Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Súbory na stiahnutie, prospekty a certifikáty vo formáte PDF

Ako popredný medzinárodný výrobca energetických systémov ponúka Viessmann na mieru šité a efektívne riešenia pre všetky oblasti použitia a zdroje energie. Na tejto stránke poskytujeme podrobné informácie o našom sortimente produktov vo forme praktických súborov PDF na stiahnutie.

Ak na tejto stránke nenájdete to, čo hľadáte, môžete využiť aj našu centrálnu databázu ViBooks. Ak vás zaujímajú naše referenčné projekty, správy a súbory na stiahnutie, nájdete ich v našej rozsiahlej referenčnej databáze.

ViBooks - dokumentácia a brožúry

V našej databáze ViBooks nájdete potrebné návody na obsluhu, inštaláciu a servis, ako aj technické príručky, cenníky, tlačené marketingové materiály a mnoho ďalších dokumentov k spotrebičom Viessmann.

PDF na stiahnutie

Informácie o spoločnosti a sortimente výrobkov vo formáte PDF.

Certifikáty

Viessmann je medzinárodným lídrom v oblasti výroby klimatizácie, vykurovania a priemyselnej energie. Zavedené systémy riadenia kvality, životného prostredia, energetiky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli od roku 2020 zlúčené do jedného integrovaného systému riadenia.

Systém riadenia kvality definuje všetky zásady a systematické postupy na dosiahnutie a zabezpečenie všetkých interných a externých požiadaviek na výrobky a procesy. Udržiavaním a neustálou aktualizáciou systému manažérstva kvality môžeme zabezpečiť splnenie požiadaviek a pomôcť zachovať dlhodobý úspech spoločnosti.

Spoločnosť Viessmann získala prvý certifikát ISO 9001 v roku 1994. V roku 2019 sme úspešne prešli na aktualizovanú normu ISO 9001:2015. Od roku 2020 je systém manažérstva kvality neoddeliteľnou súčasťou integrovaného systému riadenia a je každoročne monitorovaný v spojení s našimi ostatnými systémami riadenia.

Už desaťročia uplatňujeme v praxi koncepciu integrovanej ochrany životného prostredia v celom hodnotovom reťazci. Ochrana životného prostredia integrovaná do procesov a výrobkov má najvyššiu prioritu pred odstraňovaním už vzniknutých škôd. Environmentálny manažment, ktorý sa uplatňuje už niekoľko rokov, organizuje a monitoruje premietnutie našej environmentálnej politiky.

Certifikát ISO 14001 dokazuje, že dodržiavame platné právne predpisy v oblasti životného prostredia a pracujeme na neustálom zlepšovaní nášho environmentálneho správania. Od roku 2020 je systém environmentálneho manažérstva neoddeliteľnou súčasťou integrovaného systému riadenia a je každoročne monitorovaný v spojení s našimi ostatnými systémami riadenia.

Spoločnosť Viessmann získala certifikát ISO 50001 pre systém energetického manažérstva vo svojom závode v Allendorfe a v ďalších závodoch. Zvyšovanie energetickej účinnosti zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov energetickej a klimatickej politiky. Energetická efektívnosť je preto dôležitou súčasťou efektívneho využívania zdrojov.

Od roku 2020 je systém energetického manažérstva neoddeliteľnou súčasťou integrovaného systému riadenia a je každoročne monitorovaný externým certifikátorom v spojení s našimi ostatnými systémami riadenia.

Po 10 rokoch úspešnej účasti na audite BS OHSAS 18001 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bola naša špičková výkonnosť potvrdená a certifikovaná spoločnosťou TÜÜV Rheinland podľa novej normy EN ISO 45001.

Spoločnosti skupiny Viessmann zavádzajú systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 2020 a od roku 2023 sa očakáva jeho spoločná certifikácia ako súčasť integrovaného systému riadenia.

Účastníci EMAS používajú štandardizovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a každoročne sa podrobujú auditom, ktoré vykonávajú štátom schválení nezávislí environmentálni posudzovatelia. Svoje environmentálne údaje vrátane spotreby zdrojov a energie, emisií, odpadu atď. podrobne zverejňujú vo svojom ročnom environmentálnom vyhlásení. Stanovujú si aj environmentálne ciele a zverejňujú, ako sa bude environmentálne správanie neustále a systematicky zlepšovať.

Vďaka svojmu príkladnému a inovatívnemu environmentálnemu manažmentu je spoločnosť Viessmann uznávaná ako priekopník v oblasti životného prostredia. Spoločnosť Viessmann Werke so svojimi závodmi v Allendorfe (Eder) bola prvou spoločnosťou v odvetví vykurovacej techniky a druhou spoločnosťou v Nemecku, ktorá v roku 1995 získala certifikát v súlade so systémom environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS). V súčasnosti má závod spoločnosti Viessmann v Allendorfe (Eder) najstarší zápis v registri závodov EMAS.