Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Vitomax HS

Vysokotlakový parný kotol

Vysokotlakové parné kotly s výkonom od 0,5 do 31,5 t/h.

Rozsah výstupu: 0,5 až 31,5 t/h
Vysoká účinnosť viac ako 95,5 %
H2 ready 100 %
Široká škála možností paliva

Váš miestny odborný partner Viessmann vám poskytne individuálne poradenstvo

Nájsť odborného partnera
Vysokotlakový parný kotol

Rozsah výstupu: 0,5 až 31,5 t/h

Vysoká účinnosť

S viac ako 95,5 %

H2 ready

Prevádzka s až 100 % vodíka

Široká škála možností paliva

Napríklad vodík, zemný plyn, vykurovací olej, ťažký vykurovací olej, bioplyny, bio-oleje a mnohé ďalšie.

Presne dimenzovaná parná komora

Pri nízkom zaťažení (bez zachytávania vody)

Úrovne tlaku

0,5 až 30 barov

Integrovaná parná sušička

Pre vysokú kvalitu pary

Rohové stojany usporiadané v pároch

Znižuje napätie v kotle

Optimálna geometria plameňovej trubice

Pre čisté spaľovanie

Najdlhšie možné intervaly kontrol a jednoduchá údržba

Vďaka dostatočnému počtu kontrolných a prístupových portov

Na použitie vo výrobnom priemysle

Môže sa používať v širokej škále priemyselných odvetví

Vitomax HS – ideálny na priemyselné použitie

Parný kotol Vitomax HS spĺňa kategóriu IV smernice 97/23/ES o tlakových zariadeniach s prípustným prevádzkovým tlakom 6 až 30 barov. Používa sa vo výrobných odvetviach, ako je potravinárstvo, výroba hnojív, stavebných materiálov, papiera, nápojov, chemický a farmaceutický priemysel, nemocnice a rafinérie, kde sa para používa ako procesné, hnacie alebo reakčné médium.

Vodík až do 100 %

Pri chemických operáciách, ako je výroba chlóru a iné priemyselné procesy, sa väčšina plynného vodíka nevyužíva a uvoľňuje sa do atmosféry. Kotly Vitomax, ktoré môžu s vhodným horákom pracovať na 100 % vodíka, ponúkajú nákladovo efektívne a účinné riešenie. Zároveň sa zabráni vzniku veľkého množstva emisií CO2, ktoré poškodzujú klímu.

Vlastnosti produktu

Vysokotlakové parné kotly Vitomax HS spĺňajú všetky zákonné požiadavky na čisté spaľovanie. Účinnosť týchto kotlov s ekonomizérom je viac ako 95,5 %, a to aj pri 100 % zaťažení.

Bez ohľadu na použité palivo dodáva kotol Vitomax HS výkon až 31,5 tony pary za hodinu. Je špeciálne navrhnutý pre výrobné odvetvia, kde sa para vyžaduje nepretržite. Vďaka veľkému výparníku s integrovaným sušičom pary je kľúčovou vlastnosťou vysoká kvalita pary s nízkou zvyškovou vlhkosťou. Vitomax HS možno veľmi flexibilne prevádzkovať na ľahký alebo ťažký vykurovací olej, bioolej alebo dokonca (bio)zemný plyn.

Pre voliteľné inovatívne vstupné miesto horáka v kotloch Vitomax sa nepoužíva žiadny betón. To znamená, že je chladený vodou a nevyžaduje opotrebovanie a údržbu, čím sa eliminuje potreba výmeny počas životnosti kotla. Vodné chladenie zaručuje konštantnú teplotu na hlave horáka – nedochádza k inak obvyklému odrazu od žiaruvzdornej výstelky (ktorý spôsobuje tepelnú tvorbu NOx ).

Vstupné miesto horáka a zadná reverzná komora spalín kotla Vitomax HS sú chladené vodou. Energia v spalinách sa preto využíva výlučne na výrobu pary.

Všetky vysokotlakové parné kotly Vitomax HS sú vhodné na spaľovanie až 100 % vodíka, ak sú splnené naše podmienky pre používanie H2.

Vzdialenosť medzi jednotlivými dymovými rúrami, ako aj vzdialenosť medzi dymovými rúrami a plášťom kotla a plamencovou rúrou sú v súlade so zákonnými požiadavkami. Strižná sila na čelné podlahy spôsobená rozdielnou lineárnou rozťažnosťou dymových rúrok a plamencovej rúrky je preto veľmi nízka. Táto konštrukcia zaručuje dlhú životnosť kotla Vitomax HS.

Aby bol jeho servis a údržba mimoriadne jednoduchá, je Vitomax HS, rovnako ako všetky ostatné kotly Vitomax, vybavený dostatočným počtom revíznych a prístupových otvorov na vykonávanie dôležitých kontrol vo vnútri kotla. Vďaka tomu dosahujú vysokotlakové parné kotly Vitomax najdlhšie možné intervaly kontrol. Ľahko otvárateľné dvierka kotla a čistiace dvierka na konci kotla tiež zabezpečujú jednoduchú údržbu a prispievajú k nízkym prevádzkovým nákladom.

 • Vodík až do 100 %: porovnateľné hodnoty NOx ako v prípade vykurovacieho oleja/zemného plynu
 • Palivový olej (EL), emisie NOx (možné < 150 mg/m3 spalín)
 • Ťažký vykurovací olej, Mazut 100
 • Zemný plyn, emisie NOx (možné < 70 mg/m3 spalín)
 • A mnoho ďalších, napr. bioplyny/bioliehy alebo živočíšne tuky
 • Potravinársky priemysel
 • priemysel hnojív
 • Priemysel stavebných materiálov
 • Papierenský priemysel
 • Nápojový priemysel
 • Chemický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Nemocnice
 • Rafinérie

Rez produktu*

Rez produktu je len príkladom toho, ako môže vysokotlakový parný kotol Vitomax HS vyzerať. V závislosti od individuálnej objednávky sú možné odchýlky.

Modularita – variácie na úrovni zariadenia

 1. Vstupné miesto horáka:
  a) s podšívkou (štandardne)
  b) s vodným chladením – bezúdržbové/odolné voči opotrebovaniu (voliteľné)
 2. Kryt kotla:
  a) Bez krytu kotla / kruhová izolácia (štandard)
  b) Pochôdzny kryt kotla pripravený na montáž na plošinu (voliteľne)
 3. Modulárna obslužná plošina (voliteľne – len v spojení s pochôdznym krytom kotla)
 4. Podpera kotla:
  a) Priečne dosky (štandardne < 14 t hmotnosti kotla)
  b) Priečne dosky s pozdĺžnymi I-nosníkmi (voliteľne < 14 t hmotnosti kotla / štandardne > 14 t hmotnosti kotla
  c) Verzia s plným I-nosníkom (voliteľne)
 5. Zberač spalín s vývodom dozadu: Kruhové vyhotovenie (štandard)
 6. Integrovaný výmenník tepla a zberač spalín:
  a) Integrovaný výmenník tepla so zberačom spalín a vývodom dozadu (voliteľne)
  b) Integrovaný výmenník tepla so zberačom spalín a vývodom hore (voliteľne)
  c) Zberače spalín s vývodom vľavo alebo vpravo sú tiež voliteľnou možnosťou
 7. Predná reverzná komora s modulom prehrievača (voliteľná možnosť)