Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Solárna termická energia: stručné vysvetlenie funkcie

Dopyt na cenovú kalkuláciu
Viessmann Vitosol 100-FM na streche domu

Slnko každý deň vyžaruje bezplatnú energiu, ktorú môžu majitelia domov využívať vďaka solárnemu systému. Solárne termické systémy sú veľmi jednoduché: kolektory zachytávajú sálavé teplo a premieňajú ho na tepelnú energiu predtým, ako teplo absorbuje zásobník. V závislosti od veľkosti systému sa potom toto teplo môže využívať na ohrev teplej vody alebo ako záložný zdroj ústredného kúrenia.

Solárne termické systémy

Ploché kolektory, ako napríklad Vitosol 100-FM alebo Vitosol 200-FM, pozostávajú z tepelne izolovaného hliníkového rámu pokrytého vysoko priehľadným špeciálnym sklom, ktoré je nasmerované na slnko. Vďaka tomu sa veľká časť sálavého tepla dostáva do vnútra kolektorov, kde dopadá na absorbér. Tento komponent sa zohrieva a odovzdáva tepelnú energiu solárnemu médiu, ktoré prúdi meandrujúcimi rúrkami vo vnútri kolektora.

Vákuové trubicové kolektory, ako napríklad Vitosol 200-TM alebo Vitosol 300-TM, sa skladajú z jednotlivých trubíc, ktoré sú prepojené cez kolektor. Trubice obsahujú absorbér a teplonosné médium. To sa počas ohrevu odparuje, kondenzuje na kolektore a odovzdáva slnečnú energiu solárnej kvapaline (solárnemu médiu). Vákuum v trubiciach kolektora znižuje tepelné straty a zabezpečuje efektívne fungovanie solárneho tepelného systému.

Solárne kolektory Viessmann sú vybavené patentovaným vypínaním ThermProtect v závislosti od teploty. V prípade plochých kolektorov pozostáva zo špeciálneho absorpčného povlaku, ktorý mení svoje vlastnosti pri zmene teploty. Ak teplota kolektora stúpne nad bod vypnutia, zmena štruktúry kryštálov spôsobí, že sa vyžiari viac tepla. Teplota kolektora potom klesá a solárne kolektory už nie sú ohrozené prehriatím. Vo vákuových trubicových kolektoroch, ako je Vitosol 300-TM alebo 200-TM, funguje vypnutie v závislosti od teploty prostredníctvom samoregulačnej tepelnej trubice. To zabraňuje kondenzácii média v tepelných trubiciach vždy, keď ich teplota stúpne nad 150 stupňov Celzia. Funkcia vypnutia závislá od teploty ThermProtect funguje bez ďalších komponentov. Zjednodušuje projektovanie solárnych tepelných systémov a zabezpečuje bezpečnú prevádzku všetkých nových solárnych kolektorov Viessmann.

Tepelný zásobník vyrovnáva slnečnú energiu v dome

Ak je ponuka slnečnej energie väčšia ako potreba tepla v dome, solárny zásobník absorbuje energiu zo solárneho systému pred jej neskorším uvoľnením pre spotrebiteľov. To pomáha zabezpečiť, aby sa v dome využilo čo najviac solárneho tepla. Typ použitého zásobníka energie závisí od funkcie solárneho tepelného systému. Ak sa systém používa na ohrev teplej úžitkovej vody, naši obchodní partneri nainštalujú zásobník teplej úžitkovej vody. Ak sa solárny systém používa ako záložný zdroj ústredného vykurovania, namiesto neho nainštalujú akumulačný zásobník.

Zásobník teplej vody pre solárne systémy na prípravu teplej vody

Zásobníky teplej vody, ako napríklad Vitocell 100-B/-W, sa plnia teplou vodou. Sú vybavené dvoma špirálovými výmenníkmi tepla, ktoré sú umiestnené v zásobníku podobne ako ponorné ohrievače. Zatiaľ čo spodný výmenník tepla vedie horúce solárne médium cez zásobník, horný výmenník tepla je pripojený ku kotlu, ako je napríklad plynový kondenzačný kotol Vitodens 300-W. Ak výkon solárneho systému nepostačuje na dosiahnutie požadovanej teploty teplej vody, riadiaca jednotka aktivuje druhý generátor tepla. Tým sa zabezpečí, že z potrubia bude vždy vychádzať teplá voda, a to aj počas zamračených dní alebo pri mimoriadne vysokom dopyte. Tento proces je obzvlášť účinný, keď sú všetky komponenty systému dokonale zladené, ako je to v prípade solárneho balíka na prípravu teplej vody Vitosol 141-FM od spoločnosti Viessmann.

Zásobník vykurovacej vody pre solárne systémy na zálohovanie ústredného kúrenia

Ak je solárny tepelný systém navrhnutý tak, aby fungoval ako záloha ústredného kúrenia, nainštaluje sa zásobník vykurovacej vody. Ten sa naplní vykurovacou vodou, ktorá sa ohrieva solárnym teplom prostredníctvom výmenníka tepla. Ak toto teplo nepostačuje na dosiahnutie požadovaných teplôt, dodatočnú potrebnú energiu zabezpečí plynový vykurovací systém Viessmann, vykurovací systém na drevo alebo tepelné čerpadlo.

Solárna termálna energia: funkčnosť závisí od solárneho okruhu

Solárny okruh zabezpečuje, aby sa teplo z kolektorov dostalo do domu. Spája komponenty systému a je naplnený solárnym médiom (zmesou vody a nemrznúcej zmesi). Médium sa ohrieva v solárnych kolektoroch a čerpadlom sa čerpá do zásobníka. Tu médium uvoľňuje tepelnú energiu, zohrieva zásobník a ochladzuje sa. Potom prúdi späť do solárnych kolektorov na streche a cyklus môže pokračovať. Na zabezpečenie plného využitia potenciálu solárneho tepelného systému je potrebných niekoľko bezpečnostných zariadení.