Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kotol na tuhé palivo – úsporný a vysoko účinný

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Kotly na tuhé palivo – vysoká účinnosť s nízkou spotrebou paliva

Rastúce náklady na fosílne palivá a rastúce environmentálne povedomie vedú k neustálemu zvyšovaniu dopytu po obnoviteľných formách energie. Kotol na drevo je dobrou alternatívou k vykurovaniu olejom alebo plynom. Popri environmentálnych aspektoch existujú aj ekonomické dôvody, prečo sa spoliehať na drevo. Drevo ako pôvodné palivo je veľmi úsporné a nepodlieha extrémnym cenovým výkyvom. Používanie kotla na drevo podporuje aj miestny priemysel. Všetky finančné transakcie v rámci hodnotového reťazca drevných palív sa uskutočňujú v jednom regióne.

Zníženie nákladov na plyn pomocou kotlov na tuhé palivo

Kotly na tuhé palivo sú vysoko účinné a úsporné z hľadiska spotreby paliva. Vďaka širokému rozsahu menovitých výkonov sú vhodné pre obytné budovy, ako aj pre obecné úrady a komerčné objekty. Môžu sa používať buď ako jediný generátor tepla (mono režim), alebo ako doplnok k olejovým alebo plynovým kotlom (duálny režim), čo výrazne znižuje náklady na olej a plyn a má krátku návratnosť investícií.

Presné informácie o čase amortizácie a výške nákladov sa vzhľadom na množstvo ovplyvňujúcich faktorov dajú len ťažko poskytnúť. Okrem energetického stavu budovy je dôležitý aj typ kotla.

Typy kotlov na tuhé palivo

Ktorý z mnohých dostupných typov kotlov na drevo je najlepší, závisí od oblasti použitia, ako aj od konkrétnych požiadaviek. V zásade sa typy kotlov líšia podľa spôsobu fungovania, zloženia a paliva. Nižšie sú uvedené typy kotlov na tuhé palivo na centrálne spaľovanie.

Polená pre kotly na tuhé palivo

Kotly na polená sú určené na spaľovanie polien dlhých až jeden meter. Vďaka technológii splyňovania spaľujú drevo takmer úplne, čo vedie k účinnosti viac ako 90 %. Kotly na polená spravidla neumožňujú plne automatickú prevádzku. Polená sa musia dopĺňať ručne. Ale vďaka integračnému prístupu so starostlivo zvolenou spaľovacou technikou majú kotly na polená Viessmann veľmi dlhé intervaly dopĺňania. Alternatívne je možné kotly na polená prevádzkovať s drevnými briketami. Ide o kusy lisovaného dreva s vysokým obsahom energie, ktoré produkujú málo popola.

Pelety pre kotly na tuhé palivo

Kotly na pelety spaľujú strojovo lisované, štandardizované pelety. Tie sa skladujú mimo kotla a do spaľovacej komory sa dostávajú prostredníctvom prívodného systému. Štandardizovaná veľkosť peliet a zásobovací systém spoločne umožňujú plne automatickú prevádzku kotla na pelety, čím majiteľom systémov poskytujú mimoriadne vysoký komfort obsluhy a nízku spotrebu paliva. Pelety majú vysoký energetický obsah a sú relatívne lacné, vďaka čomu sú veľmi atraktívne na použitie v nových aj existujúcich budovách. Vďaka vysokému energetickému obsahu paliva a inovatívnej vykurovacej technike dosahujú kotly na pelety Viessmann účinnosť viac ako 95 percent. Používatelia, ktorí chcú využívať výhody kotla na pelety, musia brať do úvahy priestor potrebný na skladovanie a dopravu paliva.

Drevná štiepka

Štiepka je mechanicky rozdrvený kus dreva s kôrou alebo bez nej. Sú lacné, ale ich energetický obsah nie je stály a je nižší ako u peliet. Aj tie sa skladujú mimo kotla a podľa potreby sa do kotla dopravujú prostredníctvom pripojeného zásobovacieho systému. Kotly na pevné palivo na štiepku môžu v závislosti od svojho výkonového rozsahu zásobovať aj väčší počet odberateľov tepla. Pri správnej kvalite paliva dosahujú kotly na drevnú štiepku Viessmann účinnosť viac ako 90 percent. Menovitý vykurovací výkon sa pohybuje od 100 do 500 kW.

Výber rôznych tuhých palív

Kombinovaný kotol je ďalším vývojom kotla na drevnú štiepku. Od peliet a polien až po hobliny a štiepku: Kombinované kotly Viessmann môžu spaľovať drevné palivá s vlhkosťou do 50 %. Ich vysoká účinnosť je založená na osvedčenej spaľovacej technike, trojprúdovom výmenníku tepla, modulovanej regulácii výkonu a riadenom prívode primárneho a sekundárneho vzduchu. V praxi sa často používajú pelety a drevná štiepka, ak má prevádzka zostať plne automatická. Niektoré modely môžu byť poháňané aj polenami, drevenými briketami a štiepkou. Tieto palivá si však vyžadujú ručné dopĺňanie.

Dôvody pre kotly na tuhé palivo

Vysoká spoľahlivosť
Nezávislosť od ropy a plynu
Dlhá životnosť
Úspora nákladov vďaka úspornej spotrebe energie
Vysoká bezpečnosť dodávok
Vykurovacie systémy na pelety a solárna technológia predstavujú ideálnu kombináciu
Pohodlné ohrievanie TÚV a ústredné kúrenie

Navyše prispejete k ochrane klímy, pretože vykurovanie drevom je neutrálne z hľadiska emisií CO₂. Množstvo oxidu uhličitého uvoľneného spálením dreva je rovnaké ako množstvo, ktoré drevo absorbovalo počas svojho rastu.

Výber správneho kotla pre vašu domácnosť

Systémy vykurovania drevom sa vyrábajú v rôznych technológiách a systémoch. Ak chcete nájsť ten správny, je potrebné zvážiť niekoľko faktorov.

Jedným z najdôležitejších kritérií výberu je množstvo potrebného tepla. To závisí od faktorov, ako je typ konštrukcie budovy, použité radiátory a požadovaná úroveň pohodlia a teploty v miestnosti zo strany používateľov. Vo všeobecnosti platí, že staré budovy majú vyššiu potrebu tepla ako nové budovy. To znamená, že vykurovací systém na drevo musí mať vyšší výkon v zle izolovaných starých budovách ako v nízkoenergetických novostavbách rovnakej veľkosti.

Potrebný vykurovací výkon možno určiť pomocou výpočtu tepelnej záťaže. Dodávateľ vypočíta potrebný výkon na vykurovanie budovy na stanovený teplotný rozsah, pričom zohľadní straty prenosom a vetraním. Výsledky tohto výpočtu sú východiskom pre plánovanie nového vykurovacieho systému na drevo. Viac informácií si môžete prečítať v našom sprievodcovi výpočtom tepelnej záťaže.

Požadovaná veľkosť kotla závisí aj od toho, či sa nový vykurovací systém na drevo bude používať ako jediný generátor tepla (mono režim) alebo len ako podpora existujúceho vykurovacieho systému (duálny režim). Monorežimový systém si vyžaduje oveľa vyšší výkon ako duálny režim.

Splyňovací kotol Vitoligno 300-S

Kotly na drevo: Nákladovo efektívne najmä v zalesnených oblastiach

Polená sú najstaršou formou paliva z dreva. Aby sa polená ako vykurovacie palivo dlhodobo využívali hospodárne, musia byť dostupné za primeranú cenu a musia sa správne skladovať. To platí najmä v lesnatých regiónoch alebo tam, kde je k dispozícii lacná ponuka drevného paliva. Dôležité je aj správne skladovanie, pretože horiace polená uvoľňujú svoju plnú energiu len vtedy, ak majú nízky obsah zvyškovej vlhkosti. Výkonné kotly na drevo sú vhodné na modernizáciu, pretože staršie budovy majú často väčšiu potrebu tepla. Vďaka vysokému výkonu v kombinácii s nízkymi nákladmi na palivo sú však kotly na polená ekonomickým riešením aj pre komerčné objekty a objekty samosprávy.

Kotol na pelety Vitoligno 300-C

Kotly na pelety: Vysoký komfort obsluhy s dostatočným priestorom

Na rozdiel od vykurovania polenami sú vykurovacie systémy na pelety schopné pracovať úplne automaticky, čím poskytujú veľmi vysoký komfort obsluhy. Palivo pozostáva zo štandardizovaných peliet z lisovaného dreva, ktoré sa pomocou zásobovacieho systému dopravujú zo skladu priamo do kotla. Vysvetlenie, ako to funguje, nájdete v časti Ako funguje vykurovanie peletami.

To, či si majitelia domov a rekonštruenti nájdu vhodný systém vykurovania drevom, závisí od dvoch faktorov: priestoru na skladovanie a prepravu peliet a nákladov na kúpu. Tieto náklady sa dajú zmierniť dotáciami [platia miestne podmienky]. Ak je priestor obmedzený, vykurovacie systémy na pelety možno prevádzkovať aj so zásobníkom na pelety. To však vylučuje plne automatickú prevádzku, pretože zásobník sa musí pravidelne dopĺňať ručne. Doteraz sa vykurovanie peletami osvedčilo ako dobrá voľba v starých budovách aj v novostavbách.

Výkonné kotly na tuhé palivo pre komerčné budovy a budovy samosprávy

Kotly na tuhé palivo sú cenovo výhodnou alternatívou klasických plynových a olejových vykurovacích systémov pre miestne úrady a komerčných užívateľov. Je to vďaka ich výnimočnej účinnosti a nízkej spotrebe paliva. Ponúkajú tiež potenciálne výhody vzhľadom na neistý vývoj cien fosílnych druhov palív. Palivá, ako sú polená, drevná štiepka a pelety, nepodliehajú takým veľkým cenovým výkyvom ako plyn a olej a na rozdiel od fosílnych druhov palív neustále rastú. Okrem toho moderné dopravné zariadenie čiastočne umožňuje automatickú alebo poloautomatickú prevádzku. Kotly na pelety a drevnú štiepku sa už nemusia prikladať ručne.
Portfólio výrobkov Viessmann zahŕňa vysokoúčinné kotly na tuhé palivá s rôznymi výkonovými rozsahmi pre komerčné priestory a priestory samosprávy:

  • Kotly na drevnú štiepku: 100 až 500 kW
  • Kotly na pelety: 60 až 240 kW
  • kotly na drevo: 33 až 170 kW

Sortiment produktov Viessmann

Pri dnešných cenách energií a pri zohľadnení celkových investičných nákladov je vykurovací systém na drevo cenovo výhodnou alternatívou. Vďaka inovatívnej technike Viessmann je teraz vykurovanie drevom efektívne a pohodlné. Sortiment Viessmann ponúka flexibilné riešenia, napríklad ako doplnkové alebo primárne vykurovacie systémy pre domácnosti, ako aj pre komerčné budovy a budovy samosprávy.