Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Vetranie bytov – centrálne alebo decentrálne?

Dopyt na cenovú kalkuláciu
Obrázok fanúšika: © nikkytok / Shutterstock.com

Centrálne aj decentrálne systémy zabezpečujú trvalo dobré vnútorné prostredie. Okrem toho zabraňujú tvorbe plesní a poškodeniu vlhkosťou tým, že odstraňujú vlhkosť. Systémy s rekuperáciou tepla umožňujú aj efektívne využitie tepla. Tým sa na jednej strane šetria náklady majiteľov domov na vykurovanie a na druhej strane sa znižuje zaťaženie životného prostredia. Medzi centrálnymi a decentrálnymi vetracími systémami však existujú určité rozdiely.

Dizajn a funkcia ako dôležité rozlišovacie znaky

Pri porovnávaní centrálnych a ddecentrálnych vetracích systémov treba najprv rozlišovať medzi dizajnom a funkciou. Obe vlastnosti totiž ovplyvňujú oblasť použitia, a preto sú aj dôležitými kritériami pre majiteľov domov.

Vetranie budovy prostredníctvom systému distribúcie vzduchu

Centrálny vetrací systém pozostáva z vetracej jednotky s ventilátormi a výmenníkom tepla a súvisiaceho systému distribúcie vzduchu. Tým sa vetrá celá budova. Vetracia jednotka nasáva čerstvý vonkajší vzduch a prostredníctvom zabudovaného výmenníka tepla a rozvodov privádzaného vzduchu ho odovzdáva do oblastí s privádzaným vzduchom (obývacia izba, spálne alebo detské izby). Súčasne sa do vetracej jednotky nasáva teplý odvádzaný vzduch z priestorov s odvádzaným vzduchom (kúpeľňa, kuchyňa alebo WC) cez potrubia odvádzaného vzduchu a tiež prechádza cez výmenník tepla. Teplo z odvádzaného vzduchu sa odovzdáva privádzanému vzduchu, a tak sa rekuperuje. Studený odvádzaný vzduch sa potom odvádza von cez potrubia odvádzaného vzduchu.

Decentrálny systém mechanického vetrania Vitovent 100-D

Vetranie jednotlivých miestností

Hlavným rozdielom medzi centrálnymi a decentrálnymi vetracími systémami je to, že tieto systémy zvyčajne nemajú systém vzduchotechnického potrubia. Jednotky sa inštalujú priamo do vonkajšej steny jednotlivých miestností. Rovnako ako centrálne systémy sú aj decentrálne vetracie systémy od spoločnosti Viessmann vybavené výmenníkom tepla a dokážu odvádzať teplo z odvádzaného vzduchu. Existujú dva typy jednotiek.

Permanentný ventilátor: jednotky so zabudovaným krížovým protiprúdovým výmenníkom tepla. Dva ventilátory pracujú nepretržite. Jeden ventilátor vždy privádza čerstvý vonkajší vzduch do miestnosti, druhý odvádza odvádzaný vzduch.

Kyvadlový ventilátor: systémy používajú len jeden ventilátor a jeden tepelný zásobník. Dve jednotky navzájom komunikujú o rýchlosti výmeny vzduchu. Jedna jednotka nasáva teplý vnútorný vzduch cez akumulačné jadro a vyfukuje ho von. Druhá jednotka nasáva čerstvý vonkajší vzduch a vháňa ho do miestnosti cez predtým ohriate akumulačné jadro. Približne po 70 sekundách sa proces obráti.

V časti o decentrálnom mechanickom vetraní je vysvetlené, čo je dôležité pri použití takéhoto systému.

Možnosť temperovaného vykurovania ako rozlišovacieho prvku

Na rozdiel od decentrálneho mechanického vetrania ponúka centralizovaná verzia aj možnosť temperovaného vykurovania miestnosti. Všetky centrálne vetracie jednotky Viessmann majú automatický letný bypass. Ten slúži na obídenie výmenníka tepla počas teplých letných nocí. Do miestností sa tak dostáva čerstvý nočný vzduch, ktorý ich do určitej miery temperuje.

Charakteristiky budov si vyžadujú rôzne oblasti použitia

To, či sa vetrací systém inštaluje centrálne alebo decentrálne, závisí najmä od vlastností budovy. Vzhľadom na takmer neviditeľnú inštaláciu a s ňou spojené vysoké nároky na plánovanie sa centrálna verzia väčšinou používa v energeticky efektívnych novostavbách. Vhodnými inštalačnými priestormi sú technická miestnosť, pivničná miestnosť alebo dobre izolované podkrovie.

Keďže nie je potrebný žiadny systém rozvodu vzduchu, decentrálne systémy sa na druhej strane dajú pomerne jednoducho aj dodatočne inštalovať. V závislosti od typu systému je potrebný len vyvŕtaný otvor cez vonkajšiu stenu. Vďaka tejto vlastnosti je decentrálny vetrací systém veľmi atraktívny pri modernizácii starších a existujúcich budov. Okrem toho sa jednotky môžu inštalovať špeciálne do jednotlivých miestností, kde sa napríklad vyskytol problém s vlhkosťou. Decentrálnymi jednotkami však možno vetrať aj celé obytné jednotky. Široká škála možných aplikácií a relatívne jednoduchá inštalácia sú teda dve rozhodujúce výhody decentrálneho mechanického vetrania.

Centrálne systémy sa dajú aj dodatočne inštalovať

V závislosti od charakteristík budovy možno dodatočne nainštalovať aj centrálny systém mechanického vetrania. Zvyčajne si to vyžaduje zníženie stropu. Stropné alebo nástenné ploché vetracie jednotky, ako napríklad Vitovent 200-C alebo Vitovent 300-C, sú preto navrhnuté tak, aby mali nízku celkovú výšku.

Porovnanie výkonu: centrálny vs. decentrálny vetrací systém

Z porovnania centrálnych a decentrálnych vetracích systémov je zrejmé, že prvé z nich prenášajú väčší prietok vzduchu. Je to preto, že celý prietok vzduchu v systéme zabezpečuje jedno zariadenie. Centrálne systémy sú určené na vetranie celého domu. Požadované objemy vzduchu pre jednotlivé miestnosti sa vypočítajú vopred a nastavia sa na ventiloch. Celkový objem vzduchu sa nastavuje na samotnej vetracej jednotke. Pomocou riadiacej jednotky má používateľ možnosť nastaviť aj jednotlivé úrovne vetrania podľa potreby. Potrebné sú len dva vonkajšie nástenné difúzory pre čerstvý a odvádzaný vzduch. Ako už bolo uvedené, decentrálne vetracie jednotky vetrajú len jednotlivé miestnosti. Prietok vzduchu je preto nižší. Do systému musí byť zapojených niekoľko decentrálnych jednotiek. Každá decentrálna jednotka si vyžaduje vonkajší stenový difúzor.

Ventilátory s konštantným prietokom ako výhoda centrálnych systémov

Všetky centrálne vetracie jednotky Viessmann majú ventilátory s konštantným prietokom. Vďaka tomu je regulácia vetracích jednotiek veľmi jednoduchá. Počas uvádzania do prevádzky sa požadovaný prietok nastavuje priamo na vetracej jednotke. Udržiavaním konštantného prietoku dokáže vetracia jednotka kompenzovať prípadné znečistenie filtra a vždy zabezpečiť požadovaný prietok do jednotlivých miestností. V časti o vetracích systémoch sa dozviete, na čo by ste si mali dať pozor pri hľadaní vhodného systému.

Centrálne a decentrálne vetracie systémy majú rozdielne hladiny hluku

V závislosti od konštrukcie je medzi centrálnymi a decentrálnymi vetracími systémami ďalší pomerne významný rozdiel: hladina hluku. Vďaka umiestneniu komponentov systému mimo obytných priestorov a inštalácii tlmičov hluku je hladina hluku centrálneho vetracieho systému zvyčajne nižšia ako hladina hluku decentrálneho systému. Jej výška však závisí aj od konštrukcie, nastavenia a umiestnenia difúzorov. Ak sú jednotlivé komponenty navzájom dobre zladené, nedochádza k hluku vzduchu.

Všetky vetracie jednotky Viessmann pracujú už od výroby veľmi ticho. V prípade potreby je možné realizovať dodatočné opatrenia na odhlučnenie.

Náklady závisia od rôznych faktorov

Náklady ovplyvňuje aj to, či sa inštaluje centrálny alebo decentrálny vetrací systém. Nie je však možné vydať všeobecné vyhlásenie. Tu je potrebné dôkladne zvážiť všetky faktory. Decentrálne vetracie systémy sú pri modernizácii nákladovo efektívnejšie, pretože nie je potrebný distribučný systém. Pri novostavbách je centrálny systém často nákladovo efektívnejšou voľbou, pretože systém distribúcie vzduchu sa inštaluje priamo počas výstavby.

Správna údržba zabezpečuje hygienickú prevádzku

To, či je vetrací systém prevádzkovaný centrálne alebo decentrálne, ovplyvňuje aj jeho údržbu. Údržba je absolútne nevyhnutná pre hygienickú prevádzku. Všetky vetracie systémy majú filtre, ktoré zadržiavajú nečistoty. Tie sa musia pravidelne čistiť alebo meniť. V prípade centrálneho systému sa to týka filtrov vo vetracej jednotke a vo ventiloch odsávaného vzduchu. Filter vonkajšieho vzduchu zabraňuje prenikaniu nečistôt z vonkajšieho vzduchu. V prípade alergikov sa tu môžu použiť aj peľové filtre. Filter odvádzaného vzduchu chráni vetraciu jednotku pred znečistením z interiéru a zároveň zabezpečuje trvalo vysokú úroveň rekuperácie tepla. Na rozdiel od toho sú filtre v decentrálnych systémoch umiestnené v každej jednotlivej vetracej jednotke.

Všetky vetracie jednotky Viessmann sú konštruované tak, aby údržbu filtrov mohol vykonávať bez použitia náradia a sám používateľ systému.