Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Veľkoobjemový kotol Vitomax

K sortimentu produktov

Vitomax – energeticky efektívny a spoľahlivý zdroj energie pomocou parných a horúcovodných kotlov

Viessmann ponúka so svojimi priemyselnými kotlami Vitomax ideálne a komplexné riešenia na výrobu technologickej pary a technologického tepla v priemyselných, komerčných a komunálnych aplikáciách. Energeticky úsporná a zároveň nízkoemisná výroba energie, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť tvoria základné piliere parných a horúcovodných kotlov Vitomax.

Aké sú charakteristické vlastnosti veľkoobjemových kotlov Vitomax?

Komponenty veľkoobjemových kotlov sú optimálne zladené. Všetky systémové komponenty ponúkame na jednom mieste a dajú sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka. Okrem toho sú produkty Vitomax vždy dostupné s komplexným rozsahom servisných služieb. Od počiatku až po realizáciu Vášho zariadenia Vám naši odborníci na priemyselnú kotlovú techniku poskytujú podporu a poradenstvo, a to od úvodnej konzultácie, realizácie projektu a uvedenia do prevádzky až po servis počas prevádzky. Spolu s našimi odborníkmi spoločne navrhneme pre vašu spoločnosť ekonomicky najvhodnejšie a trvácne riešenia, ktoré zohľadňujú všetky požiadavky, ako aj bezpečnostné predpisy všetkých komponentov systému. Výrobky Vitomax sú navrhnuté v súlade so smernicou o tlakových zariadeniach a predpismi špecifickými pre danú krajinu.

H2-Ready až do 100% a výrazné zníženie emisií CO2

Priemyselné kotly z produktového radu Vitomax môžu byť vybavené zodpovedajúcimi horákmi a následne prevádzkované s podielom vodíka až 100 %. Vďaka tomu je táto technológia nielen perspektívna do budúcnosti, ale aj výrazne znižuje emisie CO2. Za normálnych okolností sa pri používaní vodíka zvyšujú emisie NOx. Vďaka špeciálnemu vyhotoveniu kotlov Vitomax je však možné emisie výrazne znížiť. Hodnoty NOx dokonca zostávajú pod zákonom stanovenými požiadavkami. To zaručuje, že môžete dlhodobo plánovať. Aj v prípade sprísnenia zákonných požiadaviek je váš nový kotol Vitomax vhodne vybavený.

Oblasti použitia 

Oblasti použitia parných a horúcovodných kotlov Vitomax sú veľmi rozmanité. Všade tam, kde je potrebná procesná energia vo forme pary a horúcej vody ukazuje Vitomax svoje silné stránky.

Prehľad benefitov produktového radu Vitomax

 • Energeticky efektívna, nízkoemisná výroba energie

 • Optimálne zladené komponenty

 • Komplexná systémová technológia na jednom mieste

 • Individuálne riešenia prispôsobené požiadavkám zákazníka

 • Komplexná ponuka služieb

 • Flexibilné použitie

 • Dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselnej kotlovej techniky

 • Vysoká spoľahlivosť plánovania a výpočtov

 • Vysoká kvalita všetkých komponentov

 • Dlhá životnosť

 • Vysoká prevádzková bezpečnosť

Optimálne zladená systémová technológia prispôsobená vašim požiadavkám 

Kotly Vitomax sú dodávané v komplexnom balíku. Okrem rôznych modulových rád je k dispozícii aj možnosť vyhotovenia kotla podľa konkrétneho projektu. To, čo majú všetky spoločné, je rozsah dodávky. Okrem samotného zdroja tepla vrátane palivového horáka, kompletný balík obsahuje aj ďalšie komponenty. Pre každý kotol majú naši zákazníci k dispozícii nasledujúce rozšírenia:

 • Automatizácia a regulačná technika

 • Meracia a riadiaca technika

 • Zdroj tepla s palivovým horákom

 • Systémy úpravy a analýzy vody 

 • Nádrž na napájaciu vodu a ďalšie termické nádrže

 • Systémy rekuperácie tepla

 • Potrubné systémy a systémy odvodu spalín

Horúcovodné a parné kotly – ktoré produktové rady Vitomax sú k dispozícii?

V zásade treba rozlišovať medzi parnými a horúcovodnými kotlami produktového radu Vitomax. Tie sú k dispozícii v nízkotlakovom alebo vysokotlakovom prevedení, ako aj vo forme kotlov na odpadové teplo. Do produktového portfólia patria aj elektrické a hybridné kotly, ktoré možno tiež použiť na výrobu pary alebo horúcej vody. Ďalšie rozlišovacie vlastnosti určujú charakteristiky produktu a zaradenie výrobkov. Kľúčovými vlastnosťami sú tlakové a teplotné rozsahy, ako aj druh zdrojovej energie.

Nasýtená para / prehriata para

Zdrojová energia Poistný tlak (< 1,0 bar) Poistný tlak (> 1,0 bar) Poznámka H2-Ready?
Fosílne/biogénne palivá (kvapalné/plynné) Vitomax LS Vitomax HS Kotol s horákom 100 %
Elektrická energia   Vitomax HS/E Kotol s elektrickými výhrevnými článkami
Fosílne/biogénne palivá (kvapalné/plynné) + elektrina   Vitomax HS-EH Kotol s horákom a 2 prídavnými elektrickými výhrevnými článkami 100 % pre konvenčnú časť
Odpadové/zvyškové teplo   Vitomax RS Kotol s prípojmi na zdroj(e) odpadového tepla
Fosílne/biogénne palivá + odpadové/zvyškové teplo   Vitomax RS Kotol s horákom a dodatočnými prípojmi na zdroj(-e) odpadového tepla 100 % pre konvenčnú časť

Horúca voda

Zdrojová energia Poistná teplota (< 110 °C) Poistná teplota (> 110 °C) Poznámka H2-Ready?
Fosílne/biogénne palivá Vitomax LW Vitomax HW Kotol s horákom 100 %
Elektrická energia Vitomax LW Vitomax HW-E Kotol s elektrickými výhrevnými článkami
Fosílne/biogénne palivá + elektrina Vitomax LW Vitomax HW-EH Kotol s horákom a 2 prídavnými elektrickými výhrevnými článkami 100 % pre konvenčnú časť
Odpadové/zvyškové teplo Vitomax RW Kotol s prípojmi na zdroj(-e) odpadového tepla
Fosílne/biogénne palivá + odpadové teplo Vitomax RW Kotol s horákom a dodatočnými prípojmi na zdroj(-e) odpadového tepla 100 % pre konvenčnú časť

Kotly na odpadové teplo Vitomax RW a Vitomax RS

Kotly na odpadové teplo využívajú teplo z horúcich spalín vznikajúcich pri spaľovacích procesoch alebo horúci odpadový vzduch z priemyselných procesov na výrobu sýtej pary alebo horúcej vody. Ich používanie výrazne znižuje prevádzkové náklady, pretože ich nasadením sa zníži alebo úplne odstráni potreba použitia fosílnych palív. Vďaka svojej individuálnej konštrukcii sa kotly na odpadové teplo dajú flexibilne používať, či už v priemyselných, komerčných alebo komunálnych aplikáciách. Vďaka svojej individuálnej konštrukcii zaručujú kotly Vitomax na odpadové teplo ekologickú výrobu tepla a pary, pričom sú zároveň veľmi úsporné a ponúkajú vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

Môžete si vybrať medzi kotlami s prídavným horákom alebo bez neho. Kotly Vitomax s pomocným spaľovaním sú naše konvenčné kotly s horákom a využitím odpadového tepla. Či už ide o parnú alebo horúcovodnú verziu, sú vhodné na spaľovanie 100 % vodíka za vhodných podmienok na ich použitie. Kotly bez prídavného spaľovania využívajú na výrobu horúcej vody alebo sýtej pary len spaliny alebo prúdy spalín. Tieto kotly Vitomax sú k dispozícii len v prevedení podľa konkrétneho projektu. Kotly Vitomax na odpadové teplo často pracujú aj v kombinácii s plynovými turbínami alebo kogeneračnými jednotkami, a preto sú ideálne pre komplexnejšie energetické koncepcie.

Nízkotlakové horúcovodné kotly Vitomax LW

Vykurovacie kotly Vitomax sú tradičné plášťové kotly na výrobu teplej úžitkovej vody (bezpečnostná teplota TS <110 °C), horúcej vody (bezpečnostná teplota >110 °C) alebo nasýtenej prehriatej pary. Vďaka svojej konštrukcii ponúkajú tieto tisíckrát odskúšané výrobky ideálne podmienky na čisté spaľovanie fosílnych alebo biogénnych palív. Verzie s nízkymi emisiami NOx už pri bežnej prevádzke výrazne podmieňujú požiadavky BImschV.

 • Plynová prevádzka pod 70 mg/Nm³
 • Prevádzka s olejom pod 150 mg/Nm³
 • Plynová prevádzka pod 30 mg/Nm³ s externou recirkuláciou spalín

Nízkotlakové teplovodné kotly Vitomax sú navyše vybavené výmenníkom tepla spaliny/voda (ako príslušenstvo). Tým sa zvyšuje účinnosť kotlov na viac ako 95,5 %.

Kotly Vitomax LW možno v zásade prevádzkovať na zemný plyn alebo na ľahký či ťažký vykurovací olej. Kotly Vitomax sa vyznačujú flexibilnými možnosťami použitia v priemysle, vo výrobnom sektore a v komunálnom miestnom a diaľkovom zásobovaní teplom. Táto osvedčená a spoľahlivá technológia je vhodná nielen na modernizačné projekty s včasným zásobovaním teplom, ale aj na novostavby v komerčnom, priemyselnom a komunálnom sektore. V každej situácii ponúkajú priemyselné/komerčné kotly Vitomax vysokú úroveň technického a výpočtového zabezpečenia.

Tieto nízkotlakové parné kotly patria do produktového radu Vitomax LS. 

Vysokotlakové horúcovodné a vysokotlakové parné kotly – Vitomax HW a Vitomax HS

Do produktového radu Vitomax patria aj vysokotlakové horúcovodné a parné kotly. Pri použití s výmenníkom tepla dosahujú účinnosť viac ako 95,5 %. Tieto horúcovodné kotly generujú výkon až do 20 megawattov, v tlakových stupňoch od 6 do 20 barov a pri teplotách prietoku nad 110 stupňov Celzia. Tieto parné kotly vykazujú pôsobivý výkon s nasýtenou parou od 0,5 do 31,5 t/h a tlakovými stupňami od 0,5 do 30 barov. Obe verzie sú vhodné na použitie s ľahkým a ťažkým vykurovacím olejom, bioolejom, zemným plynom a bioplynom. Flexibilné možnosti použitia sa vzťahujú aj na obidve zariadenia. Vysokotlakové teplovodné kotly Vitomax sa používajú predovšetkým vo výrobnom priemysle a v lokálnych a diaľkových tepelných sieťach. Výkon týchto parných kotlov sa osvedčil aj vo výrobnom priemysle, ako aj v nemocniciach a rafinériách.

Hybridné a elektrické kotly – Vitomax HS-E, Vitomax HW-E/LW-E a Vitomax HS-EH, Vitomax HW-EH/LW-EH

Elektrické kotly možno použiť buď na čisto elektrickú prevádzku, alebo ako hybridnú verziu kombinujúcu tlakové horáky a elektrické vykurovacie patróny. Obe verzie využívajú prebytočnú elektrickú energiu alebo obnoviteľné zdroje energie. Takto sa dajú ekologicky a ekonomicky využiť výrobné špičky pri výrobe elektrickej energie, napríklad keď sú na trhu s elektrinou nízke tarify. Rovnako majú podniky možnosť s týmito kotlami ekonomicky využívať vlastnú výrobu elektrickej energie. Vo všetkých prípadoch možno výrazne znížiť emisie CO2. Pri čisto elektricky prevádzkovaných kotloch – Vitomax HS-E a Vitomax HW-E/LW-E – emisie dokonca neexistujú. Vyznačujú sa výkonom od 0,5 do 5,0 t/h a od 0,45 do 4,5 MW. Výroba elektrickej pary a tepla prostredníctvom hybridného kotla kombinujúceho kotly Vitomax HS-EH a Vitomax HW-EH/LW-EH poskytuje nielen čistú a energeticky úspornú energiu, ale aj dodatočnú, vysokú úroveň prevádzkovej spoľahlivosti aj dostupnosti pary a horúcej vody. Tieto hybridné kotly poskytujú výkon: 1,2 až 8,4 t/h a približne 0,8 až 5,6 MW.

Včasné poradenstvo a spoľahlivý servis pre produkty Vitomax

Systémová technológia Vitomax – všetko z jednej ruky, v úzkej spolupráci s miestnymi odborníkmi z oblasti obchodu a veľkej techniky. To sa odráža nielen v samotných výrobkoch, ale aj v balíku služieb. Odborníci spoločnosti Viessmann poskytujú potrebnú podporu na projektovanie a plánovanie už v počiatočnom štádiu. Všetko sa začína komplexnou a odbornou konzultáciou. 

Veľké skúsenosti našich technických a obchodných tímov sú kľúčom k identifikácii potrebných opatrení a návrhu systému, ktorý je vhodný pre zákazníka. Samozrejmosťou je profesionálna podpora v každej fáze projektu. Výsledkom sú riešenia šité na mieru, ktoré sa dosahujú použitím modulárnych výrobkov a správnym výberom vhodných doplnkových funkcií a zariadení. Naše služby sa však nekončia po inštalácii zariadenia. Vtedy je k dispozícii odborná podpora kvalifikovaného technického personálu, ktorý odpovie na všetky otázky týkajúce sa údržby, opráv a iných problémov. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou!

Produktový program