Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

S tímovým duchom pre naše podnebie

Efektívna tímová práca

Tím, v ktorom všetci hráči optimalizujú svoje schopnosti. To je myšlienka našich systémov tepelných čerpadiel - pre novostavby aj modernizácie. Naše inteligentné tepelné čerpadlo Vitocal využíva voľný okolitý vzduch. Svoju prevádzkovú energiu čerpá predovšetkým zo zásobníka energie Vitocharge, ktorý získava ekologickú solárnu energiu z fotovoltického systému Vitovolt. Štandardizovaný prevádzkový systém Viessmann One Base umožňuje jednoduchú výmenu a vzájomne prepája všetky súčasné a budúce produkty, čím vytvára efektívny tím.Inteligentné umiestnenie

Naše riešenia pre vykurovanie, napájanie a vetranie bez problémov spolupracujú prostredníctvom operačného systému Viessmann One Base.