasledujúce tipy na úsporu vody v kúpeľni a pri praní oblečenia môžete ľahko a lacno integrovať do svojho života.

Úspora vody v kúpeľni

Používanie úsporných splachovacích ventilov v nádržkách na WC znižuje spotrebu vody. Bežná splachovacia nádržka spotrebuje trikrát viac vody ako nádržka s úsporným splachovacím tlačidlom (1 spláchnutie spotrebuje približne 9 litrov vody).

Kvapkajúce kohútiky okamžite opravte, inak bude vaša spotreba vody veľmi vysoká.

Dôrazne sa odporúčajú úsporné sprchové hlavice a kohútiky.

Naplnenie vane spotrebuje trikrát viac vody a energie. Okrem energie na vykurovanie je dôležitým faktorom spotreby energie v domácnosti aj príprava teplej vody.

Pri čistení zubov používajte pohár a vypnite pri tom vodovodný kohútik.

Úspora vody pri praní bielizne

Vždy perte s plnou náplňou. Vyhnite sa predpieraniu a perte pri 60 °C namiesto 90 °C. Predpieranie je potrebné len pri silne znečistenej bielizni.

Používajte úsporné cykly, ak ich práčka alebo umývačka riadu má. Niekedy vyžadujú trochu viac času, ale pomáhajú šetriť vodu a tým aj energiu.

Pri rovnakom množstve bielizne spotrebuje bubnová sušička dvakrát viac energie ako práčka. Ak je to teda možné, najlepšie je nechať bielizeň sušiť v sušiarni alebo vonku.

Úspora elektrickej energie a zníženie zaťaženia klímy

Okrem energie na vykurovanie a teplej vody potrebuje domácnosť aj elektrickú energiu. Aj keď je jej podiel na celkovej spotrebe energie relatívne malý, existuje mnoho dôvodov na šetrenie elektrickou energiou. Po prvé preto, že cena elektriny neustále rastie, a po druhé preto, že elektrina sa stále vo veľkej miere vyrába v klasických elektrárňach. Ako zdroje energie sa často používajú fosílne palivá, ako napríklad uhlie alebo plyn, ktoré pri spaľovaní uvoľňujú CO2 škodlivý pre životné prostredie.

  

Úplne vypínajte elektrické spotrebiče namiesto používania pohotovostného režimu

Šetrenie elektrickou energiou je v mnohých aspektoch nášho života detskou hračkou. Napríklad úplne vypnite elektrické spotrebiče, ako sú hudobné systémy, televízory a počítače, ak ich nebudete chvíľu používať. Hoci mnohé zariadenia majú pohotovostný režim, z ktorého sa dajú rýchlo prebudiť, napriek tomu v tomto pohotovostnom režime naďalej spotrebúvajú energiu. Ak chcete neustále šetriť, zvážte možnosť použitia spínanej lišty s viacerými zásuvkami. Tá vám umožní odpojiť niekoľko elektrických spotrebičov od siete jedným ťahom.

  

Zbavte sa klimatizačných zariadení náročných na spotrebu energie

Klimatizácia zabezpečuje príjemné teploty počas horúcich letných dní. Tieto spotrebiče sú však skutočnými žrútmi energie. Ak sa používajú niekoľko dní v roku, zvyšujú náklady na elektrickú energiu. Výrazne ekologickejšou alternatívou je tepelné čerpadlo s funkciou chladenia. V zime spoľahlivo a úsporne vykuruje miestnosti. V lete príjemne ochladzuje miestnosti. Viac informácií nájdete v časti Prirodzené a aktívne chladenie.

  

Vyrábajte si vlastnú elektrinu pomocou fotovoltického systému

Fotovoltické systémy sú v súčasnosti dostupné v mnohých vyhotoveniach a veľkostiach výkonu. Ak je orientácia a poloha strechy vášho domu správna, systém sa dá nainštalovať rýchlo a úsporne. Vyrobenú elektrinu môžete dodávať do miestnej siete a dokonca za to dostanete zaplatené. Alebo ju môžete jednoducho využívať sami. V tomto prípade sa už nemusíte starať o to, ako ušetriť elektrickú energiu.

Viac informácií o šetrení energiou nájdete aj v našich často kladených otázkach o vykurovaní a pod.