Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Je tepelné čerpadlo vhodné do starého domu?

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

​​​Tepelné čerpadlá sú jednými z najúspornejších a najekologickejších vykurovacích zdrojov. Inštaláciou tepelného čerpadla môžete ušetriť až 60 % nákladov spojených s vykurovaním domu a výrobou teplej úžitkovej vody. Aj to sú dôvody, prečo po tepelných čerpadlách siaha čoraz viac stavebníkov a prečo štát podporuje ich používanie

Množstvo ľudí však stále odrádzajú vysoké investičné náklady. Lenže ak si zvolíte správny typ tepelného čerpadla, môžete návratnosť skrátiť na 5 až 10 rokov, pričom životnosť čerpadla je cca 20 rokov​​​​. 

V prípade potreby pomôže kotol 

Hlavnou nevýhodou tepelných čerpadiel je nízka výstupná teplota oproti tradičným kotlom na plyn či tuhé palivo. Bežne dostupné modely zohrievajú vykurovaciu vodu na 55 – 65 °C, čo nemusí byť pre vykurovaciu sústavu s klasickými radiátormi dostatočné.  

Problém to je pri tepelných čerpadlách typu vzduch – voda. V zime pri veľmi nízkych teplotách nedokážu vykurovaciu vodu ohriať na takú teplotu, aby bola prevádzka vykurovania efektívna a rentabilná. Tieto problémy môžete riešiť viacstupňovými tepelnými čerpadlami, počítajte však s výrazným navýšením nákladov. Lepším riešením je hybridné zapojenie – bivalentné vykurovanie, pri ktorom tepelné čerpadlo spolupracuje s iným zdrojom tepla

​​​Pri bivalentnej prevádzke bude väčšinu tepelného výkonu zabezpečovať tepelné čerpadlo s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Len čo poklesne vonkajšia teplota pod hodnotu, keď by už bolo tepelné čerpadlo výkonovo nedostačujúce, preberie vykurovanie náhradný zdroj (napr. plynový kotol). Celý proces nábehu a prepnutia na náhradný tepelný zdroj a späť je pritom plne automatizovaný a nevyžaduje si váš zásah

V bivalentnej konfigurácii je teda tepelné čerpadlo vhodné aj pre staršie domy a rekonštrukcie. V takomto prípade vám môže ako náhradný zdroj slúžiť pôvodný kotol na plyn či pevné palivo. Tým výrazne znížite investičné náklady, keďže tepelné čerpadlo budete môcť dať nainštalovať v bivalentnej konfigurácii bez výraznejších zásahov do pôvodného systému

Vyberte si správny typ tepelného čerpadla 

Existuje viacero typov tepelných čerpadiel. Lacnejšie a ekologickejšie vykurovanie než pri kotloch ponúka každý typ. Líšia sa však svojou účinnosťou, cenou a ďalšími parametrami: 

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Vonkajšia jednotka získava teplo zo vzduchu a odovzdáva ho vykurovacej vode pomocou vnútornej jednotky. Ide o najpoužívanejší typ tepelného čerpadla s kompaktnými rozmermi, jednoduchou inštaláciou a nízkou cenou. Nevýhodou je nízka účinnosť v silných mrazoch.  

Tepelné čerpadlo zem – voda

Teplo získava z tzv. zemných kolektorov, t. j. rúrok zakopaných v zemi. Na dostatočnú účinnosť potrebuje veľkú plochu, preto má inštalácia význam iba na rozľahlých pozemkoch. Výhodou je vyššia účinnosť ako pri čerpadle vzduch – voda. Alternatívou zemných kolektorov je hlbinný vrt, ktorý nie je náročný na plochu, je však potrebné vhodné podložie, aby mohol byť realizovaný. 

Tepelné čerpadlo voda – voda

Teplo získava buď z vody v hĺbkovom vrte, ktorú vracia do vsakovacej studne, alebo z vodnej plochy, ako napríklad z rybníka. Na výstavbu vrtu či použitie vodnej plochy však potrebujete povolenia a dostatok vody, čo môže byť pri každoročných suchách problém. Tepelné čerpadlá voda – voda sú najúčinnejšie spomedzi všetkých typov, no ich inštalácia je veľmi nákladná. 

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Ide v podstate o klimatizáciu, pričom niektoré z nich dokážu aj vykurovať.  

Bez projektu to nepôjde 

Tepelné čerpadlo vám prinesie úsporu bez ohľadu na to, či práve staviate, rekonštruujete alebo už bývate. Tak ako pri kotloch, aj v tomto prípade je základom starostlivo vypracovaný projekt, v ktorom odborník posúdi aktuálny stav a navrhne najlepšie riešenie vykurovania s najrýchlejšou návratnosťou. Aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť tepelného čerpadla, nezabúdajte ani na výber osvedčeného výrobcu, ktorý vám poskytne odbornú inštaláciu a kvalitné servisné zázemie.