Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Modernizácia solárnych termických zariadení a zníženie spotreby energie

Vyžiadajte si bezplatnú konzultáciu

Ceny energií rastú a čoraz viac domácností hľadá spôsoby, ako sa stať nezávislými od ropy alebo plynu. Môžete to dosiahnuť pomocou solárneho termického systému od spoločnosti Viessmann, ktorý využíva bezplatnú slnečnú energiu na vykurovanie a/alebo ohrev teplej vody. V nasledujúcej príručke je vysvetlené, ako to funguje a ako môžete solárny systém dodatočne vybaviť.

Premena slnečného sálavého tepla na tepelnú energiu s vysokou účinnosťou

Solárne termické systémy fungujú takmer úplne bez nákladov na spotrebu. Umožňujú to kolektory, ktoré zachytávajú slnečné svetlo. Zahrievajú sa a odovzdávajú tepelnú energiu solárnemu médiu. To poháňané čerpadlom prúdi do zásobníka v dome, ktorý je naplnený teplou úžitkovou alebo vykurovacou vodou. Keď sa kvapalina dostane do tejto nádoby, odovzdáva svoje teplo. Ohrieva zásobník a potom prúdi späť do kolektorov pri nižšej teplote.

Modernizácia solárneho systému a kombinácia s inými vykurovacími systémami

Ak by ste chceli tento princíp využiť pre seba, môžete solárny systém dodatočne vybaviť. Táto technológia potom môže podporovať konvenčný systém, napríklad vykurovanie plynom, čím sa spotrebuje menej energie. Okrem fosílnych zdrojov tepla sa dajú so solárnou termikou kombinovať aj vykurovacie systémy na biomasu a tepelné čerpadlá, ktoré vám pomôžu ušetriť náklady na vykurovanie.

Na výber sú ploché kolektory alebo vákuové trubicové kolektory

Pokiaľ ide o účinnosť systému, kolektory zohrávajú dôležitú úlohu. V praxi sa používajú dva hlavné typy:

  • Ploché kolektory, ako napríklad Vitosol 200-FM, majú robustnú konštrukciu. Vyznačujú sa veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu a používajú sa v mnohých projektoch.

  • Vákuové trubicové kolektory, ako napríklad Vitosol 300-TM, sú účinnejšie. Získavajú viac tepla z rovnakej plochy a používajú sa, keď nie sú optimálne podmienky alebo je obmedzený priestor.

Zamýšľané použitie určuje dizajn technológie

Solárnu termickú energiu môžete dodatočne namontovať na prípravu teplej vody alebo na zálohovanie ústredného vykurovania. V prvom prípade systém dodáva voľné solárne teplo do zásobníka na teplú vodu. Tým sa pokryje približne 60 percent ročnej potreby teplej vody a ušetrí sa približne päť percent nákladov na vykurovanie. Ak sa systém používa na zálohovanie ústredného vykurovania, ohrieva vykurovaciu vodu v zásobníku, ktorý potom dopravuje teplo do všetkých miestností v dome. V priemere sa tak pokryje približne 20 percent spotreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Správna veľkosť solárneho termického systému Viessmann na modernizáciu

Solárne termické systémy na prípravu teplej vody, ako je napríklad solárny balík na prípravu teplej vody Vitosol 141-FM, sú pomerne malé. Vystačia si s kolektorovou plochou 1,0 až 1,5 štvorcového metra na osobu a vyžadujú zásobník teplej vody s objemom 60 až 80 litrov na osobu.

Ak chcete dodatočne namontovať solárny ohrev na zálohovanie ústredného vykurovania, je potrebný väčší priestor. Pre tento systém potrebujete plochu kolektora približne jeden meter štvorcový na desať metrov štvorcových obytnej plochy. Okrem toho je potrebný aj zásobník, ktorý pojme minimálne 60 litrov na meter štvorcový plochy kolektora alebo 750 litrov.

Technické požiadavky na solárny termický systém

Solárny termický systém sa nedá namontovať do každého domu. Potrubia potrebujú dostatočný priestor, strešné plochy musia podporovať kolektory a v budove musí byť nainštalovaný zásobník. Ďalšie požiadavky sa týkajú orientácie a umiestnenia:

  • Sklon a orientácia strechy určujú, koľko slnka dopadá na kolektory. Výhodná je južná orientácia okolo 35 stupňov.

  • Pokiaľ je to možné, treba sa vyhnúť  zatieneniu kolektorov na streche, pretože to znižuje výnos. Typickým zdrojom tieňa sú iné budovy, stromy alebo hory v blízkosti. Všimnite si, že v zime je slnko nižšie na oblohe.

Spĺňate požiadavky? Potom si môžete namontovať solárny termický systém Viessmann a hneď ušetriť náklady na vykurovanie.