Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vykurovanie sa nezahrieva – čo môžete urobiť?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
© Unconventional / Shutterstock.com

Hneď ako sa vonku ochladí, zapneme vykurovanie, aby sme sa vo vnútri cítili príjemne a teplo. Ale čo ak ako majiteľ systému zistíte: vykurovanie nehreje? Poruchy v systéme a radiátory, ktoré zostávajú studené, sa najčastejšie objavujú na začiatku vykurovacej sezóny, keď vykurovací systém už dlhší čas pracuje v letnom režime, aby sa ušetrila energia a náklady na vykurovanie.

Vysvetlíme vám, v ktorých prípadoch by ste mali požiadať svojho dodávateľa vykurovania o vykonanie opravy. Zistite tiež, čo môžete urobiť sami, aby ste poruchy vykurovania odstránili čo najrýchlejšie alebo v ideálnom prípade sa im vyhli.

Identifikácia porúch a správne pokyny pre vykurovacieho technika

Kedy by ste mali požiadať svojho odborného partnera pre vykurovanie o odstránenie poruchy? Najlepšie je to urobiť bezprostredne po tom, ako ste si všimli poruchu a/alebo určili možnú chybu. Aby ste to urobili čo najefektívnejšie, nižšie uvádzame zoznam bežných porúch, pri ktorých by ste mali informovať vykurovacieho technika. V jednotlivých prípadoch sa príčiny môžu samozrejme líšiť od uvedených situácií. Ktoré opatrenie na odstránenie poruchy je nakoniec správne, závisí od použitej technológie a konkrétnych podmienok na mieste. Ak vaše vykurovanie nefunguje správne, odporúčame vám vždy v prvom rade požiadať o radu kúrenára.

Ak vaše vykurovanie nehreje, vždy skontrolujte samotný vykurovací systém. Pri určitých poruchách sa na displeji vášho vykurovacieho systému Viessmann zobrazí kód poruchy. Nájdete ho uvedený v tabuľke v servisnej príručke pre váš vykurovací systém Viessmann. Aby mohol technik vykurovania poruchu čo najrýchlejšie odstrániť, odporúčame vám, aby ste si zobrazený kód poruchy zapísali. Pri zadávaní objednávky na opravu ho jednoducho oznámte technikovi. Umožníte mu tak lepšie sa pripraviť na opravu.

Nehrejú radiátory alebo nefunguje celý vykurovací systém?

Ak ste naplno zapli termostaty a radiátory nehrejú, treba rozlišovať dva základné prípady:

  1. Vykurovací systém funguje správne, ale do jednotlivých radiátorov alebo viacerých radiátorov vo vykurovacom okruhu sa nedostáva teplá voda. Prejavuje sa to tým, že radiátory sa neohrievajú alebo sa ohrievajú len v hornej časti.
  2. Ak vykurovanie nefunguje, môže ísť o poruchu kotla a/alebo celého vykurovacieho systému.

Skontrolujte nastavenie vykurovacieho systému:

  • Je stále nastavený na letný režim?
  • Beží vykurovanie výlučne na ohrev teplej vody?
  • Je čas systému nastavený správne?
  • Naskočil systém po výpadku prúdu späť na predvolené nastavenie?

Tieto nastavenia môžete vyčítať priamo z displeja vášho vykurovacieho systému Viessmann. Pri väčšine systémov Viessmann sa dajú zmeniť prostredníctvom mechanického regulátora alebo dotykového displeja. Pri starších vykurovacích systémoch sa dôrazne odporúča zavolať inštalatéra, aby ste nesprávnym nastavením nespôsobili škody.

V tomto prípade bude musieť technik pravdepodobne uvoľniť zaseknutý termostatický ventil alebo vymeniť termostat. Dôvod: termostat bol nastavený na nulu alebo poloha protimrazovej ochrany bola v lete dlho nezmenená, takže ventil sa zasekol a už neumožňuje prietok vykurovacej vody do radiátora.

  

Technik musí odvzdušniť radiátor. Dôvod: vo vykurovacom okruhu je vzduch. Radiátor môžete odvzdušniť sami. Náš sprievodca odvzdušnením vykurovacieho systému vysvetľuje, ako to urobiť a aké vybavenie potrebujete. Následne je však potrebná kontrola a v prípade akýchkoľvek pochybností je najlepšie poradiť sa so svojim odborným montážnym alebo servisným paertnerom.

Vykurovací technik musí vykonať hydraulické vyváženie. Dôvod: voda vo vykurovacom okruhu nie je rovnomerne rozložená, takže tlakové pomery medzi jednotlivými radiátormi sa nadmerne líšia. Môže k tomu dôjsť napríklad po výmene viacerých radiátorov alebo obnove kotla.

Dôvod/príčina: čerpadlo vykurovacieho okruhu nefunguje správne. Ak to chcete skontrolovať, môžete podržať hrot skrutkovača pri puzdre čerpadla a počúvať, či sa na rukoväti skrutkovača neozývajú vibrácie alebo zvuky prúdenia. Ak nič nepočuť, čerpadlo vykurovacieho okruhu nefunguje. Upozornite na problém dodávateľa vykurovacieho okruhu, ten čerpadlo opraví alebo vymení.

Porucha kotla môže mať rôzne príčiny. Inštalatér vykurovacieho systému môže poruchu určiť podľa chybového kódu, ktorý sa zobrazí na displeji vášho vykurovacieho systému Viessmann. Kód potom vymaže, vykoná potrebné opravy a v najlepšom prípade kotol jednoducho opäť zapne. Najlepšie je mať kód pripravený, keď kontaktujete svojho odborného partnera. Potom sa môžu lepšie pripraviť.

Príčinou poruchy je pravdepodobne nedostatok paliva. Skontrolujte prívod paliva do vykurovacieho systému:

  • Je plynový kohút otvorený alebo zatvorený?
  • Aká je úroveň naplnenia plynovej nádrže?
  • Nie je podávač vo vykurovacom systéme na pelety alebo drevnú štiepku zaseknutý alebo zablokovaný?

Požiadajte vášho odborného partnera o kontrolu vykurovacieho systému, nádrže na LPG alebo plynovej prípojky – v závislosti od toho, aký vykurovací systém máte v prevádzke. Nádrže na plyn nesmú byť nikdy úplne prázdne.

Ak už nie je možné spustiť celý vykurovací systém, môže to byť spôsobené omylom stlačeným núdzovým spínačom v prípade vykurovacích systémov na pelety alebo vykurovacích systémov na drevnú štiepku. Malá kontrolka na núdzovom spínači ukazuje, či je spínač v polohe "zapnuté" alebo "vypnuté". Opätovne stlačte spínač a znovu spustite kotol. V prípade pochybností sa poraďte s odborným partnerom pre vaše vykurovanie.

Keď vonku klesne teplota a vykurovanie nefunguje, môže sa to rýchlo stať nepríjemnosťou. V najhoršom prípade hrozia nepríjemné dni a noci. Možné sú však aj vážne škody spôsobené mrazom, napríklad v dôsledku prasknutého vodovodného potrubia. Foto: © Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Ako sa vyhnúť nákladným opravám

Keď si majitelia systému všimnú, že vykurovanie nehreje, mali by sa okamžite obrátiť na svojho odborného partnera pre vykurovanie. Najlepšie je nezabudnúť skontrolovať vykurovanie vopred. Nezabudnite si naplánovať dostatočný časový predstih, pretože dodávatelia bývajú na začiatku vykurovacej sezóny mimoriadne vyťažení.

Odporúčame vám tiež pravidelne vykonávať servis vykurovacieho systému. Každoročný servis vykurovacieho systému včas odhalí problémy a zabráni tomu, aby sa stali vážnejšími. Náklady na takéto opatrenie sú dobre vynaloženými peniazmi, pretože vykurovací systém, ktorý sa každoročne servisuje, pracuje hospodárnejšie. Náš sprievodca údržbou vykurovacieho systému: V príručke o servise vykurovacieho systému Viessmann nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o ponuke servisných služieb.