Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Pravidelná ročná údržba zariadení

Prečítajte si viac inofmácií

Pre správny chod vášho zariadenia je potrebné raz ročne skontrolovať správnosť funkcií nastavenia, vyčistiť spaľovaciu komoru, obnoviť zájdené kontakty snímačov, diagnostikovať prípadné skryté poruchy, urobiť vizuálnu prehliadku tesnení, spojov atď. Takáto starostlivosť vám prináša správnu, ekononomickú a bezpečnú prevádzku našich zariadení vo vašom užívaní. Servis zariadenia je ideálne vykonávať mimo vykurovacej sezóny v období apríl až september nakoľko v tomto čase zariadenie neslúži na vykurovanie. Taktiež v tomto období sú kratšie čakacie termíny na vybavenie vašej objednávky.  

Pravidelná ročná údržba zariadenia je podmienkou poskytnutia garancie na dané zariadenia, ktorú predpisuje každý výrobca kotlov a tepelných čerpadiel. Servisné zmluvy môžu uzatvoriť  fyzické a aj právnické osoby.

Servis zariadenia bez zmluvných vzťahov 2-ročná garancia

Zákazníci, ktorí nemajú záujem o predĺženú garanciu a postačuje im zákonná 2-ročná garancia si vykonávajú servis do 12 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky (UDP) na vlastné náklady. Ideálne kontaktujú servisnú spoločnosť, ktorá im uvádzala zariadenie do prevádzky a objednajú si servis zariadenia v dostatočnom predstihu pred uplynutím 12 mesiacov od UDP. Nižie prejdete k zoznamu servisných technikov.

Následne do spoločnosti Viessmann zašlú protokol o servisnej prehliadke, ktorý sa nachádza v záručnom liste. Zaslaním protokolu sa urýchľuje následné vybavenie garančnej opravy. V prípade že Vám zariadenie uvádzala do prevádzky spoločnosť Viessmann objednať servis si viete pomocou objednávkového formulára a následne Vám bude vypracovaná cenová ponuka na odsúhlasenie.

Servis zariadenia na základe uzatvorenej servisnej zmluvy s 5- alebo 10-ročnou garanciou

Zákazníci, ktorí do 3 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky uzatvorili servisnú zmluvu, v rámci konceptu Servis Plus.  Je ich pravidelný ročný servis riešený podľa  typu vybranej servisnej zmluvy.  

  • Servisná zmluva  COMFORT  a  PREMIUM: servis zariadenia organizuje spoločnosť Viessmann pomocou svojej fabrickej servisnej služby alebo pomocou externých servisných partnerov. Servis zariadenia majú zákazníci predplatený na základe zmluvy a úhrady ročného paušálu  za zariadenie.  

Servis zariadenia po uplynutí garancie

Spoločnosť Viessmann ponúka možnosť uzatvoriť servisné zmluvy aj na zariadenia po záruke, kde má zákazník zabezpečený pravidelný ročný servis zariadenia a na základe zmluvy zvýhodnené sadzby na pravidelný servis a opravy. Danú zmluvu vám pripravíme na mieru. Váš dopyt je možné zaslať na e-mail  servis@viessmann.sk, kde je potrebné uviesť adresu inštalácie a výrobné čísla jednotlivých zariadení.  V prípade že si neželáte uzatvárať servisnú zmluvu a máte záujem o jednorazovú službu na vykonanie servisu môžete váš dopyt  zaslať e-mailom na e-mailovú adresu servis@viessmann.sk.  Následne vám bude vypracovaná cenová ponuka na odsúhlasenie.