Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Je tepelné čerpadlo vhodné do starého domu?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

​​​Tepelné čerpadlá  sú jednými  z najúspornejších a najekologickejších vykurovacích zdrojov.  Inštaláciou tepelného čerpadla môžete ušetriť  až 60 % nákladov spojených s vykurovaním domu a výrobou teplej úžitkovej vody.  Aj to sú dôvody, prečo po tepelných čerpadlách siaha čoraz viac stavebníkov a prečo  štát podporuje ich používanie.  

Množstvo ľudí však stále odrádzajú vysoké investičné náklady. Lenže ak si zvolíte správny typ tepelného čerpadla, môžete  návratnosť skrátiť na 5 až 10 rokov, pričom životnosť čerpadla je cca 20 rokov​​​​.  

V prípade potreby pomôže kotol  

Hlavnou nevýhodou tepelných čerpadiel je  nízka výstupná teplota oproti tradičným  kotlom na plyn  či tuhé palivo. Bežne dostupné modely zohrievajú vykurovaciu vodu na 55 – 65 °C, čo nemusí byť pre vykurovaciu sústavu s klasickými radiátormi dostatočné.    

Problém to je pri tepelných čerpadlách typu vzduch – voda. V zime pri veľmi nízkych teplotách  nedokážu vykurovaciu vodu ohriať na takú teplotu, aby bola prevádzka vykurovania  efektívna a rentabilná. Tieto problémy môžete riešiť viacstupňovými tepelnými čerpadlami, počítajte však s výrazným navýšením nákladov. Lepším riešením je hybridné zapojenie –  bivalentné vykurovanie, pri ktorom tepelné čerpadlo  spolupracuje s iným zdrojom tepla.  

​​​Pri bivalentnej prevádzke bude väčšinu tepelného výkonu zabezpečovať  tepelné čerpadlo s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Len čo poklesne vonkajšia teplota pod hodnotu, keď by už bolo tepelné čerpadlo výkonovo nedostačujúce,  preberie vykurovanie náhradný zdroj  (napr. plynový kotol).  Celý proces  nábehu a prepnutia na náhradný tepelný zdroj a späť je pritom  plne automatizovaný a nevyžaduje si váš zásah.  

V bivalentnej konfigurácii je teda  tepelné čerpadlo  vhodné aj  pre staršie domy a rekonštrukcie.  V takomto prípade vám môže ako náhradný zdroj slúžiť pôvodný kotol na plyn či pevné palivo. Tým výrazne  znížite investičné náklady, keďže tepelné čerpadlo budete môcť dať nainštalovať v bivalentnej konfigurácii  bez výraznejších zásahov do pôvodného systému.  

Vyberte si správny typ tepelného čerpadla  

Existuje viacero typov tepelných čerpadiel. Lacnejšie a ekologickejšie vykurovanie než pri kotloch ponúka každý typ. Líšia sa však svojou účinnosťou, cenou a ďalšími parametrami:  

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Vonkajšia jednotka získava teplo zo vzduchu a odovzdáva ho vykurovacej vode pomocou vnútornej jednotky. Ide o najpoužívanejší typ tepelného čerpadla  s kompaktnými rozmermi, jednoduchou inštaláciou a nízkou cenou. Nevýhodou je  nízka účinnosť v silných mrazoch.    

Tepelné čerpadlo zem – voda

Teplo získava z tzv.  zemných kolektorov, t. j. rúrok zakopaných v zemi. Na dostatočnú účinnosť potrebuje veľkú plochu, preto má inštalácia význam iba na  rozľahlých pozemkoch. Výhodou je  vyššia účinnosť ako pri čerpadle vzduch – voda.  Alternatívou zemných kolektorov je  hlbinný vrt, ktorý  nie je náročný na plochu, je však  potrebné vhodné podložie, aby mohol byť realizovaný.  

Tepelné čerpadlo voda – voda

Teplo získava buď z vody v hĺbkovom vrte, ktorú vracia do vsakovacej studne, alebo z vodnej plochy, ako napríklad z rybníka. Na výstavbu vrtu či použitie vodnej plochy však potrebujete  povolenia a dostatok vody, čo môže byť pri každoročných suchách problém. Tepelné čerpadlá voda – voda sú  najúčinnejšie spomedzi všetkých typov, no ich inštalácia je veľmi nákladná.  

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Ide v podstate o klimatizáciu, pričom niektoré z nich dokážu aj vykurovať.    

Bez projektu to nepôjde  

Tepelné čerpadlo vám  prinesie úsporu bez ohľadu na to, či práve staviate, rekonštruujete alebo už bývate.  Tak ako pri kotloch, aj v tomto prípade je základom  starostlivo vypracovaný projekt, v ktorom odborník posúdi aktuálny stav a navrhne najlepšie riešenie vykurovania s najrýchlejšou návratnosťou. Aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť tepelného čerpadla, nezabúdajte ani na výber  osvedčeného výrobcu, ktorý vám poskytne odbornú inštaláciu a kvalitné servisné zázemie.