Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Výmena radiátorov – odborné opatrenia

Vyžiadajte si bezplatnú konzultáciu
Obrázok: © RossHelen / Shutterstock.com

Poškodené, zastarané alebo neefektívne radiátory sa musia vymeniť. Ako však presne prebieha príprava a výmena, ktorú vykonáva inštalatér vykurovacieho systému? Čo je dôležité pri výbere vhodných nových radiátorov? A aké sú náklady? Okrem toho sa na otázku, či je naozaj potrebné vymeniť radiátory, nedá vždy odpovedať jednoznačne. Radiátory, ktorým pribúdajú roky, sú často stále funkčné. Dobré dôvody na ich výmenu a odpovede na mnohé ďalšie otázky nájdete v tejto príručke.

Dôvody a príčiny výmeny radiátorov

Na začiatku zvyčajne stojí otázka: musím si dať vymeniť radiátory? Okrem netesností, prehrdzavených miest alebo iných zjavných závad možno na túto otázku vždy odpovedať áno, ak vaše staré radiátory ...

 • zostávajú v prevádzke bez toho, aby boli skontrolované po modernizácii vykurovacieho systému alebo energeticky úspornej rekonštrukcii. Zvyčajne už nezodpovedajú požiadavkám na vykurovanie nového kotla (modernizovanej budovy) a majú inak dimenzované vykurovacie plochy, ako aj inú potrebu vody.
 • už nezodpovedajú novo inštalovanému zdroju tepla, ako je tepelné čerpadlo alebo solárny systém, ktoré pracujú s nižšími teplotami prietoku.
 • vytvárajú zbytočne zlú klímu v miestnosti a prípadne spôsobujú studené podlahy.
 • sú nainštalované na miestach, ktoré po energeticky úspornej modernizácii/izolácii už nie sú vhodné, napríklad v studených okenných výklenkoch s tepelnými mostmi, kde dochádza k tepelným stratám smerom von z budovy.
 • majú vo vnútri radiátorov usadeniny vodného kameňa a nečistôt, ktoré bránia účinnej a nákladovo efektívnej prevádzke modernizovaného vykurovacieho systému.

Kedy stačí staré radiátory premaľovať?

Ak sa preukáže, že radiátory zostanú ešte nejaký čas funkčné, existujú alternatívy k výmene. V jednotlivých prípadoch môže byť možnosťou radiátory premaľovať alebo nanovo natrieť. V nasledujúcich prípadoch existujú dobré dôvody, prečo ponechať staré radiátory v prevádzke:

 • ak sa v rámci modernizácie vykurovacieho systému inštaluje podlahové, nástenné alebo stropné vykurovanie. Staré radiátory potom podporujú plošný vykurovací systém len v prípade potreby.
 • keď majú radiátory dostatočne veľkú plochu na vykurovanie miestnosti s čo najnižšími teplotami, sú v dobrom technickom stave a vybavené vhodnou regulačnou jednotkou, ktorá zodpovedá novému vykurovaciemu systému.

Najdôležitejšie fakty o nákladoch, dotáciách a možnostiach úspor

Výmena radiátora je samozrejme spojená predovšetkým s obstarávacími nákladmi na výmenu radiátorov. Ak sa vykonáva profesionálne, vznikajú aj náklady na montáž, ako aj na demontáž a likvidáciu starých radiátorov. Cena závisí od rôznych miestnych podmienok. Medzi ne patrí typ radiátora, počet potrebných vykurovacích plôch a vykurovaných miestností, ako aj náročnosť prác. V závislosti od dohodnutého rozsahu služieb ponúkne inštalatér vykurovacieho systému ďalšie služby, ako je hydraulické vyváženie a pravidelná údržba. Všetky opísané práce sa líšia od prípadu k prípadu, takže nie je možné uviesť paušálnu cenu za výmenu radiátorov. Vyžiadajte si nezáväznú odbornú konzultáciu prostredníctvom vyhľadávania obchodných partnerov Viessmann, aby ste sa skontaktovali s inštalatérom vykurovacích systémov, ktorý vám pripraví vhodnú cenovú ponuku podľa vašich osobných požiadaviek.

Zníženie spotreby energie a nákladov na vykurovanie výmenou radiátorov

Ak chcete ušetriť náklady výmenou radiátorov, nové radiátory musia byť presne prispôsobené požiadavkám miestnosti z hľadiska veľkosti a výkonu. To zahŕňa výpočet osobnej potreby energie a tepla a závisí okrem iného od energetických podmienok v dome.

Potrebné výpočty by mal vykonať odborník, ktorý pozná jednotlivé parametre. Ako medzivýsledok určia potrebnú tepelnú záťaž. Konečným výsledkom je potrebný vykurovací výkon radiátorov v kilowatthodinách.

Foto: © Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Výber správneho radiátora pre útulný domov

Okrem vzhľadu a typu je pre správny radiátor dôležitý najmä spôsob vyžarovania tepla. Ten môže mať podobu sálania alebo konvekcie. Konvekciou sa ohrieva chladný vzduch v interiéri. Sálavé teplo sa naopak prejavuje pri stretnutí s pevnými telesami alebo povrchmi. Ľudia prirodzene vnímajú sálavé teplo ako príjemnejšie. Vysoký podiel sálania na vyžarovanom teple preto vo všeobecnosti vedie k väčšej pohode v domácnosti. Konvekčné teplo má však aj svoje výhody. Napríklad vzduch sa zohrieva rýchlejšie ako pevný povrch, takže teplotu možno rýchlejšie regulovať smerom nahor a nadol.

Väčšina moderných radiátorov vyžaruje sálavé aj konvekčné teplo v rôznom pomere. O výhodách a nevýhodách sa poraďte s inštalatérom vykurovacieho systému, aby ste našli optimálnu kombináciu pre svoje potreby.

Ktoré a koľko radiátorov pre ktorú miestnosť?

Skutočný potrebný výkon radiátora závisí nielen od typu radiátora, ale aj od toho, či bude nainštalovaný napr. v kúpeľni alebo v obývačke. Skúsený odborný partner zohľadní tieto a ďalšie faktory pri výpočte tepelného zaťaženia. Patrí sem veľkosť a orientácia príslušnej miestnosti spolu s energetickým stavom budovy a rozsahom výkonu radiátora, ktorý sa pre danú miestnosť zvažuje. Výsledkom takéhoto výpočtu je určenie výkonu vo wattoch. Nie je možné priradiť všeobecné hodnoty konkrétnym miestnostiam alebo veľkostiam miestností z dôvodu množstva vplyvov na mieste. Na získanie predbežného prehľadu existujú určité pravidlá. Aby sa však zabezpečilo spoľahlivé plánovanie vašich radiátorov, malo by sa uskutočniť spolu s odborníkom.

Prehľad typov radiátorov

Keď sa rozhodnete pre výmenu radiátorov, môžete si vybrať zo širokej ponuky radiátorov. Pomocou nasledujúcich odkazov získate prehľad o sortimente radiátorov Viessmann Vitoset alebo prejdite priamo na príslušný produktový rad:

Často kladené otázky o výmene chladiča

Základné otázky týkajúce sa výmeny radiátorov vám objasní odborný partner. Okrem toho sa môžu vyskytnúť otázky, ktoré by ste chceli mať zodpovedané ešte pred zadaním objednávky na výmenu. Ak ste sa už rozhodli pre výmenu radiátorov, uvádzame niekoľko konkrétnych položiek, ktoré sa často vyskytujú.

Čas potrebný na odbornú demontáž a montáž sa môže značne líšiť. Závisí to od mnohých vecí vrátane polohy a počtu prípojok, ventilov a iných armatúr. Rovnako záleží na tom, na aký typ radiátora prejdete a aká zložitá je nová technológia v porovnaní so starou. Spravidla ide o pomerne rýchle opatrenie. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa inštalatéra vykurovacieho systému, ako dlho bude výmena trvať, a zistite, koľko času je potrebné na prácu naplánovať.

Ak výmenou radiátorov poveríte inštalatéra vykurovacieho systému, ten samozrejme zlikviduje aj staré radiátory. To sa dôrazne odporúča. Nielenže staré radiátory vážia až 20 kg, ale sú klasifikované ako kovový šrot a musia byť riadne zlikvidované. To zahŕňa ich úplné vyčistenie a vypustenie. Opätovne použiteľné kovy sa potom môžu od seba oddeliť a recyklovať. V opačnom prípade by pri súkromnej likvidácii vznikli náklady na prepravu a prípadne poplatky v miestnom zbernom mieste odpadu.

Ak ste sa rozhodli nainštalovať podlahové vykurovanie namiesto nových radiátorov, môžete sa tešiť na mnohé výhody. Treba však poznamenať, že o takomto systéme plošného vykurovania možno uvažovať až po tom, ako budova prejde energeticky efektívnou modernizáciou. V opačnom prípade je toto opatrenie nerentabilné z dôvodu zlého pomeru nákladov a prínosov.

Uterákový radiátor má prirodzene iné rozmery ako "bežný" kúpeľňový radiátor, čo samozrejme nie je pre dodávateľa žiadny problém. Inštalácia prídavnej elektrickej vykurovacej patróny vás pripraví aj na chladnejšie letné dni, keď by ste možno chceli mať v kúpeľni o pár stupňov teplejšie, ale nechcete zapínať celý vykurovací systém. Existuje aj možnosť inštalácie elektrického kúpeľňového radiátora. V tomto prípade zohľadnite pri plánovaní náklady na elektrickú energiu.

 • Vydávajú zvuky?
 • Zahrievajú sa len hore alebo nerovnomerne?
 • Vôbec sa nezahrievajú?
 • Pracuje s vysokými nákladmi na vykurovanie?

V týchto prípadoch je potrebné na začiatku vykonať iné opatrenia, ktoré môžu viesť k úspechu. Patrí k nim odvzdušnenie vykurovacieho systému a hydraulické vyváženie. Ak sa radiátory vôbec nezahrievajú, tlak v systéme môže byť príliš nízky. V takom prípade je potrebné nechať doplniť vykurovaciu vodu. Okrem toho by sa mali pravidelne kontrolovať ventily, potrubia a iné kritické miesta, či nie sú upchaté a znečistené. V prípade nadmerne vysokých nákladov na vykurovanie môže byť vhodné vymeniť termostaty za programovateľné alebo inteligentné termostaty.

Ak boli radiátory a kotly inštalované spoločne, odpoveď závisí od veku celého systému. Na internete kolujú rôzne údaje o veku, v ktorom by ste mali začať uvažovať o výmene. Za orientačný údaj sa považuje približne 15 rokov prevádzky. Mnohé vykurovacie systémy na Slovensku sú staršie ako táto hodnota.   Z technického hľadiska sa odporúča vymeniť radiátory najneskôr do 30 roku zariadenia.

Ako už bolo opísané, modernizácia vykurovacieho systému po takom dlhom čase výrazne mení energetické podmienky a staré radiátory už nebudú vhodné pre nový systém. Prevádzka je síce ešte technicky možná, ale z ekonomického a ekologického hľadiska sa už často neodporúča.

Všeobecne sa o životnosti radiátorov v podstate nedá hovoriť. Hodnoty sa pohybujú od 40 rokov prevádzky po 20 rokov. Vplyv majú aj také faktory, ako je znečistenie potrubia v dôsledku veľmi dlhého času prevádzky, preto konečné rozhodnutie, či môžete staré radiátory naďalej prevádzkovať, je na dodávateľovi.