Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Priemyselné kotly na výrobu horúcej vody a pary

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Účinné a čisté zásobovanie energiou, ako aj vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť sú základnými požiadavkami na systémy výroby energie používané v priemysle a na miestnej úrovni.

Viessmann je technologickým priekopníkom v oblasti efektívnych energetických systémov. Zodpovedajúce komponenty a systémy sa vyvíjajú z jedného zdroja pre každého jednotlivého zákazníka a rozširujú sa o komplexnú ponuku služieb.

Priemyselné/komerčné kotly Viessmann sú vďaka svojej konštrukcii a konfigurácii ideálne na splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov v širokom rozsahu použitia. Mnohé konštrukčné detaily na kotloch a dlhoročné skúsenosti s konštrukciou komerčných a priemyselných kotlov zaručujú vysokú kvalitu a poskytujú vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Energeticky úsporná a čistá dodávka energie, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť sú základnými požiadavkami na systémy výroby energie pre priemysel, obchod a miestne orgány.

Viessmann je technologickým priekopníkom v oblasti efektívnych energetických systémov. Zodpovedajúce komponenty a systémy sú vyvíjané z jedného zdroja pre každého individuálneho zákazníka a rozšírené o komplexný rozsah služieb.

Priemyselné/komerčné kotly Viessmann sú vďaka svojej konštrukcii a konfigurácii ideálne na splnenie individuálnych požiadaviek zákazníkov v širokom rozsahu použitia. Vďaka určitým konštrukčným prvkom, ktoré sú pre tieto kotly špecifické, ako aj vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s výrobou veľkých priemyselných/komerčných kotlov dokážeme zabezpečiť vynikajúcu kvalitu, vysokú úroveň prevádzkovej spoľahlivosti a dlhú životnosť.

Odborníci nášho tímu pre priemyselné/komerčné kotly a ich miestni partneri spoločne s vami vypracujú ekonomické a na budúcnosť orientované riešenie na základe vašich individuálnych plánov. Návrh v súlade so smernicou o tlakových zariadeniach a predpismi špecifickými pre danú krajinu zohľadňuje všetky požiadavky a bezpečnostné predpisy pre každé zariadenie. Od počiatočného konceptu až po uvedenie do prevádzky a ďalej s našimi službami pre vás.

Až 100 % vodíka

Pri chemických operáciách, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu s vhodným horákom pracovať na 100 percent vodíka, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie.

Používanie vodíka výrazne znižuje emisie CO₂. Zvyčajne vyššie emisie NOx, ktoré vznikajú pri spaľovaní vodíka v porovnaní s bežným zemným plynom, sa vďaka technickým znalostiam a konfigurácii kotla Vitomax znižujú na úroveň porovnateľnú so zemným plynom. To znamená, že je možné dosiahnuť aj nízke hodnoty NOx pod úrovňou zákonných požiadaviek a zabezpečiť váš systém pre budúce obmedzovanie emisií.

Priemyselná/komerčná kotlová technika Viessmann znamená dokonale koordinovaný návrh systému

To zahŕňa:

  • Riadiace a monitorovacie systémy
  • Prístrojová a regulačná technika
  • Čerpadlá a ventily
  • Spaľovacie systémy s prívodom paliva
  • systémy na udržiavanie tlaku
  • Úprava vody
  • Nádrž na napájaciu vodu s tepelnou deaeráciou
  • Potrubia a systémy odvodu spalín
  • Systémy rekuperácie tepla
  • Analýza vody

Sortiment priemyselných kotlov

Priemyselné/komerčné kotly do 44 MW tepla, 70 t/h pary

Komplexný sortiment spoločnosti Viessmann zahŕňa nízkotlakové a vysokotlakové parné kotly do 31,5 t/h, horúcovodné kotly do 22 MW, kotly na odpadové teplo a elektrické kotly na výrobu pary a teplej vody.