Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Rýchle a jednoduché vyhľadávanie vhodných produktov Viessmann

Spustenie vyhľadávača produktov
Foto: © Syda Productions / Shutterstock.com

Spoločnosť Viessmann je už viac ako 106 rokov symbolom inovatívnej vykurovacej techniky. Technický pokrok bol vždy neoddeliteľnou súčasťou našej DNA. Svedčí o tom aj to, ako sa menil náš produktový program. Kým kedysi sa zameriavali na tradičné zdroje tepla, ako sú plynové a olejové vykurovacie systémy, dnes sú to efektívne systémové riešenia na vykurovanie, chladenie, vetranie a výrobu a ukladanie energie. Dôležitú úlohu v tomto vývoji zohráva aj rastúci význam obnoviteľných zdrojov energie na riešenie klimatických výziev. Ako výrobca sme si vedomí svojej zodpovednosti. Z tohto dôvodu sa pri vývoji nových produktov Viessmann viac ako kedykoľvek predtým zameriavame na obnoviteľné zdroje energie. Prostredníctvom vyhľadávača produktov vám poskytujeme nástroj, ktorý vám umožní rýchlejšie sa orientovať v rastúcom produktovom programe a nájsť systém prispôsobený vašim potrebám.

Niekoľko krokov k novému systému

Kompletné riešenie pre novostavbu alebo doplnenie existujúceho vykurovacieho systému – pri výbere vykurovacieho systému zohráva úlohu mnoho faktorov. Okrem stavebných podmienok a energetickej hospodárnosti budovy sú to aj aspekty ako energetická účinnosť, investičné výdavky a prevádzkové náklady. Náš vyhľadávač produktov zohľadňuje všetky tieto skutočnosti. Tento nástroj vám v niekoľkých krokoch ukáže produkty Viessmann, ktoré sú podľa nášho názoru pre vás vhodné. Rozsiahle predchádzajúce technické znalosti nie sú potrebné. Ak by ste sa potom chceli dozvedieť viac o našich odporúčaných produktoch, môžete zaslať priamu žiadosť o nezáväznú konzultáciu.

Jednoduchšie to už byť nemôže

  1. Odpovedzte na niekoľko otázok
  2. Dostanete odporúčania na produkty
  3. Požiadajte o bezplatnú konzultáciu
Vyhľadávač produktov

Produkty Viessmann – individuálne systémové riešenia

Produkty Viessmann – individuálne systémové riešenia

Viessmann kladie vysoké nároky na kvalitu všetkých svojich produktov. K tomu patrí aj to, že sú optimálne zladené a je možné ich vzájomne kombinovať do systémových riešení. Nezáleží na tom, o akú oblasť použitia ide. Produktový program  Viessmann ponúka riešenia pre obytné budovy, ako aj pre komerčnú sféru a priemysel.  Okrem systémov pre energeticky efektívne novostavby existujú aj možnosti pre nemodernizované existujúce budovy. Naše digitálne služby zabezpečujú vysoký komfort obsluhy, ako aj jednoduchý a efektívny energetický manažment. Prehľad produktov Viessmann:

Vykurovanie s ekologickou energiou

Tepelné čerpadlá využívajú voľne dostupnú energiu zo vzduchu, zeme alebo vody na vykurovanie a chladenie miestností. Je to energeticky efektívne a šetrné k životnému prostrediu – najmä ak elektrická energia potrebná na prevádzku pochádza z fotovoltického systému.

Vykurovanie plynom

Vďaka pokročilej kondenzačnej technológii sa mimoriadne efektívne využívajú fosílne palivá zemný plyn a LPG. Plynové kondenzačné kotly  Viessmann sa automaticky prispôsobujú aj rôznym druhom plynu. Možné sú zmesi bioplynu aj vodíka.

Hybridné vykurovanie  

V hybridnom vykurovacom systéme sa kombinujú rôzne zdroje tepla, napríklad plynový kotol a tepelné čerpadlo. V závislosti od zvoleného zamerania zabezpečuje inovatívna regulácia Viessmann obzvlášť úspornú prevádzku alebo prevádzku s nízkymi emisiami.

Vykurovanie drevom

Keďže pri spaľovaní sa uvoľňuje len toľkoCO2, koľko stromy absorbovali počas svojho rastu, vykurovanie drevom a peletami je klimaticky neutrálne. Výhodou kotlov na tuhé palivo sú aj konštantné ceny paliva – najmä ak sa palivo získava regionálne.

Vykurovanie elektrickou energiou

Elektrický vykurovací systém umožňuje decentralizované vykurovanie. Môže doplniť existujúci systém a rýchlo poskytnúť teplo, keď je potrebné. Ak elektrina na prevádzku pochádza z fotovoltiky, sú tieto systémy lacné a zároveň šetrné k životnému prostrediu.

Výroba energie počas vykurovania

Palivové články využívajú princíp kogenerácie. To znamená kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, čo zvyšuje mieru sebestačnosti používateľa. Na výrobu vodíka potrebného na prevádzku stačí plynová prípojka.

Výroba elektrickej energie zo slnečnej energie

Ak je orientácia strechy správna a vlastná spotreba je relatívne vysoká, napríklad preto, že budova má vykurovací systém založený na elektrickej energii, potom sa obzvlášť oplatí fotovoltický systém. Batériové systémy zabezpečujú optimálnu dostupnosť solárnej energie v každom čase.

Výroba tepla zo slnečnej energie

Energia vyrobená zo slnečnej tepelnej energie sa môže použiť na ohrev teplej vody alebo na zálohovanie ústredného vykurovania. Solárne termické systémy  dopĺňajú existujúce vykurovacie systémy a znižujú náklady na energiu aj emisieCO2.

Ukladanie vykurovacej energie a teplej vody

Zásobníkové ohrievače vody Viessmann umožňujú centralizované a decentralizované zásobovanie teplou vodou. Kým zásobníky TÚV a elektrické ohrievače vody zabezpečujú dodávku teplej vody podľa potreby, akumulačné zásobníky zvyšujú účinnosť vykurovacích systémov.

Vetranie a úspora energie

Centrálne a decentralizované vetracie systémy znižujú vlhkosť vzduchu, a tým zabraňujú vzniku plesní. Filtre zabezpečujú vysokú kvalitu vzduchu. Vďaka spätnému získavaniu tepla z odvádzaného vzduchu majú produkty Viessmann menej práce aj s vykurovacím systémom.

Cielené vyhľadávanie produktov a poradenstvo Viessmann

Foto: © LightField Studios / Shutterstock.com

Ak ste si už urobili prieskum a viete, ktorý vykurovací systém je pre vás vhodný, odporúčame vám náš katalóg produktov. V ňom môžete filtrovať podľa určitých kritérií, ako je napríklad zdroj energie. Na stránkach jednotlivých produktov nájdete rozsiahle informácie o technických údajoch, možných oblastiach použitia a obsluhe. Pre plánovanie podľa vašej individuálnej situácie sú vám k dispozícii naši odborní partneri. Spolu s vami nájdu vhodné produkty Viessmann a postarajú sa o inštaláciu a v prípade potreby aj o následnú údržbu systému.

Tipy na vykurovanie a úsporu energie

Okrem komplexných informácií o produktoch Viessmann vám ponúkame aj množstvo návodov na tému vykurovania a úspory energie. Užitočné tipy nájdete tu a na ďalších miestach:

Inteligentné energetické riešenia pre váš domov

Produkty Viessmann sú navrhnuté tak, aby fungovali v systémovom riešení. Na optimálne využitie energie a zabezpečenie vysokého komfortu ponúkame rôzne inteligentné technológie na riadenie energie. Pomocou aplikácií Viessmann môžete napríklad sledovať spotrebu a klímu v miestnosti a ovládať vykurovací systém prostredníctvom smartfónu alebo hlasového asistenta. Okrem funkcie na vizualizáciu spotreby sú k dispozícii aj rôzne možnosti optimalizácie.