Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Tepelné čerpadlo so solárnym systémom pre vyššiu účinnosť

Dopyt na cenovú kalkuláciu
(Foto: © MAXSHOT.PL / Shutterstock.com)

Zvýšte účinnosť a znížte náklady na vykurovanie kombináciou tepelného čerpadla a solárneho zariadenia od spoločnosti Viessmann, čím dosiahnete oboje. Potom budete môcť využívať bezplatné solárne teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody vždy, keď bude svietiť slnko. Ak energeticky bohaté sálavé teplo nestačí, nastúpi systém environmentálneho vykurovania a sprístupní bezplatnú energiu zo zeme, vzduchu alebo podzemnej vody na vykurovanie. Zistite, prečo sa takýto systém oplatí a aké sú možnosti kombinácie solárneho systému s tepelným čerpadlom.

Hybridný vykurovací systém znižuje spotrebu energie

Zatiaľ čo tepelné čerpadlá využívajú na vykurovanie energiu prostredia s elektrickou energiou, solárne termické systémy fungujú takmer úplne bez nákladov na spotrebu. Umožňuje to bezplatné sálavé teplo zo slnka. Kolektory ho premieňajú na tepelnú energiu predtým, ako solárne médium dopraví teplo do zásobníka v dome. Pri vhodnej konštrukcii môže byť tepelné čerpadlo Viessmann so solárnou termikou v lete takmer úplne odbremenené. Po zvyšok roka medzitým solárne teplo zabezpečuje vyššiu účinnosť. Ploché kolektory Vitosol 200-FM alebo vákuové trubicové kolektory Vitosol 200-TM premieňajú veľkú časť dopadajúceho sálavého tepla na využiteľnú tepelnú energiu.

Kombinácia tepelného čerpadla a solárnej energie

Existuje niekoľko možností kombinácie tepelného čerpadla so solárnym systémom. Solárne teplo je široko používanou metódou vykurovania alebo prípravy teplej vody. Okrem toho existuje aj možnosť priameho ohrevu z environmentálneho zdroja energie.

Využívanie solárneho tepla na ohrev teplej vody alebo vykurovanie

V rámci integrácie sa solárne teplo odovzdáva do teplej vody alebo vykurovacej vody v zásobníku teplej vody alebo v akumulačnom zásobníku. Realizácia je pomerne jednoduchá a možno ju dosiahnuť aj s inými zdrojmi tepla, ako sú plynové alebo peletové vykurovacie systémy. Možné sú nasledujúce možnosti inštalácie:

  • Vykurovanie teplej vody pre domácnosť: teplo z kolektorov ohrieva teplú úžitkovú vodu v zásobníku teplej vody. Tým sa zníži potreba vykurovacej energie približne o päť percent. Týmto spôsobom možno pokryť až 60 percent ročnej potreby teplej vody.
  • Záložné ústredné vykurovanie: Solárna energia ohrieva vykurovaciu vodu v zásobníku, čo prináša výhody pre systém ústredného vykurovania. Pri veľkých kolektoroch sa spotreba vykurovacej energie znižuje približne o 20 percent. Pre efektívnu prevádzku je obzvlášť dôležitá komunikácia medzi tepelným čerpadlom a solárnou energiou prostredníctvom spoločného riadiaceho systému. S tepelným čerpadlom Viessmann a solárnou termikou je to zaručené.

  

Prepojenie tepelného čerpadla so solárnou termikou a fotovoltaikou

Chcete ešte viac znížiť svoje náklady na energiu? Potom skombinujte tepelné čerpadlo so solárnou termikou a fotovoltikou. Solárny vykurovací systém zabezpečuje nižšiu spotrebu energie a tú si môžete proporcionálne pokryť sami pomocou fotovoltického systému Vitovolt. Budete potrebovať menej energie z verejnej siete a budete vykurovať úspornejšie. Ešte lepšie to funguje s fotovoltickým zásobníkom Vitocharge VX3, ktorý poskytuje elektrickú energiu aj vtedy, keď už slnko nesvieti. Čo je dôležité, vysvetľujeme v článku o tepelných čerpadlách a fotovoltike.