Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Energetický manažment – meranie a riadenie tokov energie

Objavte všetky funkcie

Správa energie poskytuje prehľad o tokoch energie v domácnosti v reálnom čase na smartfóne alebo tablete. Zahŕňajú hodnoty pre fotovoltickú energiu vyrobenú, ako aj spotrebovanú na mieste, napr. na prevádzku tepelného čerpadla. Energy Management sprístupňuje tieto funkcie pre zásobník energie Vitocharge VX3, tepelné čerpadlá nového radu Vitocal 25x-A a tepelné čerpadlá v existujúcich budovách s technológiou Vitoconnect do roku 2016.

Odolnosť voči budúcnosti a energetická účinnosť

Energetický manažment pomáha šetriť zdroje a náklady prostredníctvom energeticky účinnej a optimalizovanej prevádzky všetkých elektrických a tepelno-energetických systémov v dome. Energy Management je voliteľne integrovaný do novej platformy elektroniky a môže byť zákazníkovi k dispozícii prostredníctvom aplikácie ViCare.

Okrem ovládania komponentov Energy Management spája aj zariadenia pripojené online do kompletného systému vrátane tepelných čerpadiel Vitocal, zásobníka energie Vitocharge VX3, zásobníkov teplej vody a spotrebičov spotrebujúcich energiu. Používatelia potom môžu systém efektívne riadiť pre optimálnu prevádzku. Vďaka tomu je možné ovládať viacero systémových komponentov v domácnosti spôsobom, ktorý šetrí zdroje a je energeticky efektívny.

Funkcie energetického manažmentu

Aplikácia ViCare: Živé zobrazenie a monitorovanie
Živé zobrazenie a monitorovanie výroby, vlastnej spotreby a úrovne nabitia batérie
Prehľad o využívaní batérií, napájaní a spotrebe energie zo siete vrátane 2-ročnej histórie
Optimalizovaná prevádzka tepelných čerpadiel v kombinácii s fotovoltaickými systémami
Prejav sebestačnosti a vlastnej spotreby
Zobrazenie emisií CO₂ a úspor CO₂ dosiahnutých systémom
Zobrazenie tokov energie v aplikácii ViCare a ViGuide

Naše kompatibilné systémy

  • Systém skladovania energie Vitocharge VX3
  • Zásobník energie Vitocharge VX3 s tepelným čerpadlom po novembri 2017: tepelné čerpadlo je možné pripojiť k Vitocharge VX3 prostredníctvom Vitoconnect, typ OPOT2 a EEBUS
  • Riadiaca jednotka Vitotronic 200 typu WO1C je kompatibilná

Uvedenie do prevádzky a monitorovanie

Energetický manažment môže obchodný partner jednoducho uviesť do prevádzky a aktivovať pomocou aplikácie ViGuide. Monitorovanie zo strany partnera Viessmann sa vykonáva pomocou ViGuide ako zvyčajne (zobrazenie sa môže líšiť v závislosti od verzie u zákazníka a dodávateľa vykurovania).