Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Modernizujte svoj vykurovací systém a získajte dlhodobé výhody

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Takmer dve tretiny zdrojov tepla inštalovaných na Slovensku nie sú dostatočne účinné. S priemerným vekom viac ako 17 rokov je väčšina z nich zastaraná a nezodpovedá súčasnému stavu techniky. Tieto zdroje často nevyužívajú svoj zdroj energie z fosílnych palív najlepšie. V dôsledku toho sa stráca teplo, čo v čase rastúcich cien palív výrazne zvyšuje prevádzkové náklady, nehovoriac o vplyve na životné prostredie. V porovnaní s inými renovačnými opatreniami ponúka modernizácia vykurovacieho systému najvyšší potenciál úspor energie. Zhrnuli sme pre vás najdôležitejšie body.

Prečo sa oplatí modernizovať vykurovací systém

Existuje mnoho dobrých dôvodov na modernizáciu alebo výmenu vykurovacieho systému. Nie je to len vek vykurovacieho systému a jeho účinnosť, ktoré zohrávajú úlohu. Dôležitou motiváciou sú aj aspekty ochrany životného prostredia, nákladov na vykurovanie a komfortu. Okrem toho môže mať nový vykurovací systém zmysel aj vtedy, ak sa na existujúcej budove po mnohých rokoch vykonávajú stavebné úpravy. V závislosti od rozsahu prác potom už nemusí stačiť zmeniť nastavenie regulácie vykurovania, napríklad vykurovacej krivky.

Zníženie emisií

Emisie sa dajú znížiť najmä pri zmene systémov v prospech vykurovania na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Ušetriť zdroje

Moderné vykurovacie systémy sú vysoko účinné a spotrebúvajú podstatne menej zdrojov ako zastarané vykurovacie technológie.

Znížte svoje účty za vykurovanie

Vyššia účinnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie umožňujú znížiť náklady na palivá.

Zvýšenie pohodlia

Nová technológia vykurovania poskytuje teplo a teplú vodu podľa potreby. Voliteľne je k dispozícii pohodlné ovládanie pomocou aplikácie.

Využite dotácie

Možnosti dotácií na obnoviteľné zdroje energie znižujú náklady na nákup pri modernizácii vykurovacieho systému.

Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Investícia do obnovy vykurovacieho systému dlhodobo šetrí energiu a zároveň zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.

Šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie emisií

Ochrana klímy a zabezpečenie dodávok cenovo dostupnej energie v budúcnosti sú dve najväčšie výzvy našej doby. Využívaním moderných vykurovacích zariadení môže každý majiteľ domu aktívne prispieť. Koniec koncov, nahradením zastaraných systémov modernými zdrojmi tepla sa šetria prírodné zdroje energie a znižujú emisie, najmä pri použití zdrojov tepla z obnoviteľných zdrojov. Modernizáciou vykurovacieho systému možno ročne ušetriť v priemere jednu tonu CO₂. Celkovo ide o významný príspevok k energetickej transformácii.

Zníženie účtov za vykurovanie

Existuje mnoho spôsobov, ako ušetriť energiu vo vašej domácnosti. Najväčší potenciál však ponúka modernizácia vykurovacieho systému. Ako ukazuje nasledujúci graf, nový vykurovací systém alebo inštalácia solárneho systému na streche môžu ušetriť takmer tretinu spotrebovanej energie a tým znížiť aj účty za vykurovanie. Na to nie sú nevyhnutne potrebné rozsiahle renovačné opatrenia. Potenciál úspor, ktoré možno dosiahnuť len izoláciou vonkajších stien, je podstatne nižší. To platí aj pre výmenu okien alebo dverí.

  

Zvýšenie komfortu v domácnosti

Okrem potenciálu úspor, ktorý ponúka nový vykurovací systém, je ďalšou výhodou modernizácie zvýšenie komfortu. Je to vďaka digitalizácii vykurovacieho systému, ktorá okrem iného umožňuje ovládanie prostredníctvom aplikácie. Obyvatelia si môžu nastaviť požadovanú teplotu prostredníctvom smartfónu alebo tabletu odkiaľkoľvek doma, na pohovke alebo cestou z práce. Aplikácia Viessmann ViCare ukazuje, aké jednoduché a pohodlné to môže byť.

Investujte inteligentne a zvýšte hodnotu nehnuteľnosti

Z hľadiska nákladov a spotreby neexistuje žiadne modernizačné opatrenie v dome alebo na dome, ktoré by sa oplatilo rýchlejšie ako modernizácia vykurovania. Okrem toho môžete modernizáciou starého vykurovacieho systému zvýšiť trhovú hodnotu svojej nehnuteľnosti. Vzhľadom na rastúce náklady na energie sa mnohí kupujúci pozornejšie pozerajú na poplatky za služby.Ochota platiť za energeticky efektívne nehnuteľnosti je primerane vyššia. Navyše sa tieto údaje pri prenájme, prenájme alebo predaji nehnuteľnosti zaznamenávajú do energetického certifikátu. Ten je v uvedených prípadoch povinný.

Vhodné klimatické riešenia pre modernizáciu

Ktorý vykurovací systém je pre modernizáciu vhodný, závisí od rôznych faktorov. Okrem roku výstavby a stavu izolácie budovy sem patrí aj individuálne správanie obyvateľov pri vykurovaní. Pri rozhodovaní vám pomôže váš vybraný dodávateľ. Keď spolu s odborníkmi určíte kľúčové údaje pre váš nový vykurovací systém, poskytnú vám kompetentné a individuálne poradenstvo. V zásade sa tu dá rozhodnúť podľa zdrojov energie. Nižšie uvádzame vhodné systémy na modernizáciu vykurovacieho systému.

Teplo zo zeme, podzemnej vody alebo vzduchu predstavuje úspornú alternatívu k fosílnym palivám. Tepelné čerpadlo Viessmann využíva prírodnú energiu mimoriadne efektívne a ekologicky. Vitocal 250-A a Vitocal 252-A sú obzvlášť vhodné na modernizáciu vykurovania. Dosahujú prietokové teploty do 70 stupňov Celzia, a preto efektívne zásobujú aj staršie existujúce budovy ekologickou energiou.

Kotol na drevo je dobrou alternatívou k vykurovaniu fosílnymi palivami. Ak si totiž vyberiete kotol na pevné palivo na drevné pelety, štiepku alebo polená, používate jedno z najprirodzenejších palív na svete a obzvlášť vhodné, ak pochádza z regionálnych zdrojov. Vďaka modernej technike Viessmann je teraz vykurovanie drevom aj vysoko efektívne a pohodlné. Keďže kotly umožňujú vysoké prietokové teploty, sú vhodné aj na dodávku tepla do nemodernizovaných budov.

Vysokoúčinné solárne termické systémy v rodinných domoch a bytových domoch v súčasnosti pokrývajú až 60 % ročnej potreby energie na ohrev teplej vody. Popri ohreve teplej vody môžu solárne kolektory ohrievať aj vodu na ústredné kúrenie a môžu sa používať aj ako záložný zdroj ústredného kúrenia. Solárna tepelná energia je preto ideálnym doplnkom, ak chcete modernizovať vykurovací systém.

S vykurovacím systémom s palivovými článkami vyrábate nielen teplo, ale zároveň aj elektrinu, ktorú môžete využiť vo svojej domácnosti. To znamená väčšiu nezávislosť od miestneho dodávateľa energie. Zariadenie Viessmann Vitovalor PT2 je kompaktné a ponúka podstatne vyššiu elektrickú účinnosť, než aká je k dispozícii prostredníctvom súčasných riešení kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Odber tepla je vďaka tomu nižší, čo ho predurčuje na použitie v novostavbách, ako aj v rekonštruovaných a modernizovaných existujúcich budovách.

Obnoviteľné zdroje energie nemusia nevyhnutne pokryť celý dopyt po teple. Doplnenie existujúcich systémov je tiež dobrý spôsob, ako zvýšiť účinnosť celého systému. Energetický mix ponúka najväčšiu možnú voľnosť pri výbere zdroja energie. Hybridné zariadenia totiž umožňujú flexibilné využívanie rôznych zdrojov energie. Týmto spôsobom vždy zabezpečujú nákladovo efektívnu a účinnú prevádzku.

Vo fotovoltickom systéme premieňajú kryštály citlivé na svetlo vo vnútri modulov slnečné svetlo na elektrickú energiu. Túto elektrinu je najlepšie spotrebovať napríklad na prevádzku tepelného čerpadla poháňaného elektrickou energiou. Aby sa elektrina dala využívať aj v inom čase, ideálnym doplnkom je batériový skladovací systém, napríklad Vitocharge VX3. Tým sa zvýši vlastná spotreba, ako aj ekonomická efektívnosť vlastnej výroby.

Viessmann ako spoľahlivý partner pri modernizácii

Pokiaľ ide o vykurovanie a modernizáciu, so spoločnosťou Viessmann máte po svojom boku silného a skúseného partnera:

  • Ako jeden z popredných medzinárodných výrobcov vykurovacích systémov sme už viac ako 100 rokov zárukou kvality "Made in Germany".
  • Naši obchodní partneri vám ponúkajú prvotriedny servis a môžu vám poskytnúť komplexnú cenovú ponuku pre všetky zdroje energie, ako aj pre všetky bežné vykurovacie systémy.
  • Novostavba alebo modernizácia vykurovacieho systému - namiesto samostatných systémov sa zameriavame na integrované, individuálne prispôsobené riešenia.
  • Investičné náklady, prevádzkové náklady, sebestačnosť, ochrana životného prostredia, dotácie: nech je v centre pozornosti akýkoľvek aspekt, poskytujeme jasný základ pre rozhodovanie.

Modernizácia vykurovacieho systému a využívanie služieb

Na zabezpečenie dlhodobo bezproblémovej prevádzky by sa aj nový vykurovací systém mal pravidelne servisovať. Ak ste sa pri modernizácii vykurovacieho systému rozhodli pre riešenie Viessmann, odporúčaným doplnkom je uzatvorenie zmluvy v rámci programu Servis Plus. Tá môže byť individuálne navrhnutá tak, aby bola prispôsobená vašim potrebám. Výhody údržby v  rámci programu Servis Plus:

  • Minimálne úsilie - konštantné podmienky bez potreby každoročného porovnávania cien

  • Vysoká úroveň bezpečnosti - pravidelná údržba zabezpečuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť

Ako bolo spomenuté na začiatku, svoj nový vykurovací systém Viessmann môžete pohodlne ovládať aj prostredníctvom aplikácie. Na to však musí byť vykurovací systém pripojený na internet a zaregistrovaný online. Tým sa zvyšuje nielen jednoduchosť používania.  

Čo treba zvážiť pred modernizáciou vykurovacieho systému?

Ak dôjde k úplnej poruche vykurovacieho systému, je potrebné rýchlo konať. V takýchto prípadoch nie je takmer žiadny čas na podrobné plánovanie nového vykurovacieho systému. Preto je vhodné uvažovať o modernizácii vykurovacieho systému už v počiatočnom štádiu.

Definujte ciele a preskúmajte možnosti

Ponuka vykurovacích systémov Viessmann je veľmi pestrá. Je potrebné zohľadniť druhy palív, technické detaily a možnosti skladovania. O to dôležitejšie je vopred si ujasniť, aké ciele sledujete pri modernizácii svojho vykurovacieho systému:

  • Znížiť spotrebu a náklady?

  • Chrániť životné prostredie a znížiť emisie CO2?

  • Stať sa nezávislým od plynu a elektriny?

Okrem toho musí nový vykurovací systém vyhovovať aj domu a individuálnym potrebám. Ak má ísť o úplne komplexné riešenie, možno bude potrebné vymeniť aj radiátory a potrubia. Musí sa určiť potreba tepla v budove. Rovnako by sa mali zvážiť a zohľadniť vykurovacie zvyklosti obyvateľov. Je preto jasné, že projekt modernizácie vykurovacieho systému si vyžaduje dobré plánovanie a prípravu. So všetkými týmito otázkami vám pomôže váš partner Viessmann. Ak by ste chceli modernizovať vykurovací systém, ukáže vám možnosti a pomôže vám s rozhodovacím procesom a konečnou realizáciou.

Misia splnená: spokojní zákazníci sú najlepším odporúčaním