Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Regulácia plynových kotlov

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Moderné vykurovacie systémy s plynovými kotlami obsahujú množstvo regulačných prvkov. Tie dokážu udržať tepelný komfort a úspornú prevádzku za akýchkoľvek podmienok, a to pri zachovaní jednoduchosti obsluhy. Prečítajte si, o ktoré prvky ide a ako regulácia plynových kotlov funguje.    

Synonymom hospodárneho vykurovania sú moderné kondenzačné plynové kotly, obsahujúce veľké množstvo regulovateľných prvkov. Kedysi sme zapli kotol a pravidelne sledovali akurát tak to, či je vo vykurovacom systéme dosť vody. Dnes pokročilé technológie umožňujú monitorovať viacero ukazovateľov a regulovať zariadenia tak, aby sa dosahovala efektívna prevádzka a pritom bol zabezpečený maximálny tepelný aj používateľský komfort.    

Regulácia vykurovania – vykurovanie nie je iba plynový kotol a termostat    

Vykurovaciu sústavu už dávno netvorí iba kotol a priestorový termostat, ovládanie vykurovania sa týka aj ďalších prvkov. Ide napríklad o termostatické hlavice, vonkajší snímač teploty, obehové čerpadlo, zmiešavací ventil či centrálnu jednotku solárneho systému. Moderný kotol v spolupráci s termostatom potom dokáže riadiť všetky tieto prvky tak, aby zachoval tepelný komfort v interiéri pri čo najnižšej spotrebe plynu. To platí aj pri výkyvoch vonkajšej teploty.

Rozlišujeme dva druhy regulácie plynového kotla:    

Kvantitatívna regulácia
Teplota interiéru sa mení skokovou reguláciou množstva vykurovacej vody, teplota vody sa nemení. Príkladom je bežná regulácia pomocou nastavenia požadovanej teploty na priestorovom termostate. Výhodou sú nízke náklady na inštaláciu, nevýhodou vyššia spotreba energie (plynu). Kvantitatívna regulácia je vhodná na vykurovanie malých priestorov, kde sa teplota nemení príliš často.      

Kvalitatívna regulácia
Nemení sa pri nej len množstvo, ale priamo teplota vykurovacej vody. Príkladom je tzv. ekvitermická regulácia, ktorá nastavuje teplotu vody automaticky na základe aktuálnej interiérovej a exteriérovej teploty (využíva na to snímač na vonkajšej stene budovy). Ekvitermická regulácia je najúspornejšia, kotol i termostat ju však musia podporovať. Je vhodná aj do domov či objektov s väčším počtom miestností a väčšou rozlohou.

Viac o kvantitatívnej a kvalitatívnej regulácii sa môžete dočítať v článku Spôsoby regulácie teploty v dome.    

Nemáte správne nastavený termostat? Vyhadzujete peniaze von oknom

Centrom regulácie moderného vykurovacieho systému je termostat. Moderné termostaty sú naprogramované tak, aby zabezpečili optimálny chod kotla pri zabezpečení tepelného komfortu domu. Nebude tak dochádzať k prekurovaniu či podchladzovaniu vykurovaných priestorov ani k cyklovaniu kotla (neustálemu zapínaniu a vypínaniu, čo by skrátilo jeho životnosť).    

Aby však bolo vykurovanie čo najefektívnejšie, a teda aj čo najúspornejšie, musí byť celý vykurovací systém vrátane termostatu správne nastavený. Žiaľ, z praxe môžeme potvrdiť, že približne 3 zo 4 termostatov nie sú nastavené správne. A pri nesprávnom nastavení vyhadzujete časť peňazí na vykurovanie von oknom.    

Obzvlášť náročné je vyladenie už spomínanej ekvitermickej regulácie, pri ktorej sa nastavujú tzv. ekvitermické krivky. Aspoň prvotné nastavenie by ste teda mali nechať na odborníka.

Nastavenie klasického termostatu pozostáva z voľby základných požadovaných teplôt. Na väčšine z nich si môžete nastaviť komfortnú dennú teplotu, nočnú i ekonomickú teplotu.

Samozrejmosťou pri azda každom termostate je programovanie časových intervalov – či už denných, alebo týždenných. Napríklad v čase, keď bývate v práci, môžete teplotu domu znížiť a ušetriť (to platí aj pre dočasnú neprítomnosť, napríklad pri plánovanom odchode na dovolenku).    

Regulácia kotla – nastavte si teplotu odkiaľkoľvek  

Revolúciu do sveta vykurovania priniesli smart regulácie a termostaty, ktoré výrazne zjednodušujú nastavovanie i používanie. Dokážu sa nastaviť automaticky na základe vašich odpovedí na niekoľko otázok, ktoré vám položia. Tým zabezpečia spínanie plynového kotla v ideálnych intervaloch, aby ste dosiahli požadovanú teplotu presne vtedy, keď ju potrebujete. Samozrejme, jednotlivé nastavenia môžete neskôr upravovať.      

Smart regulácie a termostaty môžete ovládať na diaľku pomocou aplikácie v smartfóne či tablete. Môžete použiť aj hlasové pokyny a termostat ovládať pomocou hlasového asistenta, ako je napríklad Amazon Alexa (či už cez smartfón, tablet, smart reproduktor, smart TV, alebo iné zariadenie s podporou asistenta).    

Zaspávate a je vám príliš teplo či zima? Nemusíte vstávať a chodiť k termostatu, stačí, ak siahnete po smartfóne. Zabudli ste vypnúť vykurovanie pri odchode na dovolenku? Vypnite ho jediným dotykom priamo z pláže. Chystáte sa na chatu alebo sa vraciate domov? Zapnite si vykurovanie, nastavte teplotu a pri príchode vás bude čakať príjemne vyhriaty interiér.      

Najmodernejšie smart termostaty dokážu cez internet získavať dáta z meteostaníc. Pripravia sa tak na prípadné poklesy či nárasty vonkajšej teploty zvýšením alebo znížením výkonu vykurovania, aby zachovali čo najstálejšiu teplotu v interiéri. Pomocou pohybových senzorov zistia, že ste opustili miestnosť alebo celý príbytok, a automaticky znížia teplotu, aby ušetrili náklady.    

Moderné smart regulácie dnes umožňujú aj diagnostiku kotla na diaľku, pri ktorej servisný technik odhalí pravdepodobnú príčinu poruchy kotla vopred. Na miesto zásahu potom príde s potrebnými náhradnými dielmi, prípadne s náhradným kotlom, čím sa skráti čas potrebný na opravu alebo výmenu zariadenia.    

Vedeli ste, že?      
Smart termostatické hlavice Viessmann ViCare vám ponúknu podobné možnosti ako smart termostaty, a to vrátane ovládania teploty miestnosti aplikáciou alebo hlasom.     

Aj moderný systém by mal nastaviť odborník    

Najmodernejšie technológie regulácie vykurovania sa v dnešnej dobe stávajú štandardnou súčasťou tzv. inteligentných domov. V nich môžete na diaľku ovládať nielen vykurovací systém, ale aj osvetlenie, vetranie či ďalšie funkcie.      

Ak sa chystáte kúpiť nový kotol, určite sa dostatočne oboznámte aj s možnosťami jeho regulácie a dajte si nastaviť systém odborníkmi. Iba tak si budete istí, že sa vám investícia do vykurovacieho systému vráti čo najrýchlejšie a že nebudete vyhadzovať peniaze von oknom v dôsledku jeho nehospodárnej prevádzky.