Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Servis Plus

Vďaka našim nadštandardným servisným službám zabezpečujeme spolu s našimi partnermi pre našich zákazníkov maximálne pohodlie a spoľahlivosť.

Profesionálna údržba nielen predlžuje životnosť vykurovacieho systému a zabezpečuje jeho bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Používateľom tiež dáva istotu, že energia sa využíva efektívne a že obsahuje málo škodlivín. Tým sa chráni životné prostredie a šetria sa účty za vykurovanie bez toho, aby sa znížil vysoký komfort vykurovania a prípravy teplej vody.

Komplexná ponuka nadštandardných servisných služieb pre zdroje tepla do 35 kW, s garanciou 5 alebo 10 rokov

Koncept Servis Plus od spoločnosti Viessmann vám ponúka  nadštandardné servisné služby, ktoré spolu so svojimi partnermi, servisnými a montážnymi firmami vo vašej blízkosti zaisťujú maximálnu dostupnosť a spoľahlivosť vášho vykurovacieho systému.

Už pri vývoji dbajú naši konštruktéri na zabezpečenie dlhej životnosti a maximálnej spoľahlivosti našich zdrojov tepla, ako aj ďalších komponentov vykurovacieho systému. Toto pokračuje výrobou a našou trvalou snahou o jej maximálnu kvalitu. Následná montáž odbornou montážnou firmou a uvedenie do prevádzky zaškoleným servisným technikom ďalej zvyšujú predpoklady vašej spokojnosti.

Ak je už vykurovací systém v prevádzke a plne funkčný, je najmä na vás, aby ste sa postarali o jeho pravidelnú údržbu a takto aj jeho dlhú a spoľahlivú prevádzku. Aby sme vám toto ešte viac uľahčili pripravili sme pre vás  balíky nadštandardných servisných služieb. Okrem toho vás za vašu starostlivosť odmeníme. Spolu s výnimočnými službami získate mimoriadny  benefit v podobe garancie 5 alebo 10 rokov  v prípade, že sa pre tieto výnimočné služby rozhodnete.

S koplexnou ponukou nadštandardných služieb s garanciou 5 alebo 10 rokov rozširuje spoločnosť Viessmann svoju ponuku služieb pre svojich zákazníkov. Ako partner máte možnosť ponúknuť svojim obchodným zákazníkom ešte komplexnejšie, rýchlejšie a hospodárnejšie služby. S bezpečnosťou vždy ponúkať najkvalitnejšie služby. Získajte túto konkurenčnú výhodu.

Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese servis@viessmann.sk

Služby zahrnuté v cene a príplatkové služby

Vaše prémiové servisné služby zabezpečia:

 • Úsporu energie vďaka vyššej účinnosti
 • Vylepšenú prevádzkovú bezpečnosť
 • Vizualizáciu údajov zariadenia odkiaľkoľvek cez internet
 • Diagnózu a riešenie problémov možnú bez návštevy mechanika
 • Diaľkové programovanie / parametrizácia
 • Optimalizáciu zariadenia

COMFORT

 • Garancia dodania náhrandých dielov a ich výmeny v cene služby
 • Garancia 5 rokov
 • Hotline
 • Pravidelná ročná údržba
 • Organizácia ročnej údržby

PREMIUM

 • Garancia dodania náhrandých dielov a ich výmeny v cene služby
 • Garancia 10 rokov
 • VIP Hotline
 • Pravidelná ročná údržba
 • Organizácia ročnej údržby
 • Výmena spotrebných náhradných dielov
 • Diaľkový dozor (potrebná konektivita)

COMFORT

 • Uvedenie do prevádzky
 • Výmena spotrebných náhradných dielov

PREMIUM

 • Uvedenie do prevádzky

Predpoklady predĺženej garancie

 • Podpísaná servisná zmluva s Viessmann, s.r.o.
 • Montáž kvalifikovaným montážnym partnerom Viessmann, s.r.o
 • Projekt a montáž v zmysle platných noriem a predpisov ako aj montážnych a projekčných návodov Viessmann, s.r.o.
 • Dodržanie kvality vlastností spaľovacieho vzduchu, plynu, vykurovacej vody ako aj prevádzkových požiadaviek pre jednotlivé zdroje tepla
 • Uvedenie do prevádzky autorizovaným servisným partnerom Viessmann, s.r.o.
 • Inštalácia na území Slovenskej republiky
 • Vyňaté z garancie sú spotrebné náhradné diely (okrem servisnej zmluvy Premium), poruchy a škody spôsobené nedodržaním montážnych, projekčných a servisných návodov a vplyvy vyšších síl (napr. mráz alebo prírodné katastrofy)

Rozsah údržby zariadení

Plynový kondenzačný kotol
 • vizuálna a funkčná kontrola zdroja tepla
 • kontrola elektrických prípojov/vyčítanie chybových hlásení pomocou Vitosoftu, ak je technicky realizovateľné
 • vizuálna kontrola tesnosti vodných rozvodov
 • kontrola tesnosti plynových rozvodov
 • vyčistenie vedenia kondenzátu a sifónu
 • demontáž a vyčistenie horáku
 • vyčistenie výmenníka tepla
 • demontáž a kontrola zapaľovacej  a ionizačnej elektródy, v prípade potreby výmena
 • kontrola tesnenia horáku, v prípade potreby výmena
 • kontrola integrovanej membránovej expanznej nádoby, v prípade potreby jej dotlakovanie
 • v prípade potreby dotlakovanie vykurovacieho systému
 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola menovitých výkonov, v prípade potreby nastavenie
 • kontrola bezpečnostného termostatu a teplotného regulátora
 • meranie spalín
 • kontrola nastavení horáka
 • bezpečnostná kontrola zdroja tepla
 • kontrola systému odvodu spalín
 • vytvorenie odovzdávacieho protokolu, ak je technicky možné
 • vytvorenie kontrolného zoznamu údržby a jeho odovzdanie zákazníkovi
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
 • vizuálna a funkčná kontrola zdroja tepla
 • kontrola elektrických prípojov
 • vyčítanie chybových hlásení pomocou Vitosoftu, ak je technicky realizovateľné
 • zistenie a zdokumentovanie doby chodu kompresoru a elektrického prietokového ohrievača (ak je inštalovaný)
 • meranie prúdov jednotlivých fáz kompresora
 • vizuálna kontrola tesnosti vodných rozvodov
 • kontrola lamiel výparníka na znečistenie a poškodenie, v prípade potreby vyčistenie
 • kontrola vzduchových kanálov, v prípade potreby vyčistenie
 • kontrola vane kondenzátu a sifónu, v prípade potreby vyčistenie
 • kontrola teplotného spádu na strane vykurovania
 • kontrola tesnosti chladiaceho okruhu, v zmysle predpisov o chladivách a zapísanie do denníka zariadenia
 • kontrola funkčnosti prietokového ohrievača
 • kontrola chodu ventilátora vonkajšej jednotky
 • kontrola tlaku vykurovacieho systému, v prípade potreby dotlakovanie
 • vytvorenie odovzdávacieho protokolu, ak je technicky možné  
 • vytvorenie kontrolného zoznamu údržby a jeho odovzdanie zákazníkov
Tepelné čerpadlo zem/voda (voda/voda)
 • vizuálna a funkčná kontrola zdroja tepla
 • kontrola elektrických prípojov
 • vyčítanie chybových hlásení pomocou Vitosoftu, ak je technicky realizovateľné
 • zistenie a zdokumentovanie doby chodu kompresoru a elektrického prietokového ohrievača (ak je inštalovaný)
 • meranie prúdov jednotlivých fáz kompresora
 • vizuálna kontrola tesnosti vodných rozvodov
 • kontrola teplotného spádu na primárnej strane
 • kontrola teplotného spádu na strane vykurovania
 • kontrola tesnosti chladiaceho okruhu, v zmysle predpisov o chladivách a zapísanie do denníka zariadenia
 • meranie bodu mrznutia teplonosného média, zdokumentovanie  
 • kontrola funkčnosti prietokového ohrievača
 • kontrola tlaku vykurovacieho systému, v prípade potreby dotlakovanie
 • vytvorenie odovzdávacieho protokolu, ak je technicky možné  
 • vytvorenie kontrolného zoznamu údržby a jeho odovzdanie zákazníkovi

Samoobslužné služby

Využite naše online nástroje.