Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Veľkoobjemový kotol Viessmann Vitomax

K sortimentu produktov

Vitomax – energeticky efektívny a spoľahlivý zdroj energie pomocou parných a horúcovodných kotlov

Viessmann ponúka so svojimi priemyselnými kotlami Vitomax ideálne a komplexné riešenia na výrobu technologickej pary a technologického tepla v priemyselných, komerčných a komunálnych aplikáciách. Energeticky úsporná a zároveň nízkoemisná výroba energie, ako aj vysoká prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť tvoria základné piliere parných a horúcovodných kotlov Vitomax.

Aké sú charakteristické vlastnosti veľkoobjemových kotlov Vitomax?

Komponenty veľkoobjemových kotlov sú optimálne zladené. Všetky systémové komponenty ponúkame na jednom mieste a dajú sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka. Okrem toho sú produkty Vitomax vždy dostupné s komplexným rozsahom servisných služieb. Od počiatku až po realizáciu Vášho zariadenia Vám naši odborníci na priemyselnú kotlovú techniku poskytujú podporu a poradenstvo, a to od úvodnej konzultácie, realizácie projektu a uvedenia do prevádzky až po servis počas prevádzky. Spolu s našimi odborníkmi spoločne navrhneme pre vašu spoločnosť ekonomicky najvhodnejšie a trvácne riešenia, ktoré zohľadňujú všetky požiadavky, ako aj bezpečnostné predpisy všetkých komponentov systému. Výrobky Vitomax sú navrhnuté v súlade so smernicou o tlakových zariadeniach a predpismi špecifickými pre danú krajinu.

H2-Ready až do 100 % a výrazné zníženie emisií  CO2

Priemyselné kotly z produktového radu Vitomax môžu byť vybavené zodpovedajúcimi horákmi a následne prevádzkované s podielom vodíka až 100 %. Vďaka tomu je táto technológia nielen perspektívna do budúcnosti, ale aj výrazne znižuje emisie CO2. Za normálnych okolností sa pri používaní vodíka zvyšujú emisie NOx. Vďaka špeciálnemu vyhotoveniu kotlov Vitomax je však možné emisie výrazne znížiť. Hodnoty  NOx dokonca zostávajú pod zákonom stanovenými požiadavkami. To zaručuje, že môžete dlhodobo plánovať. Aj v prípade sprísnenia zákonných požiadaviek je váš nový kotol Vitomax vhodne vybavený.

Oblasti použitia  

Oblasti použitia parných a horúcovodných kotlov Vitomax sú veľmi rozmanité.  Všade tam, kde je potrebná procesná energia vo forme pary a horúcej vody ukazuje Vitomax svoje silné stránky.

Prehľad benefitov produktového radu Vitomax

 • Energeticky efektívna, nízkoemisná výroba energie

 • Optimálne zladené komponenty

 • Komplexná systémová technológia na jednom mieste

 • Individuálne riešenia prispôsobené požiadavkám zákazníka

 • Komplexná ponuka služieb

 • Flexibilné použitie

 • Dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselnej kotlovej techniky

 • Vysoká spoľahlivosť plánovania a výpočtov

 • Vysoká kvalita všetkých komponentov

 • Dlhá životnosť

 • Vysoká prevádzková bezpečnosť
 • H2-Ready

Optimálne zladená systémová technológia prispôsobená požiadavkam zákazníka

Kotly Vitomax sú dodávané v komplexnom balíku. Okrem rôznych modulových rád je k dispozícii aj možnosť vyhotovenia kotla podľa konkrétneho projektu. To, čo majú všetky spoločné, je rozsah dodávky. Okrem samotného zdroja tepla vrátane palivového horáka, kompletný balík obsahuje aj ďalšie komponenty. Pre každý kotol majú naši zákazníci k dispozícii nasledujúce rozšírenia:

 • Automatizácia a regulačná technika

 • Meracia a riadiaca technika

 • Zdroj tepla s palivovým horákom

 • Systémy úpravy a analýzy vody  

 • Nádrž na napájaciu vodu a ďalšie termické nádrže

 • Systémy rekuperácie tepla

 • Potrubné systémy a systémy odvodu spalín

Horúcovodné a parné kotly – ktoré  produktové rady Vitomax sú k dispozícii?

V zásade treba rozlišovať medzi parnými a horúcovodnými kotlami produktového radu Vitomax. Tie sú k dispozícii v nízkotlakovom alebo vysokotlakovom prevedení, ako aj vo forme kotlov na odpadové teplo. Do produktového portfólia patria aj elektrické a hybridné kotly, ktoré možno tiež použiť na výrobu pary alebo horúcej vody. Ďalšie rozlišovacie vlastnosti určujú charakteristiky produktu a zaradenie výrobkov. Kľúčovými vlastnosťami sú tlakové a teplotné rozsahy, ako aj druh zdrojovej energie.

Nasýtená para / prehriata para

Zdrojová energiaPoistný tlak (< 1,0 bar)Poistný tlak (> 1,0 bar)PoznámkaH2-Ready?
Fosílne/biogénne palivá (kvapalné/plynné)Vitomax LSVitomax HSKotol s horákom100 %
Elektrická energia  Vitomax HS/EKotol s elektrickými výhrevnými článkami
Fosílne/biogénne palivá (kvapalné/plynné) + elektrina  Vitomax HS-EHKotol s horákom a 2 prídavnými elektrickými výhrevnými článkami100 % pre konvenčnú časť
Odpadové/zvyškové teplo  Vitomax RSKotol s prípojmi na zdroj(e) odpadového tepla
Fosílne/biogénne palivá + odpadové/zvyškové teplo  Vitomax RSKotol s horákom a dodatočnými prípojmi na zdroj(-e) odpadového tepla100 % pre konvenčnú časť

Horúca voda

Zdrojová energiaPoistná teplota (< 110 °C)Poistná teplota (> 110 °C)PoznámkaH2-Ready?
Fosílne/biogénne paliváVitomax LWVitomax HWKotol s horákom100 %
Elektrická energiaVitomax LWVitomax HW-EKotol s elektrickými výhrevnými článkami
Fosílne/biogénne palivá + elektrinaVitomax LWVitomax HW-EHKotol s horákom a 2 prídavnými elektrickými výhrevnými článkami100 % pre konvenčnú časť
Odpadové/zvyškové teploVitomax RWKotol s prípojmi na zdroj(-e) odpadového tepla
Fosílne/biogénne palivá + odpadové teploVitomax RWKotol s horákom a dodatočnými prípojmi na zdroj(-e) odpadového tepla100 % pre konvenčnú časť

Kotly na odpadové teplo Vitomax RW a Vitomax RS

Kotly na odpadové teplo využívajú teplo z horúcich spalín vznikajúcich pri spaľovacích procesoch alebo horúci odpadový vzduch z priemyselných procesov na výrobu sýtej pary alebo horúcej vody. Ich použitie výrazne znižuje prevádzkové náklady, pretože  ich nasadením sa zníži alebo úplne odstráni potreba použitia fosílnych palív. Vďaka svojej individuálnej konštrukcii sa kotly na odpadové teplo dajú flexibilne používať, či už v priemyselných, komerčných alebo komunálnych aplikáciách. Vďaka svojej individuálnej konštrukcii zaručujú kotly Vitomax na odpadové teplo ekologickú výrobu tepla a pary, pričom sú zároveň veľmi úsporné a ponúkajú vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

Môžete si vybrať medzi kotlami s prídavným horákom alebo bez neho. Kotly Vitomax  s prídavným horákom sú naše konvenčné kotly s možnosťou využitia odpadového tepla. Či už ide o parnú alebo horúcovodnú verziu, sú navrhnuté aj na spaľovanie 100 % vodíka za dodržania príslušných podmienok. Kotly bez prídavného horáka využívajú na výrobu horúcej vody alebo sýtej pary len teplotu prúdiacich spalín.Tieto kotly Vitomax sú k dispozícii len vo vyhotovení na dopyt a konkrétnu zákazku. Kotly Vitomax na odpadové teplo sú často využívané v kombinácii s plynovými turbínami alebo kogeneračnými jednotkami, a preto sú ideálnym doplnkom pre komplexné energetické riešenia.


Nízkotlakové horúcovodné kotly Vitomax LW

Plamencové kotly Vitomax sú klasické veľkoobjemové kotly na výrobu teplej vody (poistná teplota TS <110 °C), horúcej vody (poistná teplota >110 °C). Vďaka svojej konštrukcii ponúkajú tieto tisíckrát odskúšané výrobky ideálne podmienky na nízkoemisné spaľovanie fosílnych alebo biogénnych palív. Vo vyhotovení Low-NOx spĺňajú aj zvýšené emisné požiadavky.

 • Plynová prevádzka pod 70 mg/Nm³
 • Prevádzka s olejom pod 150 mg/Nm³
 • Plynová prevádzka pod 30 mg/Nm³ s externou recirkuláciou spalín

Nízkotlakové teplovodné kotly Vitomax sú navyše vybavené   ekonomizérom – výmenníkom tepla spaliny/voda (ako príslušenstvo). Tým sa zvyšuje účinnosť kotlov na viac ako 95,5 %.

Kotly Vitomax LW možno v zásade prevádzkovať na zemný plyn alebo na ľahký či ťažký vykurovací olej. Kotly Vitomax sa vyznačujú flexibilnými možnosťami použitia v priemysle, vo výrobnom sektore a v komunálnom miestnom a diaľkovom zásobovaní teplom. Táto osvedčená a spoľahlivá technológia je vhodná nielen na modernizačné projekty s včasným zásobovaním teplom, ale aj na novostavby v komerčnom, priemyselnom a komunálnom sektore. V každej situácii ponúkajú priemyselné/komerčné kotly Vitomax vysokú úroveň technického a výpočtového zabezpečenia.

Tieto nízkotlakové parné kotly patria do produktového radu Vitomax LS.  

Vysokotlakové horúcovodné a vysokotlakové parné kotly – Vitomax HW a Vitomax HS

Do produktového radu Vitomax patria aj vysokotlakové horúcovodné a parné kotly. Pri použití integrovaného ekonomizéru dosahujú účinnosť viac ako 95,5 %. Horúcovodné kotly sú dostupné vo výkonových radách až do 20 MW,  v tlakových radách od 6 do 20 bar   a pre výstup teploty vykurovacej vody   nad 110° Celzia. Parné kotly generujú parný výkon pri nasýtenej pare od 0,5 do 31,5 t/h a tlakovými radami od 0,5 do 30 bar. Obe typové rady sú prispôsobené na  spaľovanie zemného plynu, ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja, biooleja a bioplynu.  Rovnako platia pre oba typy kotlov flexibilné možnosti ich použitia.Vysokotlakové horúcovodné kotly Vitomax sa používajú predovšetkým vo výrobnom priemysle a pre lokálne a centrálne zásobovanie teplom. Aplikácia parných kotlov sa osvedčila   vo výrobnom priemysle, ako aj v nemocniciach a rafinériách.

  

Hybridné a elektrické kotly – Vitomax HS-E, Vitomax HW-E/LW-E a Vitomax HS-EH, Vitomax HW-EH/LW-EH

Elektrické kotly je možné použiť buď pre čisto elektrickú prevádzku, alebo v hybridnej verzii kombinujúcej palivové horáky a elektrické výhrevné články. Obe verzie dokážu využívať prebytočnú elektrickú energiu alebo elektrickú energiu vyrobenú z   obnoviteľných zdrojov energie. Takto je možné ekologicky a ekonomicky využiť výrobné špičky pri výrobe elektrickej energie alebo využiť nízke tarify nočného prúdu. Rovnako majú podniky možnosť vďaka týmto kotlom ekonomicky využívať vlastnú vyrobenú elektrickú energiu. Vo všetkých aplikáciách elektrických a hybridných kotlov   je možné   výrazne znížiť emisie CO2 produkované užívateľom. Pri čisto elektrických kotloch  – Vitomax HS-E a Vitomax HW-E/LW-E –  sú produkované emisie dokonca nulové. Dostupné sú vo výkonových radách od 0,5 do 5,0 t/h a od 0,45 do 4,5 MW. Výroba elektrickej pary a tepla prostredníctvom hybridného kotla kombinujúceho kotly  Vitomax HS-EH a Vitomax HW-EH/LW-EH  poskytuje nielen čistú a energeticky úspornú energiu, ale aj dodatočnú, vysokú úroveň prevádzkovej spoľahlivosti aj dostupnosti pary a horúcej vody. Tieto hybridné kotly poskytujú výkon: 1,2 až 8,4 t/h a približne 0,8 až 5,6 MW.

  

Včasné poradenstvo a spoľahlivý servis pre produkty Vitomax

Systémová technológia Vitomax - všetko z prvej ruky, vytvorené v úzkej spolupráci s odborníkmi z oblasti veľkej techniky. To sa odráža nielen na samotných výrobkoch, ale aj v ponúkanom balíku služieb. Odborníci spoločnosti Viessmann poskytujú komplexnú podporu potrebnú na návrh a projektovanie už v počiatočnom štádiu projektu. Všetko sa začína komplexnou a odbornou konzultáciou. Je pre nás dôležité, nájsť vhodné riešenia spolu s Vami.

Dlhoročné skúsenosti našich technických a obchodných tímov sú kľúčom k určeniu potrebných opatrení a návrhu optimálneho systému pre potreby zákazníka. Samozrejmosťou je profesionálna podpora v každej fáze projektu. Výsledkom sú riešenia šité na mieru, ktoré je možné vystavať z modulárnych komponentov pri správnom výbere vhodných doplnkových funkcií a výstroja. Naše služby sa však nekončia dodávkou zariadenia. Neustále je k dispozícii odborná podpora kvalifikovaného technického personálu, ktorý odpovie na všetky otázky týkajúce sa údržby, opráv a prípadných problémov. Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou!

Sortiment produktov