Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Údržba vykurovacieho systému: výhody, intervaly, náklady, zmluva o údržbe

Viac informácií k údržbe vykurovacieho systému

Bezproblémová prevádzka vykurovacieho systému Viessmann je základom všetkého. Len tak sa zabezpečí optimálna súhra komponentov, ktorá zvyšuje účinnosť systému. V závislosti od typu vykurovacieho systému to znamená aj menšiu spotrebu zdrojov. Okrem toho môžete týmto spôsobom ušetriť náklady na vykurovanie. Nezriedka sa však údržba vykurovacích systémov zanedbáva. Vysvetlíme vám, ako funguje údržba vykurovacieho systému, poskytneme informácie na tému nákladov a na čo by ste si určite mali dať pozor, ak chcete vykonať údržbu vykurovacieho systému Viessmann.

Prečo by ste si mali dať servisovať vykurovací systém Viessmann

Údržba vášho vykurovacieho systému sa v zásade skladá z dvoch častí – kontroly a samotného servisu. Oba kroky vykonáva kvalifikovaný odborník. Najskôr zistí aktuálny stav vykurovacieho systému. Z výsledkov potom odborník vyvodí postup opatrení. Servisné práce zabezpečujú plánovaný stav vykurovacieho systému Viessmann.

Môže byť potrebná výmena jednotlivých údržbových a opotrebovaných dielov. Ide o tzv. nápravnú údržbu, ktorou sa obnovuje cieľový stav. Po vykonaní kontroly a nápravnej údržby dostanete aj správu o údržbe vykurovacieho systému Viessmann. V ňom sú uvedené vykonané práce.

Informácie o poruche vášho vykurovacieho systému Viessmann nájdete v príručke Čo robiť v prípade poruchy?

Čo sa kontroluje pri servise vášho vykurovacieho systému?

Pri servise vášho vykurovacieho systému sa okrem samotného kotla vykonávajú aj ďalšie kontroly. Nasledujúce kroky údržby sú uvedené na príklade plynového kondenzačného nástenného kotla:

 • Kontrola tesnosti všetkých prípojok na strane vykurovacej vody a teplej vody
 • Meranie statického a prívodného tlaku
 • Kontrola tesnenia horáka a zostavy horákovej tmely
 • Kontrola a nastavenie zapaľovacej a ionizačnej elektródy
 • Čistenie výmenníka tepla
 • Kontrola odtoku kondenzátu a čistenie sifónu
 • Kontrola neutralizačného systému (ak je k dispozícii)
 • Kontrola expanznej nádoby a tlaku v systéme
 • Kontrola poistného ventilu
 • Kontrola pevného uloženia elektrických spojov
 • Kontrola kvality spaľovania
 • Kontrola neobmedzeného prietoku a tesnosti systému odvodu spalín
 • Prívod teplej vody pre domácnosť vrátane nastavenia teploty, tesnosti a všeobecného správneho fungovania
 • Funkcia a primerané nastavenie čerpadiel vykurovacieho systému, ako sú čerpadlá vykurovacieho okruhu, nabíjania zásobníkov a obehové čerpadlá teplej vody

Jednotlivé faktory sa môžu líšiť v závislosti od typu a modelu vykurovacieho systému. Napríklad pri tepelnom čerpadle alebo palivovom článku zohrávajú úlohu úplne iné faktory ako pri plynovom kondenzačnom kotle alebo klasickom olejovom kotly.

Dôvody údržby vykurovania

 1. Vyhnite sa vysokým nákladom na vykurovanie v dôsledku kontaminácie
 2. Zaistenie bezpečnosti obyvateľov
 3. Predĺženie životnosti systému
 4. Zachovať kvalitu energie
 5. Zachovať záruku (v prípade nových systémov)
 6. Zabrániť vzniku škodlivých výfukových plynov z nevyčistených systémov
 7. Zabrániť náhlemu zlyhaniu vykurovania
 8. Zabezpečiť, aby poistenie pokrývalo náklady na následné škody

Váš vykurovací systém by mal byť pravidelne servisovaný

Vykurovací systém pracuje pri plnom zaťažení tri až päť mesiacov v roku. Preto by sa údržba vykurovacieho systému mala vykonávať pravidelne. Neexistuje však žiadna zákonná časová požiadavka. V každom prípade je vhodným obdobím na údržbu vykurovacieho systému Viessmann leto. Ak je už veľmi skoro trvalo teplo, vhodným časom je aj neskorá jar. V každom prípade by ste mali dať vykurovací systém servisovať pred začiatkom nasledujúcej vykurovacej sezóny.

Aké náklady môžete očakávať na údržbu vykurovacieho systému?

Údržba vykurovacieho systému je spojená s nákladmi. Neexistujú však žiadne jednotkové ceny a paušály. Náklady totiž závisia od rôznych faktorov, ako napr.

 • Typ vykurovania
 • Rozsah prác
 • Miestne podmienky
 • Adekvátne nastavenia
 • Náhradné diely alebo prípadná výmena opotrebovaných dielov

Paušálnym poplatkom nemožno pokryť najmä následné služby údržby vykurovacieho systému. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby dodávateľ v rámci údržby vymenil aj opotrebiteľné diely. Všetky tieto dodatočné služby sa započítavajú do údržby vykurovacieho systému, a tým určujú jej cenu. Vzhľadom na túto zložitosť tu nie je možné určiť paušálne poplatky za údržbu vykurovacieho systému, náklady možno určiť len individuálne.

Zmluva o údržbe: výhody hovoria samy za seba

Zmluva o údržbe vykurovacieho systému zabezpečuje pravidelnú starostlivosť o systém a zvyčajne ponúka atraktívnejšie podmienky. Dlhodobá zmluva umožňuje lepšiu kalkuláciu pre vás aj pre vášho servisného partnera.

Nemusíte každý rok porovnávať ponuky alebo znovu dohadovať služby. Ďalšou výhodou pre vás pri uzatvorení zmluvy o údržbe je, že už nikdy nezabudnete na termín servisu.

V neposlednom rade môžete v takejto zmluve špecifikovať služby na mieru. Takto získate balík, ktorý je prispôsobený vašim potrebám. Ak chcete nájsť vhodného servisného partnera, radi vám pomôžeme. Stačí použiť náš formulár a požiadať o cenovú ponuku na údržbu vykurovania.


Obsah zmluvy o údržbe: na čo by ste si mali dať pozor

Pri zmluve o pravidelnej údržbe vykurovacieho systému Viessmann by ste mali venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

 • Služby, ktoré sa majú vykonať, vrátane popisu
 • Časový rámec a interval údržby
 • Zmluvný termín a výpovedná lehota
 • Jasne formulované prevzatie zodpovednosti
 • Pohotovostný servis v prípade poruchy
 • Voliteľne sa môžete dohodnúť aj na reakčnom čase v prípade poruchy.