Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Ktoré vykurovacie systémy a riešenia sú vhodné pre novostavby?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

V súčasnosti existuje množstvo systémových riešení na vykurovanie, chladenie, vetranie a výrobu elektrickej energie v novostavbách. Pred uskutočnením konkrétnych plánov by sa majitelia budov mali informovať o reálnych možnostiach. Veď integrovaná ponuka riešení Viessmann ponúka množstvo výhod, ako napríklad vyššiu sebestačnosť vo vzťahu k dodávateľom elektrickej energie alebo plne komplexný energetický manažment všetkých systémov z jedného zdroja. Pri plánovaní a realizácii stavebného projektu je však potrebné dodržiavať aj predpisy a požiadavky. Nasledujúce časti vám preto poskytnú prehľad našich systémových riešení pre novostavby a špecifiká, ktoré je potrebné zohľadniť.

Riešenia Viessmann pre novostavby: možno ich rozšíriť a vytvoriť kompletné systémy

Novopostavený dom je viac než len súčet jeho častí. Ponúka komfort, praktickosť a domov na celý život. Podobné sú aj očakávania spoločnosti Viessmann od systémových komponentov našej vykurovacej, chladiacej, vetracej a energetickej techniky. Dôraz sa kladie nielen na jednotlivé komponenty, ale aj na ich integráciu a schopnosť rozšírenia do vyváženého celku. V tomto ohľade sa novostavby obzvlášť hodia na inštaláciu kompletných systémov: vďaka systémovým riešeniam Viessmann pre novostavby profitujete z väčšej spoľahlivosti, flexibility a efektívnosti.

Fotovoltické moduly Vitovolt 300

Uvedené riešenie a systémová koncepcia spoločnosti Viessmann zahŕňa všetky oblasti, ktoré robia energeticky efektívnu novostavbu tým, čím je: klimaticky priaznivým obytným priestorom s najlepšou možnou kvalitou života pre súčasné a budúce generácie. Od vysoko účinných tepelných čerpadiel, ako je naša najnovšia generácia Vitocal, až po naše riešenie  pre solárnu termiku a fotovoltiku s meničom s batériovým systémom  Vitocharge VX3. Okrem toho sú súčasťou kompletnej ponuky riešení pre novostavby aj centrálne a decentrálne vetracie systémy Vitovent s rekuperáciou tepla.

Výhody tepelných čerpadiel Viessmann v novostavbách

 • Bezplatné teplo z okolia alebo energia z prostredia
 • Nezávislosť od fosílnych palív - ropy a plynu
 • Možnosť využitia aj na chladenie v lete
 • Možnosť kombinácie so solárnym systémom v duálnom režime alebo s plynovým kotlom v multirežime
 • Výrazné zníženie emisií CO2

Hybridné vykurovacie systémy: budúcnosť energetického mixu s hybridnými riešeniami v novostavbách

 • Vždy vykurovať najlacnejším dostupným zdrojom energie

 • Možnosť obzvlášť ekologickej prevádzky

 • Vďaka modulárnemu systému pripravený už dnes na trh s elektrickou energiou budúcnosti

 • Hybridné zariadenia na plyn možno na požiadanie dodatočne namontovať

Ohrev teplej vody a zálohovanie ústredného vykurovania solárnou energiou v novostavbách

 • Až 25-percentná úspora energie vďaka kombinácii vykurovacieho systému so solárnym termickým systémom

 • So solárnou zálohou ústredného vykurovania zostáva kotol vypnutý a šetrí náklady

 • Bezplatné teplo vďaka využívaniu slnečnej energie

 • Nie je potrebná medziskladová zásoba tepla

 • Možnosti dotácií

Využite výhody riadeného vetrania v novostavbách

 • Trvalo dobrá klíma v miestnosti a neustála výmena vzduchu

 • Účinná ochrana proti plesniam a poškodeniu vlhkosťou

 • Úspora energie vďaka efektívnejšiemu využívaniu tepla

 • Filter vonkajšieho vzduchu proti alergénom, peľu a vírusom v dome

Systémové technológie a aplikácie pre bezproblémové pripojenie

Široký výber systémovo integrovaných aplikácií a platforiem dopĺňa ponuku nových konštrukčných riešení a zabezpečuje, že všetky komponenty spolupracujú v sieti a možno ich plynule rozširovať krok za krokom. Výsledkom je, že používateľom a odborným partnerom nič nestojí v ceste, aby mohli rýchlo a jednoducho ovládať a monitorovať svoje systémy. Vďaka spoľahlivej a sofistikovanej systémovej technike Viessmann je vytvorenie inteligentného domu a uplatnenie úsporných riešení budúcnosti jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Všetko prebieha prostredníctvom spoločnej platformy Viessmann One Base, ktorá spája všetky zvolené spotrebiče a elektronické aplikácie do jedného klimatického a energetického riešenia.

Aplikácia ViCare – "energetický kokpit" pre tablet a smartfón

Jediné, čo potrebujete na monitorovanie a ovládanie systémov vo vašej novostavbe, je aplikácia ViCare od spoločnosti Viessmann. Váš energetický kokpit poskytuje jasný a jednoduchý prehľad o všetkých tokoch energie v domácnosti. Ak si to želáte, k údajom má prístup aj váš odborný partner. Vďaka tomu môže neustále sledovať stav vášho systému bez toho, aby vás musel zbytočne navštevovať.