Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Odvzdušnenie vykurovacieho systému – vysvetľujeme, aké je to jednoduché

Keď sa vonku ochladí, je tiež čas začať zapínať radiátory. Nezriedka sa objavujú nepríjemné a niekedy aj hlasné zvuky prúdenia alebo bublania. Je to spôsobené vzduchom v radiátoroch. Okrem zvukov je ďalším jasným znakom, keď sa váš vykurovací systém úplne nezahreje, t. j. radiátory zostanú úplne alebo čiastočne studené. Správnym opatrením v tomto prípade je odvzdušnenie vykurovacieho systému. Ak to neurobíte, niektoré miestnosti zostanú studené a vyrobená tepelná energia príde nazmar, pretože vzduchové bubliny vo vykurovacom systéme bránia správnej distribúcii tepla. Vysvetlíme vám pomocou niekoľkých jasných pokynov, ako môžete vykurovací systém jednoducho odvzdušniť sami.

Prečo by ste vôbec mali odvzdušňovať vykurovací systém?

Vykurovací systém je v zásade uzavretý vykurovací okruh, ktorým sa prenáša teplá voda. Východiskovým bodom je kotol alebo zdroj tepla. Tam sa voda ohrieva a potom sa prostredníctvom systému potrubí a rozvodov privádza do príslušných miestností, kde potom prúdi cez radiátory. Tie následne vyžarujú teplo do okolitého vzduchu.

Na bezproblémovú prevádzku musí byť vykurovacia voda optimálne distribuovaná. To však nie je možné, ak je v systéme vzduch. Vzduch totiž vedie teplo oveľa menej účinne ako voda. To následne znamená, že niektoré radiátory sa zohrievajú viac ako iné. Nepríjemným vedľajším účinkom je žblnkotanie, ktoré mnohých majiteľov domov pripravuje o dobrý spánok. Okrem toho malé vzduchové bubliny zhoršujú účinnosť systému ako celku.

Ak vykurovací systém odvzdušníte, v konečnom dôsledku ušetríte peniaze. Pretože radiátor, ktorý nie je dostatočne zásobovaný vykurovacou vodou, spotrebuje viac energie. Aby sa dosiahla požadovaná teplota, termostatický ventil sa zvyčajne ďalej otáča, čím vznikajú vyššie náklady.

Čo potrebujete na odvzdušnenie vykurovacieho systému?

Predtým, ako sa pustíte do vypúšťania vzduchu z vykurovacieho systému, mali by ste si pripraviť niekoľko vecí. Tie sa zvyčajne nachádzajú v každej domácnosti.

Na odvzdušnenie vykurovacieho systému budete potrebovať nasledujúce nástroje:

  • pohár, šálku alebo hrnček
  • handru alebo handričku
  • kľúč na odvzdušnenie radiátora

Odvzdušňovací kľúč si môžete kúpiť za rozumnú cenu u svojho dodávateľa vykurovania alebo v predajni pre domácich majstrov či v predajni inštalatérskych potrieb. Zvyčajne ide o štandardný štvorhranný kľúč. Niektoré vypúšťacie ventily je možné otvoriť aj pomocou štandardného skrutkovača s drážkou. Budete potrebovať handru a nádobu na zachytenie unikajúcej vykurovacej vody.

Sprievodca krok za krokom

Na správne odvzdušnenie vykurovacieho systému sú potrebné len vyššie uvedené nástroje a nasledujúcich 7 krátkych krokov. Keď máte všetky nástroje pripravené, môžete začať:

  1. Ak ste majiteľom domu, mali by ste podľa možnosti vypnúť obehové čerpadlo.
  2. Teraz počkajte približne 30 až 60 minút, aby sa v radiátoroch mohli zhromaždiť všetky vzduchové bubliny.
  3. Pred začatím samotného procesu odvzdušňovania najprv zapnite radiátory na najvyššiu úroveň.
  4. Pod radiátor umiestnite handru tak, aby zachytila všetku vodu, ktorá unikne z odvzdušňovacieho ventilu. Prípadne môžete handru omotať priamo okolo ventilu.
  5. Teraz vložte kľúč a nádobu podržte pod odvzdušňovacím ventilom. Pomaly kľúčom otvorte ventil radiátora, ale neotvárajte ho úplne. Zvyčajne to trvá pol otáčky alebo menej, než budete počuť syčanie. Upozornenie: Unikajúci vzduch môže byť horúci, preto dodržujte bezpečnú vzdialenosť.
  6. Keď sa syčanie utíši a nakoniec prestane, voda začne unikať. Radiátor je teraz odvzdušnený a môžete zavrieť odvzdušňovací ventil. To by ste mali urobiť rýchlo, inak bude unikať príliš veľa vody.
  7. Ak ste vypli obehové čerpadlo, nezabudnite ho znova zapnúť. Skontrolujte tiež, či je tlak vody vo vykurovacom okruhu stále dostatočný.

Upozornenie: je možné, že proces odvzdušnenia budete musieť vykonať viackrát.

  

Odvzdušnenie vykurovacieho systému v prenajatom byte

Ako nájomník máte zvyčajne problém s tým, že nemáte prístup do kotolne. Na úspešné odvzdušnenie vykurovacieho systému však nemusíte vypínať obehové čerpadlo. Jednoducho postupujte pri odvzdušňovaní radiátorov podľa vyššie uvedeného opisu a skončite pri radiátore, ktorý je najvzdialenejší od generátora tepla.

Následné práce po vypustení systému

Aj keď sa vám podarilo úspešne odvzdušniť vykurovací systém, je potrebné zvážiť niekoľko vecí, ktoré je potrebné vykonať po jeho odvzdušnení. Jednou z obzvlášť dôležitých úloh je kontrola tlaku vody alebo systému. Pri odvzdušňovaní vykurovacieho systému sa vždy stratí určité množstvo vody. Ak je to značné množstvo, tlak vody vo vykurovacom systéme môže klesnúť. To je možné vidieť na manometri. V takom prípade môže byť potrebné doplniť vykurovaciu vodu. Oplatí sa vykonať aj následnú kontrolu. Vykurovací systém by mal byť po odvzdušnení spustený aspoň jednu hodinu. Potom je potrebné opäť skontrolovať radiátor, ktorý je najvzdialenejší od kotla. Ak tu už neuniká žiadny vzduch, vykurovanie ste úspešne odvzdušnili.

Dôležité: Ak sa problémy vyskytujú aj naďalej, hoci odvzdušnenie bolo úspešné, obráťte sa na odborného partnera Viessmann, ktorý môže systém podrobnejšie skontrolovať na mieste.

  

Zostáva vykurovací systém studený aj po odvzdušnení?

Niekedy zostáva vykurovací systém studený alebo sa zohreje len napoly, aj keď bol úspešne odvzdušnený. Môže sa to stať z rôznych príčin a najlepšie to v každom jednotlivom prípade určí odborník na mieste. Môže byť napríklad potrebné hydraulické vyváženie alebo môže byť zaseknutý termostatický ventil. Je tiež možné, že bude potrebné vykonať iné nastavenia na riadiacej jednotke vykurovania.

Zhrnutie: Na čo si musíte dávať pozor? V infografike sú prehľadne zhrnuté všetky body. S minimálnym úsilím môžete dosiahnuť skvelý efekt a zabezpečiť, aby sa distribúcia tepla opäť obnovila na optimálnu úroveň.