Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Tepelné čerpadlo Viessmann – všetky informácie na prvý pohľad

Dopyt na cenovú kalkuláciu

Tepelné čerpadlá sú prvou voľbou pre tých, ktorí chcú znížiť svoje účty za vykurovanie a vyrábať teplo ekologickejším spôsobom. Životné prostredie totiž poskytuje tepelným čerpadlám na vykurovanie neobmedzený a bezplatný prísun potrebnej energie. Tento plnohodnotný vykurovací systém potrebuje veľmi málo energie na pohon a čerpadlo, aby sa táto energia dala využiť. Tepelné čerpadlo funguje nezávisle od fosílnych palív a aktívne prispieva k znižovaniu emisií CO2 a ochrane klímy.

Zhrnutie výhod tepelného čerpadla

Efektívne využívanie voľne dostupnej energie zo zeme, vzduchu, podzemnej vody alebo slnka
Väčšia nezávislosť od fosílnych palív, ako je ropa alebo plyn
Príspevok k zníženiu emisií CO₂
Kombinácia s vetracím systémom pomáha vytvoriť kompletný klimatizačný systém

Pokročilé a individuálne riešenia od spoločnosti Viessmann

Tepelné čerpadlá Viessmann ponúkajú ďalšie výhody. Napríklad nová vonkajšia jednotka Vitocal sa vyznačuje mimoriadne tichou prevádzkou vďaka svojej pokročilej akustickej konštrukcii. Okrem toho má väčšina tepelných čerpadiel Viessmann funkciu aktívneho chladenia a prirodzeného chladenia. Popri ich klasickom použití ako zdrojov tepla počas chladných dní dokážu v lete vytvoriť príjemnú klímu v miestnosti tým, že do domu privádzajú osviežujúci chladný vzduch. Ako táto funkcia funguje, je podrobne vysvetlené v časti prirodzené a aktívne chladenie.

Rozsiahly produktový program spoločnosti Viessmann ponúka vhodné tepelné čerpadlo pre každú požiadavku. Už vo fáze návrhu možno zohľadniť stavebné a geologické podmienky, ako aj osobné preferencie týkajúce sa potreby tepla. Okrem efektívnej monorežimovej prevádzky možno tepelné čerpadlá prevádzkovať so solárnymi systémami a spolu s existujúcim  plynovým vykurovacím systémom v multivalentnom systéme. To umožňuje mimoriadne jednoduchú realizáciu individuálnych preferencií.
Rôzne vykurovacie systémy si vyžadujú rôzne teploty. Napríklad vykurovanie pomocou radiátorov si vyžaduje teploty do 70 stupňov Celzia. Na druhej strane podlahové vykurovanie si vystačí s teplotou prietoku len 35 stupňov Celzia. Na zabezpečenie čo najhospodárnejšej prevádzky vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom je dôležitý celkový vykurovací systém. Tepelné čerpadlá Viessmann dokážu zásobovať dostatočným množstvom tepla podlahové vykurovanie aj radiátory. Vďaka tomu sú vhodné tak na modernizáciu staršej budovy, ako aj na projekty novostavieb.

Vykurovanie na princípe chladničky

Tepelné čerpadlo funguje na jednoduchom princípe a je úžasne účinné. Jednoducho povedané, funguje ako chladnička, ale v opačnom smere. Zatiaľ čo chladnička smeruje teplo von, tepelné čerpadlá odoberajú energiu zo zeme, vzduchu alebo spodnej vody a prostredníctvom vykurovacieho systému ju odovzdávajú do obytného priestoru.

Smerom do stredu je čoraz teplejšie: Pri počiatočnej teplote od 5 do 18 °C sa dosiahne teplota prúdenia až 72 °C.

Stručné vysvetlenie chladiaceho okruhu tepelných čerpadiel Viessmann

Konštrukcia chladiaceho okruhu je rozhodujúca pre účinnosť tepelného čerpadla. Viessmann na to používa najmodernejšie komponenty. Vyznačujú sa tichou prevádzkou, nízkymi vibráciami a mimoriadne dlhou životnosťou. Na výrobu tepla sa tepelná energia získava z prostredia a využíva sa na odparovanie chladiva, ktoré vrie pri nízkej teplote. Elektricky poháňaný kompresor stláča takto vzniknutý plyn a zvyšuje jeho teplotu na vyššiu úroveň. Výmenník tepla prenáša energiu z ohriateho plynu do vykurovacieho okruhu. Chladivo, ktoré je stále pod tlakom, opäť kondenzuje a expanduje v expanznom ventile. Teplota pritom prudko klesá. Cyklus, a s ním aj vykurovanie pomocou tepelného čerpadla, sa potom opäť spustí.

Podrobné informácie o fungovaní tohto procesu nájdete v časti Ako funguje tepelné čerpadlo.

Generácie tepelných čerpadiel Viessmann od roku 1978 do roku 2022

Generácia I

V smere hodinových ručičiek zľava nadol: tepelné čerpadlo L08, tepelné čerpadlo L02, tepelné čerpadlo WWK-02, Vitocal 300 (typ BW).

Generácia II

Vľavo hore a vpravo dole: Vitocal 300 (typ WW), Vitotres, Vitocal 350, Vitocal 350 s Vitocell 100.

Generácia III

Vľavo hore a vpravo dole: Vitocal 300-G, Vitocal 200-S, Vitocal 300-A, Vitocal 200-A.

Najnovšia generácia

Vitocal 250-A: Vysokokvalitné tepelné čerpadlo vzduch/voda v monoblokovom vyhotovení s teplotou prietoku do 70 °C určené najmä na modernizáciu. Výkonový rozsah: 7,3 až 8,1 kW (pre A7/W35). S generáciou regulácie One Base (E3). Vonkajšia jednotka v prevedení Vitographit.

Typy tepelných čerpadiel sa líšia podľa zdroja energie

Tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie miestností a vody energiu prostredia. To si vyžaduje využívanie rôznych zdrojov. Najlepší zdroj tepla pre tepelné čerpadlo v každom jednotlivom prípade závisí od miestnych podmienok a potreby tepla. Tepelné čerpadlá Viessmann sú na trhu od 70. rokov minulého storočia a využívajú rôzne zdroje energie:

 • Vzduch
 • Zem
 • Voda
 • Odpadové teplo
 • Zásoby ľadu

Majitelia domov a modernizátori majú široký výber tepelných čerpadiel od spoločnosti Viessmann s modelmi, ktoré vyhovujú všetkým zdrojom tepla a potrebám. So správnou technikou od spoločnosti Viessmann môžete už od prvého dňa udržiavať nízke náklady na vykurovanie a znížiť zaťaženie životného prostredia.

Teplo zo vzduchu

Vzduch je dostupný všade a je zadarmo. Okrem toho okolitý vzduch vždy obsahuje teplo aj keď je vonku chladno. Spodná, fyzikálna hranica teploty je -273,15 stupňa Celzia. To znamená, že akákoľvek teplota nad touto hodnotou stále obsahuje tepelnú energiu, ktorú možno využiť. Aj keď by to teoreticky mohlo byť možné, hospodárna prevádzka so vzduchovým tepelným čerpadlom sa dá dosiahnuť len do približne -20 stupňov Celzia. Tepelné čerpadlo je možné umiestniť v interiéri aj exteriéri. Podrobné informácie o fungovaní tohto tepelného čerpadla nájdete na stránke: Ako funguje vzduchové tepelné čerpadlo.

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobník teplej
[3] Akumulačný zásobník vykurovacej vody

Teplo zo zeme

V zemi sa nachádza obrovské množstvo energie, ktorá je takmer nevyčerpateľná. Tento zdroj tepla sa môže pochváliť pomerne vysokou a stálou teplotou. Tieto teploty, ktoré začínajú v hĺbke približne 10 metrov, zostávajú relatívne vysoké aj počas celej zimy. S rastúcou hĺbkou sa zvyšujú aj teploty a s nimi aj množstvo tepelnej energie. Pomocou tepelného čerpadla zem/voda možno časť tejto energie využiť na ústredné vykurovanie a prípravu teplej vody.

Existujú dva bežné spôsoby dodávania tepla pre tepelné čerpadlo. Geotermálne kolektory, ako sú povrchové a výkopové kolektory alebo rohože absorbujúce energiu, sú položené v blízkosti povrchu a na svojej veľkej ploche absorbujú tepelnú energiu, aby ju potom odovzdali tepelnému čerpadlu. Geotermálne sondy sa zasa zapúšťajú do zeme vertikálne alebo pod uhlom a získavajú tepelnú energiu z hĺbky 40 až 100 metrov. Preto si vyžadujú menej priestoru ako geotermálne kolektory.

V porovnaní so vzduchovými tepelnými čerpadlami dosahujú tepelné čerpadlá zem/voda vo všeobecnosti vyššiu účinnosť bez ohľadu na spôsob získavania tepla. Na druhej strane je náročnosť plánovania vyššia z dôvodu potreby veľkého priestoru alebo úradného schválenia. Viac informácií o tomto zdroji tepla nájdete v časti s názvom Ako funguje tepelné čerpadlo zem/voda.

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobník teplej vody
[3] Akumulačný zásobník vykurovacej vody

Teplo z podzemnej vody

Podzemná voda je tiež vynikajúcou zásobárňou energie, pretože poskytuje konštantnú teplotu viac ako desať stupňov Celzia počas celého roka. Aby bolo možné využívať tepelnú energiu, je potrebný systém vrtov pozostávajúci z výtlačných a vratných studní. Kľúčovým aspektom pri plánovaní tohto druhu tepelného čerpadla je ochrana vody. Za určitých okolností môžu príslušné orgány odmietnuť udeliť povolenie na tepelné čerpadlo voda/voda. Je dôležité, aby ste sa pred kúpou obrátili na príslušný úrad s príslušným dopytom.

Ale ani v oblastiach, kde je systém so studňou povolený, to automaticky neznamená hospodárnu prevádzku. Zloženie vody má totiž rozhodujúci vplyv na bezproblémovú a efektívnu prevádzku tepelného čerpadla. Ak použitie tepelného čerpadla voda/voda nie je možné, dobrou alternatívou v praxi je tepelné čerpadlo zem/voda so zásobníkmi ľadu alebo geotermálnymi kolektormi.

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobník teplej
[3] Akumulačný zásobník vykurovacej vody

Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody sa používa len na prípravu teplej vody. Ako zdroj tepla sa môže použiť recirkulačný vzduch aj odvádzaný vzduch. Je oddelené od vlastného vykurovacieho systému a s vhodnými komponentmi môže optimálne využívať vlastnú solárnu energiu. Ak tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody využíva ako zdroj tepla recirkulačný vzduch, zároveň odvlhčuje miestnosť, a tým ju chráni pred rizikom vzniku plesní. Na druhej strane, ak je pripojené k existujúcemu systému rozvodu vzduchu, môže dokonca riadene vetrať miestnosti. Aby sa zabránilo podtlaku, je potrebné aktívne vetracie vzduchové potrubie. Tepelné čerpadlá Viessmann na prípravu teplej vody sú určené na prevádzku s recirkuláciou alebo odvádzaním vzduchu a voliteľne sú k dispozícii s integrovaným solárnym výmenníkom tepla a solárnou regulačnou jednotkou na priame využívanie solárnej energie.

Teplo zo zeme, vzduchu a slnka (systém zásobníkov ľadu)

Koncepcia zásobníka ľadu kombinuje energiu zo vzduchu a geotermálnu energiu a ako zdroj tepla môže využívať aj slnečné žiarenie. Systém zásobníkov ľadu je vhodný pre všetky budovy s vysokými nárokmi na teplo alebo chlad. Preto sa používa najmä v komerčných projektoch a projektoch miestnych orgánov. Zásobník ľadu je cisterna naplnená vodou, ktorá je zakopaná tesne pod povrchom zeme. Vo vnútri je špirála potrubí, ktorými zase prúdi nemrznúca zmes. Voda v cisterne slúži ako zdroj tepla, ktorý okrem iného využíva teplo zeme na svoju opakovanú regeneráciu. Ak je zásobník ľadu kombinovaný so solárno-vzduchovým absorbérom na streche, ten získava teplo z okolitého vzduchu a slnečného žiarenia a dodáva ho do zásobníka. Podrobnejšie informácie o tomto procese nájdete v časti s názvom Ľadový zásobník energie.

Sklad ľadu na chladenie: V letných mesiacoch sa zásobník ľadovej energie môže využívať aj na prirodzené chladenie budov. Na tento účel sa voda v zásobníku ľadu na konci vykurovacej sezóny mení na ľad získaním energie a prerušením procesu regenerácie. Vzniknutý ľad slúži ako zásobník na prirodzené chladenie.

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Sklad ľadu
[3] Solárny absorbér/absorbér vzduchu

Tepelné čerpadlá nie sú zaujímavé len pre majiteľov rodinných domov a bytových domov. Na túto efektívnu a čistú technológiu sa spoliehajú aj komerčné podniky, miestne úrady a priemysel. Používajú sa vysokoúčinné systémy, ktoré sú navrhnuté pre trvalo vysoké požiadavky a ponúkajú širokú škálu výkonov. Veľké tepelné čerpadlá Viessmann pokrývajú výkonové rozsahy od 50 do 600 kW a zvládajú aj vysoké teploty prúdenia až do 90 stupňov Celzia. Okrem zeme sa ako zdroj tepla môže využívať aj podzemná voda a odsávaný vzduch. Najmä v priemyselných aplikáciách môže ako dodávateľ energie slúžiť aj odpadové teplo. V každom prípade veľké tepelné čerpadlá Viessmann využívajú voľné zdroje energie v maximálnej možnej miere. Veľké tepelné čerpadlá sú ešte efektívnejšie, ak sa používajú v kombinácii so zásobníkom ľadovej energie, čím sa kombinujú silné stránky rôznych zdrojov tepla. Podobne ako väčšina tepelných čerpadiel v menšom výkonovom rozsahu sa mnohé veľké tepelné čerpadlá dajú použiť aj na účely chladenia. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Veľké tepelné čerpadlá.

Modernizácia veľkých tepelných čerpadiel v dvojrežimovom systéme

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia sa tepelné čerpadlá nepoužívajú len v novostavbách v priemyselnom, obchodnom alebo miestnom sektore. Majitelia systémov ich môžu využívať aj v projektoch modernizácie. Veľké tepelné čerpadlo Viessmann sa totiž dá dokonale kombinovať s existujúcimi vykurovacími systémami. Tradičné plynové vykurovacie systémy tak možno doplniť tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo sa používa na prevzatie základného zaťaženia teplej vody a vykurovacej energie. V prípade špičkového zaťaženia sa potom môže zapnúť plynový kotol, aby pokryl potrebu. Táto forma vykurovacieho systému v priemyselnom prostredí nielenže účinne znižuje náklady na vykurovanie, ale znižuje aj emisie CO₂, a preto je absolútne pozitívna, pokiaľ ide o ochranu klímy.

Dôležitá je komplexná príprava a fáza plánovania

Existuje široký výber tepelných čerpadiel pre komerčné využitie a využitie miestnymi orgánmi. Každý prípad sa spája s individuálnymi požiadavkami. Aby ste našli správne tepelné čerpadlo pre daný prípad, odporúčame komplexnú fázu prípravy a plánovania. Jeden z našich kompetentných partnerov spoločnosti Viessmann vám bude pripravený poskytnúť podporu.

Kaskáda tepelných čerpadiel Viessmann Vitocal 300-G-Pro

Rady pre tepelné čerpadlo

Pred kúpou tepelného čerpadla je poradenstvo základom všetkého. Môžete si vybrať zo širokej ponuky odborníkov a partnerov spoločnosti Viessmann.

Pred kúpou tepelného čerpadla je potrebné zodpovedať niekoľko otázok. Koniec koncov, nové energetické riešenie by malo v zásade vyhovovať vám a vášmu domu. Nižšie uvádzame niekoľko otázok, ktoré by ste si mali vopred ujasniť.

 • Aký typ tepelného čerpadla si chcete nechať nainštalovať?
 • Mal by byť systém určený pre rodinný dom alebo bytový dom?
 • Aká je súčasná spotreba vašej domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody?
 • Je tepelné čerpadlo určené pre novostavbu alebo pre existujúcu budovu?
 • Čo je potrebné zohľadniť pri využívaní rôznych environmentálnych zdrojov energie?
 • Je potrebné získať povolenia na vŕtanie alebo existujú predpisy týkajúce sa vzdialeností od susedných budov alebo hladiny hluku?
 • Aké potenciálne úspory možno dosiahnuť v porovnaní s inými vykurovacími systémami?
 • Aké teploty možno dosiahnuť pri vykurovaní a príprave teplej vody a sú dostatočné pre vaše vlastné vykurovacie správanie?
 • Je akumulačná nádrž alebo zásobník tepla nevyhnutne potrebný a prečo?
 • Ako môžete aktívne zvýšiť životnosť pravidelnou údržbou?
 • Aké sprievodné opatrenia by sa mali zohľadniť pri plánovaní tepelného čerpadla?
 • Aké náklady vznikajú pri kúpe a ako ich možno znížiť prostredníctvom štátnych dotácií?
 • Aké vysoké sú náklady na efektívnu prevádzku tepelného čerpadla?
 • Existujú rozumné možnosti kombinácie, napríklad tepelné čerpadlo so solárnym termickým systémom?

Presne tieto otázky si môžete spolu s odborníkom na mieste objasniť počas konzultácie o tepelnom čerpadle. Okrem toho poskytujú početné príručky Viessmann, ako aj prospekty a informačné listy o tepelných čerpadlách komplexné informácie k daným témam.

Koeficient výkonnosti COP – čo znamená?

Vykurovanie s tepelnými čerpadlami Viessmann znamená spoľahnúť sa na osvedčenú techniku a zároveň chrániť životné prostredie. To preto, že všetky zariadenia sa vyznačujú starostlivo zladenými komponentmi a vysokým koeficientom COP. COP (výkonový koeficient) je obrazom pomeru vyrobeného užitočného tepla a spotrebovanej energie pohonu.

Pri návrhu systému je však dôležité zohľadniť očakávanú prevádzku počas celého roka. Na tento účel sa vypočíta množstvo dodaného tepla vo vzťahu k celkovej potrebe elektrickej energie systému tepelného čerpadla, pričom sa zohľadní výkon pre čerpadlá, riadiace jednotky atď. Výsledok sa nazýva sezónny výkonový faktor alebo SPF.

Zjednodušene povedané, COP je dôležitá charakteristická hodnota tepelných čerpadiel. Čím je tento koeficient vyšší, tým účinnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Ktoré ďalšie faktory zabezpečujú bezpečnú a hospodárnu prevádzku, sa dozviete v časti s názvom Kúpa tepelného čerpadla.

Vysoký potenciál úspor

Tepelné čerpadlá prispievajú k šetrnému prístupu k životnému prostrediu. Zároveň ponúkajú možnosť znížiť náklady. Nasledujúca tabuľka ilustruje potenciál úspor.

TechnológiaÚspora plynuÚspora CO₂/rokÚspora nákladov na energiu/rok
Vzduchové tepelné čerpadlo Vitocal 250-A*100 %35 %€1900
Tepelné čerpadlo Vitocal 250-A + akumulátor energie*100 %100 %€4440
Plynový kondenzačný kotol + hybridné tepelné čerpadlo Vitocal 250-SH*86 %34 %€1710

* Uvedené hodnoty boli určené simuláciami za predpokladu štandardných profilov domácností pre danú lokalitu. Jednorodinný dom so 4-člennou domácnosťou (existujúcou s plynovým kotlom), obytnou plochou 150 m2 a spotrebou plynu 2 500 m3. Zaokrúhlené náklady na spotrebu s použitím štandardných hodnôt (EID). Na výpočet ekonomickej efektívnosti sa použili ceny energií Štatistického úradu. Investičné náklady: Hrubá cenníková cena Viessmann plus priemerné náklady na inštaláciu v jednotlivých krajinách (môžu sa individuálne líšiť).

Poznámka: Naše výpočty sú teoretické príklady založené na rôznych predpokladoch a závislé od určitých všeobecných podmienok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť a prenosnosť na skutočné systémy. Skutočné náklady a možné úspory sa môžu líšiť a musia sa vypočítať v každom jednotlivom prípade na základe špecifík príslušnej lokality a tamojších všeobecných podmienok.

Prehľad tepelných čerpadiel

Vykurovanie pomocou vzdušnej a geotermálnej energie – čo najlepšie využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Výkonový rozsah tepelných čerpadiel Viessmann zemvoda je od 5,6 do 84,6 kW. Podrobné informácie o technických parametroch a vlastnostiach tepelných čerpadiel nájdete na príslušných stránkach produktov.

Vzduchové tepelné čerpadlá Viessmann sú k dispozícii vo výkonovom rozsahu od 4,0 do 250 kW. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj na stránkach produktov Vitocal.

Výkonový rozsah splitových tepelných čerpadiel Viessmann je od 4,0 do 12 kW. Navštívte prepojené produktové stránky pre viac informácií.

Podrobné informácie o tepelných čerpadlách Viessmann na prípravu teplej vody nájdete na príslušnej stránke produktu.

Na produktových stránkach nájdete informácie o našich veľkých tepelných čerpadlách s výkonom až do 600 kW.