Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Alternatíva k plynovému vykurovaniu

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
© lovelyday12 / Shutterstock.com

Hľadanie správnej alternatívy k plynovému vykurovaniu

Rastúce ceny plynu, ktoré v súčasnosti podliehajú čoraz väčším výkyvom, ako aj neistá budúcnosť plynového vykurovania z hľadiska klimatickej politiky nútia mnohých majiteľov domov uvažovať o alternatívach k vlastnému plynovému vykurovaniu. Je veľa vecí, ktoré treba zvážiť, ale kde a ako začať? V nasledujúcej príručke vám predstavíme niekoľko možných variantov prechodu z plynového vykurovania na vykurovací systém s obnoviteľnou energiou. Upozorňujeme, že všeobecné odporúčania nie sú možné, pretože budovy, miestne podmienky a individuálne správanie pri vykurovaní sa značne líšia. Nevyhnutné je komplexné poradenstvo od miestneho partnera spoločnosti Viessmann.

Vymeňte plynové vykurovanie za tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sa používajú v novostavbách na mnohých miestach. Môžu sa oplatiť aj v existujúcich budovách, ak sa prestavia z plynového vykurovacieho systému na tepelné čerpadlo. Pomáhajú nielen znížiť spotrebu fosílnych palív, čím šetria cenné zdroje a znižujú emisie CO2, ktoré poškodzujú klímu, ale sú aj tichým, úsporným a bezpečným vykurovacím systémom. Nové tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal bolo vyvinuté špeciálne na použitie v existujúcich budovách. Viac informácií o inteligentnom tepelnom čerpadle:

Ekologická energia namiesto fosílneho zemného plynu

Tepelné čerpadlá využívajú ekologickú energiu. Čerpadlo pritom získava tepelnú energiu zo vzduchu, pôdy alebo podzemnej vody. Na základe špeciálnej funkcie tepelného čerpadla sa táto energia následne využíva na odparovanie chladiva, ktoré sa následne stláča, a tým ohrieva. V uzavretom okruhu tepelného čerpadla sa toto teplo odovzdáva vykurovacej vode, ktorá sa následne môže použiť na vykurovanie miestností alebo na ohrev teplej vody. To znamená, že na rozdiel od plynového vykurovania si tepelné čerpadlo nevyžaduje žiadnu formu spaľovacieho procesu. Len približne štvrtina energie, ktorá sa má vynaložiť, musí byť k dispozícii vo forme elektrickej energie. Ak by ste sa chceli úplne vzdať fosílnych palív, mali by ste sa rozhodnúť pre ekologickú tarifu za elektrinu alebo si vyrábať vlastnú elektrinu pomocou fotovoltického systému (FV). Tým sa nielen zvýši vaša energetická sebestačnosť, ale aj minimalizujú emisie CO2.

Vykurovanie bez plynu s alternatívou vykurovania drevom

Ďalším spôsobom, ako sa úplne zbaviť plynu ako zdroja energie, je prejsť na vykurovanie drevom. Keď sa uvažuje o výmene plynového vykurovacieho systému, väčšina ľudí pravdepodobne uvažuje o vykurovacom systéme na pelety. Možnou a mysliteľnou alternatívou je aj vykurovanie guľatinou. Drevo sa v zásade považuje za CO2 neutrálne palivo. Počas procesu spaľovania sa uvoľňuje len toľko CO2, koľko stromy absorbovali počas rastu a premenili na kyslík a biomasu. Všetky kotly Viessmann Vitoligno sú vysoko účinné a úsporné z hľadiska spotreby paliva. To šetrí nielen zdroje, ale je aj vzpruhou pre vašu peňaženku.

Hlavnú úlohu zohráva správny priestor, lokalita a akumulácia tepla

Bez ohľadu na to, akú formu biomasy alebo vykurovacieho systému si vyberiete, potrebujete dostatok priestoru, najmä na uskladnenie polien alebo peliet. Okrem toho vykurovací systém na pelety ponúka automatické dopĺňanie paliva. Ďalší priestor je potrebný pre dopravné zariadenie. Preto je dôležité zvážiť priestor, ak chcete plynový vykurovací systém prestavať na pelety. Napriek tomu sa oplatí prejsť na biomasu ako palivo, najmä ak bývate v blízkosti zariadení na spracovanie dreva. Znamená to, že môžete lacno a pohodlne získať miestne produkty z dreva a vyhnúť sa zdĺhavým dopravným trasám. Pelety a polená majú spravidla aj veľmi stabilnú cenu, najmä v porovnaní s veľmi kolísavými cenami plynu. Okrem priestorových požiadaviek a regionálnej dostupnosti dreva by ste mali zvážiť aj vhodné skladovanie tepla. Keďže proces spaľovania dreva sa nedá tak ľahko zapnúť a vypnúť ako pri plynovom vykurovacom systéme, treba počítať aj s akumulačným zásobníkom. Takto môžete drevo ako zdroj energie využívať veľmi efektívne.

Vykurovacie systémy na výrobu energie – podmienkou je plynová prípojka

Ďalšou alternatívou k plynovému vykurovaniu, ktorá sa však úplne nezaobíde bez plynu, je vykurovací systém s generovaním energie, známejší ako vykurovanie palivovými článkami. Tento systém je založený na kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie (KVET) a vyrába elektrickú energiu aj teplo. Základnou požiadavkou je však plynová prípojka. V zariadení Viessmann Vitovalor sa vodík oddeľuje od zemného plynu a následne tvorí východiskový materiál pre studené spaľovanie, ktoré poskytuje tepelnú energiu na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody. Vykurovací systém s palivovými článkami ako kompaktný prístroj (Vitovalor PT2) obsahuje plynový kondenzačný kotol ako kotol pre špičkové zaťaženie v prípade zvýšenej potreby tepla. Existujúci plynový vykurovací systém je možné doplniť aj vykurovacím systémom na palivové články (Vitovalor PA2).

Postupný prechod na obnoviteľné zdroje energie: plynový hybridný vykurovací systém

Ak už vlastníte plynový vykurovací systém a zaujímate sa, aké sú v súčasnej situácii alternatívy, môže byť pre vás možnosťou aj hybridné riešenie. Existujúci systém možno doplniť tepelným čerpadlom alebo vykurovacími telesami na drevo. Spoločnosť Viessmann ponúka okrem iných zariadení aj tepelné čerpadlo najnovšej generácie v hybridnej verzii –  Vitocal 250-AH. Pri tejto kombinácii potom plynový vykurovací systém slúži ako kotol pre špičkové zaťaženie. To znamená, že sa zapína vždy pri vyššej potrebe vykurovacej energie alebo teplej úžitkovej vody. Ďalšou alternatívou k čisto plynovému vykurovaniu je doplnenie solárneho termického systému. Ten preberá ohrev teplej vody a pomáha pri zabezpečovaní vykurovacej energie. V lete sa potom môže úplne upustiť od plynového vykurovania.  

Ešte nie ste pripravení na zmenu? - Tipy na zníženie spotreby plynu

Existuje niekoľko dôvodov, prečo nie je vždy možné okamžite modernizovať vykurovací systém. Alternatívou je už spomínané hybridné riešenie. Po konzultácii s technikom môžete naplánovať aj dlhodobejší úplný prechod, pričom v prvom rade si ponecháte plynové hybridné vykurovanie ako dočasné riešenie. Okrem toho sa odporúča komplexne naplánovať modernizáciu vykurovania už teraz. Ďalšie opatrenia, ako napríklad výmena radiátorov alebo izolácia, sa tak môžu zohľadniť už na začiatku. Alternatívou ku kúpe nového systému je prenájom tepelného čerpadla Viessmann.

Znížte spotrebu plynu

Okrem toho treba dbať na zníženie spotreby plynu. Týmto spôsobom nielen šetríte zdroje a znižujete emisieCO2, ale aj aktívne ovplyvňujete svoje náklady na energie. Jedným z dôležitých krokov je správne nastavenie termostatu. Nie každá miestnosť musí byť vykurovaná na rovnakú úroveň. Bez ďalších opatrení vám už jeden stupeň menej v miestnostiach môže ušetriť až šesť percent energie. Potenciál existuje aj pri optimalizácii spotreby teplej vody. Ďalšie tipy na úsporu energie nájdete v sekcii Návody na vykurovanie v časti Energetická účinnosť.