Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Prevádzkujte tepelné čerpadlo s fotovoltikou a získajte väčšiu nezávislosť

Dopyt na cenovú kalkuláciu
(Foto: © Viessmann)

Tepelné čerpadlá využívajú elektrickú energiu na sprístupnenie tepla uloženého v zemi, vode alebo vzduchu. Kombináciou s fotovoltickým systémom možno značnú časť potrebnej elektrickej energie vyrobiť zo slnečnej energie. To znamená väčšiu nezávislosť od energetických spoločností a nižšie náklady na elektrickú energiu. Nie je to však len tepelné čerpadlo, ktoré možno prevádzkovať pomocou solárnej energie. Vlastná spotreba je možná aj v prípade domácich spotrebičov, spotrebnej elektroniky a elektrických vozidiel. Na zabezpečenie efektívnej prevádzky však musia byť všetky komponenty optimálne zladené. Okrem toho je na zabezpečenie optimálneho zásobovania potrebný aj zásobník energie. Viessmann ponúka zodpovedajúce systémové riešenia, ktoré kombinujú tepelné čerpadlá s fotovoltikou (FV) a umožňujú inovatívny energetický manažment.

Systémové riešenia Viessmann pre vysokú mieru sebestačnosti a účinnosti

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie šetrí zdroje a znižuje emisie. Nemá však zmysel len z hľadiska ochrany klímy. Stupeň energetickej nezávislosti možno zvýšiť využívaním energie z prostredia a solárnej energie. Rastúce ceny energie tak zohrávajú menšiu úlohu. To znamená väčšiu istotu pri plánovaní aj počas potenciálnych energetických kríz.

Kombinácia tepelného čerpadla Viessmann a fotovoltického systému na to vytvára optimálny základ. Tepelné čerpadlá Vitocal získavajú tepelnú energiu zo vzduchu alebo zeme. Vďaka rôznym konštrukciám a výstupným stupňom sa dajú použiť rôznymi spôsobmi v novostavbách, ako aj v existujúcich budovách. Fotovoltiku možno dodatočne namontovať k tepelnému čerpadlu Viessmann alebo ju plánovať priamo. Obzvlášť výhodné je to pri kompletnom systéme Vitovolt. Ten premieňa jednosmerný prúd vyrábaný fotovoltickým systémom na striedavý, a tým ho robí použiteľným v domácnosti. Doplnkové komponenty, ako sú jednotky na uskladnenie energie, zvyšujú účinnosť celého systému.

Inovatívny energetický manažment pre tepelné čerpadlá a fotovoltiku

Aké vysoké sú výnosy elektrickej energie z fotovoltiky, spotreba tepelného čerpadla, úroveň sebestačnosti a nezávislosti? Pre komplexný prehľad a odhalenie optimalizačného potenciálu ponúka Viessmann inovatívne riešenia pre energetický manažment.

Kontrola a zaznamenávanie tokov energie prostredníctvom platformy

Systém pozostávajúci z tepelného čerpadla s fotovoltikou a zásobníkom energie dosahuje maximálnu účinnosť pomocou systému Viessmann One Base. Nová platforma prepája systémy Viessmann s existujúcimi aplikáciami inteligentnej domácnosti a vytvára tak jednotné klimatické a energetické riešenie, ktoré sa dá jednoducho rozšíriť, napríklad o wallbox na nabíjanie elektromobilu. Do One Base sa dajú integrovať aj všetky digitálne služby Viessmann. Tepelné čerpadlo a fotovoltika, ako aj ďalšie komponenty sa ovládajú prostredníctvom aplikácie ViCare pomocou smartfónu.  

Správne plánovanie tepelného čerpadla s fotovoltaikou

Ak chcete prevádzkovať tepelné čerpadlo s fotovoltikou, oba komponenty by mali byť zladené, navzájom aj s individuálnymi podmienkami. Kľúčovú úlohu pritom zohráva návrh fotovoltického systému. Určuje výťažnosť, a tým ovplyvňuje, ako dobre je tepelné čerpadlo zásobované slnečnou energiou, aj v zime. Mal by byť vždy výsledkom individuálneho výpočtu, ktorý okrem výpočtu tepelného zaťaženia zohľadňuje aj spotrebiteľské správanie obyvateľov budovy. Naši skúsení partneri sú spoľahlivými kontaktnými osobami, pokiaľ ide o projektovanie fotovoltických systémov s tepelnými čerpadlami. Vďaka svojim odborným znalostiam poskytujú aj informácie o možných a potrebných opatreniach, aby sa zabezpečili všetky predpoklady pre nový energetický systém. To môže byť obzvlášť dôležité, ak sa má tepelné čerpadlo s fotovoltikou inštalovať v staršej budove.

Sortiment produktov

Viessmann ponúka systémové riešenia pozostávajúce z tepelných čerpadiel, fotovoltiky a zásobníkov energie pre existujúce a nové budovy. Vďaka veľkému počtu variantov a výkonových tried sú riešenia vhodné pre rodinné domy, ako aj pre väčšie budovy a pre priemyselné, obchodné a komunálne využitie.