Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vetrací systém – komfort a ochrana konštrukcie budovy

Dopyt na cenovú kalkuláciu
Foto: © Suriya KK / Shutterstock.com

Vetrací systém zabezpečuje predovšetkým potrebnú výmenu vzduchu v obytných priestoroch. Je to potrebné z niekoľkých dôvodov: Na jednej strane je to na udržanie kvality vzduchu po celý čas a na druhej strane na zvýšenie komfortu. Koniec koncov, kvalita vzduchu je aj meradlom kvality života. Okrem zdravotného aspektu má vetranie aj ďalšie dôležité pozadie. V každodennom živote sa v budove vytvára vlhkosť rôznymi spôsobmi. Tú je potrebné odstrániť, aby sa predišlo škodám spôsobeným vlhkosťou a tvorbe plesní.

Vysvetlenie funkcie mechanickej ventilácie

Odborníci rozlišujú predovšetkým medzi prirodzenou a mechanickou alebo riadenou mechanickou ventiláciou (CVC). Okenné vetranie je jednou z najznámejších a najstarších foriem prirodzeného alebo voľného vetrania. Existuje aj vetranie štrbinové, strešné a šachtové vetranie. Proces vetrania umožňujú prírodné sily, ako sú tlakové rozdiely medzi vnútorným a vonkajším vzduchom, tepelný vztlak a v neposlednom rade vietor. V mnohých budovách však prirodzené vetranie nestačí na zabezpečenie ochrany proti vlhkosti.

Tu nastupuje mechanické vetranie, ktoré funguje nezávisle od vonkajších vplyvov a užívateľov. V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť štyri pojmy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v tejto funkcii:

  • Vonkajší vzduch: Ide o čerstvý vonkajší vzduch, ktorý prúdi do spotrebiča alebo je nasávaný.
  • Privádzaný vzduch: Po prechode vonkajšieho vzduchu cez spotrebič sa odovzdáva do miestností ako prívodný vzduch.
  • Odvod vzduchu: Ide o objem vzduchu, ktorý sa nachádza v miestnosti a prúdi do spotrebiča alebo sa aktívne nasáva počas procesu vetrania.
  • Odvádzaný vzduch: Po prechode odsávaného vzduchu cez vetraciu jednotku a jeho príchode do vonkajšieho prostredia sa nazýva odsávaný vzduch.

Pri riadenom mechanickom vetraní sa vo všeobecnosti rozlišuje medzi centrálnymi a decentralizovanými systémami. V závislosti od oblasti použitia majú oba systémy svoje individuálne výhody. Oba dokážu rekuperovať teplo, a tým výrazne znížiť potrebu tepla na vetranie. Základný rozdiel medzi vetracími systémami spočíva v ich individuálnej konštrukcii. Ktorý vetrací systém je v konečnom dôsledku najvhodnejší pre tú ktorú budovu, možno určiť na základe odbornej konzultácie.

Ako funguje centrálny vetrací systém?

V prípade centrálneho mechanického vetrania dodáva čerstvý vzduch do miestností jeden prístroj. Na tento účel sa do steny alebo stropu inštaluje centrálna vetracia jednotka. Vetranie sa zabezpečuje prostredníctvom pripojeného rozvodu vzduchu, ktorý je zvyčajne skrytý v podlahovej alebo stropnej konštrukcii. V najjednoduchšom prevedení má takýto vetrací systém len systém odvádzania vzduchu, ktorý odvádza vydýchaný vzduch do exteriéru. Čerstvý vzduch sa do domu dostáva len pasívne cez netesné obvodové konštrukcie, dverné štrbiny, okenné medzery alebo vonkajšie vzduchové priechody.

Prípadne sa privádzaný vzduch dostáva do priestorov s privádzaným vzduchom (obývacie izby, detské izby alebo spálne) na jednej strane a odvádzaný vzduch sa nasáva z priestorov s odsávaným vzduchom (kuchyňa, kúpeľňa alebo WC) na druhej strane. Centrálne systémy sa používajú najmä pri novostavbách, pretože sa vyžaduje väčšie úsilie pri plánovaní. Môžu sa však použiť aj v starších budovách. Pri modernizácii možno systém umiestniť napríklad do podhľadu.

Ako funguje decentralizovaný systém vetrania?

Na rozdiel od centrálneho systému nie je celý obytný priestor zásobovaný jedným spotrebičom. Namiesto toho sa na zásobovanie jednotlivých miestností čerstvým vzduchom používa niekoľko vetracích jednotiek. Jednotky sa zvyčajne inštalujú priamo do vonkajšej steny zásobovaných miestností. Nie je potrebné inštalovať vzduchové potrubia. Preto sú decentralizované systémy obzvlášť vhodné na modernizáciu, pretože stačí vyvŕtať otvor do vonkajšej steny a pripojiť napájanie. Decentralizované mechanické vetranie sa však môže inštalovať aj v novostavbe. Táto možnosť je obzvlášť zaujímavá pre bytové domy (len niektoré miestnosti) alebo v bytoch po babičkách.

V závislosti od konštrukcie sa rozlišuje medzi nepretržitou prevádzkou a prevádzkou push-pull. Vetrací systém s prevádzkou push-pull pracuje striedavo v režime odvádzaného alebo privádzaného vzduchu. Na inštaláciu takéhoto systému sú potrebné dve jednotky s dvoma stenovými otvormi. Obe jednotky komunikujú prostredníctvom spoločného ovládača. V systémoch s nepretržitou prevádzkou prúdia oba prúdy vzduchu cez jednu jednotku bez prerušenia. Na inštaláciu takéhoto systému je potrebný len otvor v stene alebo vyvŕtaný otvor.

Podrobné informácie o rozdieloch a podobnostiach medzi centrálnym a decentralizovaným vetraním nájdete v časti Porovnanie centrálneho a decentralizovaného mechanického vetrania.

Mechanické vetranie s rekuperáciou tepla

Rekuperácia tepla je špeciálnou vlastnosťou riadeného mechanického vetrania. Či už ide o centrálny alebo decentralizovaný systém, zabudovaný výmenník tepla odoberá teplo z už ohriateho odsávaného vzduchu a odovzdáva ho zvyčajne chladnejšiemu vonkajšiemu vzduchu prúdiacemu zvonka. Vonkajší vzduch sa nemusí ohrievať v rovnakom rozsahu, čo výrazne znižuje potrebu tepla na vetranie budovy.

Srdcom vetracieho systému s rekuperáciou tepla je výmenník tepla. Centrálne vetracie jednotky Viessmann používajú krížové výmenníky tepla. Tie sú skonštruované tak, že odvádzaný a privádzaný vzduch - oddelené od seba viacerými polymérovými vrstvami - prúdia okolo seba. Nedochádza k miešaniu oboch prúdov vzduchu a prenáša sa len teplo. Pre mnohých majiteľov domov, ktorí si chcú kúpiť centrálny mechanický vetrací systém, je táto funkcia veľmi dôležitá.

Entalpický výmenník tepla je krížový protiprúdový výmenník tepla, ktorý dokáže z odsávaného vzduchu získať okrem tepla aj vlhkosť. To sa dosahuje pomocou polopriepustnej membrány. Membrána prepúšťa iba vlhkosť a teplo, zatiaľ čo pachy a nečistoty sa zadržiavajú. Použitie entalpického výmenníka tepla je užitočné najmä v zime, keď je vonkajší vzduch relatívne suchý.

Aké sú výhody riadenej mechanickej ventilácie?

Bez ohľadu na stavebné predpisy pre obytné priestory stanovené v zákone o energetike budov sú výhody mechanického vetrania početné.

Aby bola kvalita vzduchu stále vysoká, musí sa vzduch vo všetkých miestnostiach vymieňať každé dve až tri hodiny. Ako už bolo spomenuté, vzduchotesný plášť nových a modernizovaných budov tomu prirodzene bráni. Požadovanú rýchlosť výmeny vzduchu nemožno zabezpečiť vetraním oknami, najmä v čase neprítomnosti užívateľov. Mechanické vetranie je však schopné dodávať do miestností dostatok čerstvého vzduchu kedykoľvek počas dňa - nezávisle od užívateľa.

Klasické vetranie oknami sa považuje za neúčinné, najmä ak sa používa nesprávne. Mnohí ľudia majú tendenciu nechávať okná naklonené v domnienke, že teplo z miestnosti neunikne. Opak je však pravdou. Teplý vzduch z interiéru uniká cez okno bez kontroly. To má za následok vyššie náklady na vykurovanie. Riadené mechanické vetranie so spätným získavaním tepla dodáva práve toľko čerstvého vzduchu, koľko je potrebné, a zároveň získava späť cennú energiu na vykurovanie.

Podceňované riziko nesprávneho vetrania obytných priestorov súvisí s nedostatočným odstraňovaním vlhkosti. V priebehu dňa sa do vzduchu v interiéri uvoľní niekoľko litrov vody vo forme vodnej pary. V štvorčlennej domácnosti sa pri varení, sprchovaní, sušení bielizne alebo zalievaní kvetov vyprodukuje denne až 15 litrov. Tým sa zvyšuje relatívna vlhkosť vzduchu. Ak sa neodstráni, táto vlhkosť môže kondenzovať na povrchu stien, a tak viesť k tvorbe plesní - v najhoršom prípade k poškodeniu tkaniva budovy. Riadené mechanické vetranie odstraňuje vlhkosť nezávisle od používateľa, čím chráni tkaninu budovy a zabezpečuje, že nehnuteľnosť si zachová svoju hodnotu.

Na obrázku je znázornený sporák, sprcha, práčka a zariadenie, ktoré znázorňujú, čo a koľko vodnej pary sa musí odvádzať vetracím systémom.

Medzi ďalšie výhody vetrania patrí skutočnosť, že filtre sú zabudované vo vetracích systémoch. Tie na jednej strane chránia systém pred znečistením, na druhej strane filtrujú častice z vonkajšieho vzduchu a chránia tak obyvateľov. Pre alergikov sú k dispozícii peľové filtre.

Vetrací systém privádza čerstvý vonkajší vzduch do priestorov s prívodom vzduchu a zároveň odstraňuje vydýchaný vzduch z priestorov s odvodom vzduchu. Okrem neustálej výmeny vzduchu sa do obytného priestoru nedostávajú nepríjemné pachy z priestorov s odsávaným vzduchom.

Ďalšia výhoda riadeného mechanického vetrania sa prejavuje najmä pri rušnej ceste, kde je veľa hluku a znečisteného vzduchu. Ak zostanú okná zatvorené, hladina hluku sa zníži. Vonkajší vzduch sa pred vstupom do miestností vyčistí pomocou filtrov.

Na prirodzené vetranie musia byť okná otvorené. Ale aj keď sú len vyklopené, riziko vlámania je podstatne vyššie. Mechanický vetrací systém toto riziko výrazne znižuje. Okná môžu zostať zatvorené. Správne nainštalovaný a nastavený vetrací systém tiež zabraňuje prievanu.

Často kladené otázky o riadenej mechanickej ventilácii

V našom sprievodcovi mechanickou ventiláciou sme pre vás zhromaždili najčastejšie kladené otázky a odpovede na túto tému.

Zákon o energetike budov nezakazuje prirodzené vetranie, ako je napríklad vetranie oknami. V praxi však používanie vetracích systémov ukazuje, že ručné vetranie už nie je potrebné. Ak chcete z času na čas pocítiť svieži vánok, môžete samozrejme kedykoľvek otvoriť okná.

V závislosti od miesta inštalácie vetracej jednotky a umiestnenia difúzorov vzduchu môžu vetracie systémy vytvárať hluk. Hluk sa však výrazne znižuje správnym plánovaním a nastavením mechanického vetrania. Zabezpečujú to aj integrované komponenty optimalizované z hľadiska prietoku a hluku. K dispozícii sú aj tlmiče hluku, ktoré sa môžu inštalovať do jednotlivých vzduchovodov. Centrálny systém mechanického vetrania je zvyčajne o niečo tichší ako decentralizovaný systém. To však automaticky neznamená, že je lepší.

Keďže vonkajší vzduch nie je bez prachu a nečistôt, všetky vetracie systémy Viessmann majú zabudované filtre vonkajšieho vzduchu. V závislosti od oblasti použitia sa používajú filtre rôznych tried. Spravidla ide buď o hrubé filtre, alebo o jemné filtre. Tie druhé sa nazývajú aj peľové filtre. Na ochranu systému distribúcie vzduchu na strane odvádzaného vzduchu sa do vetracích otvorov v kúpeľniach, kuchyniach a WC vkladajú filtre odvádzaného vzduchu. Tie spoľahlivo zabraňujú prenikaniu usadenín nečistôt do vetracej jednotky a systému distribúcie vzduchu. Vetracie jednotky majú indikátor výmeny filtra, ktorý signalizuje, kedy je potrebná výmena filtra. V prípade potreby je možné vyčistiť aj systém distribúcie vzduchu.

V energeticky efektívnom dome sa čerstvý vzduch takmer nikdy nedostáva do interiéru pasívne. Vetracie systémy sú navrhnuté tak, aby do budovy nepretržite privádzali len toľko vzduchu, koľko je potrebné. Preto by mal vetrací systém bežať 24 hodín denne. Keď však obyvatelia nie sú prítomní, systém môže byť v prevádzke na zníženej úrovni.