Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Prirodzené a aktívne chladenie – chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Dopyt na cenovú kalkuláciu
Viessmann NC-Box na prirodzené chladenie

Tepelné čerpadlo je nielen mimoriadne ekologický vykurovací systém, ale aj veľmi všestranne použiteľný. Okrem svojej primárnej úlohy zásobovať obytné budovy teplom totiž dokáže v teplejších mesiacoch aj temperovať vzduch. V zásade existujú dva možné spôsoby chladenia, pasívne a aktívne chladenie.

Prirodzené chladenie – pasívne chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Pasívne chladenie (prirodzené chladenie) funguje v kombinácii s tepelným čerpadlom zem/voda alebo voda/voda. V tepelnom čerpadle zem/voda odoberá soľankové médium teplo z vykurovacieho okruhu prostredníctvom výmenníka tepla a odvádza ho von. Pri tepelnom čerpadle voda/voda túto úlohu preberá podzemná voda. Na chladenie sa využíva aj prirodzená teplota okolia. Okrem riadiacej jednotky a obehového čerpadla zostáva tepelné čerpadlo vypnuté. Keďže na to nie je potrebný kompresor, nie je potrebná žiadna energia. Vďaka tomu je prirodzené chladenie mimoriadne energeticky účinný a lacný spôsob chladenia interiéru budovy.

Príjemný chladiaci účinok bez nepríjemného hluku

Pasívne chladenie umožňuje znížiť teplotu v miestnosti približne o tri stupne Celzia. Dodatočná námaha potrebná na inštaláciu je nízka a počas prevádzky nevzniká nepríjemný hluk. Pasívne chladenie sa dosahuje pomocou geotermálnych kolektorov aj geotermálnych sond, pričom geotermálne sondy poskytujú vyšší výkon.

Majitelia systémov, ktorí chcú svoje tepelné čerpadlá používať na temperovanie, potrebujú tzv. systém NC-Box. Ide o kompletne zmontovanú jednotku, ktorá spája všetky potrebné komponenty. Inštalácia dodávateľom je rýchla a jednoduchá.

Aktívne chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Pri aktívnom chladení sa funkcia tepelného čerpadla jednoducho obráti. Na tento účel sa vnútorne obráti cyklus chladiva, prípadne sa vymenia primárne a sekundárne pripojenia. Podobne ako pri chladničke potom tepelné čerpadlo aktívne vytvára chladiaci výkon. Pri tejto metóde zostáva kompresor v prevádzke a tepelné čerpadlo môže v porovnaní s pasívnym chladením použiť väčší chladiaci výkon.

Miestnosti so správnou teplotou vďaka prirodzenému chladeniu

Získané teplo sa dá využiť rôznymi spôsobmi

Aktívne chladenie sa dá dosiahnuť pomocou tepelného čerpadla zem/voda aj vzduchového tepelného čerpadla. Možná je aj prevádzka s tepelným čerpadlom voda/voda. Ako chladiace plochy sú vhodné ventilátorové konvektory alebo podlahové a/alebo stenové vykurovacie systémy. Teplo odobraté z miestností sa môže buď vrátiť do zdroja tepla, alebo použiť na ohrev teplej vody. Týmto spôsobom sa mimoriadne efektívne kombinujú funkcie vykurovania a chladenia tepelného čerpadla.