Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Často kladené otázky - najčastejšie kladené otázky o vykurovaní

Vyžiadajte si bezplatnú konzultáciu
Foto: © Polarpx / Shutterstock.com

Ako často je potrebné vykonávať servis vykurovacieho systému? Stará sa spoločnosť Viessmann o údržbu vykurovacieho systému? Čo máte robiť, ak sa zobrazí chybové hlásenie? Tu nájdete odpovede a užitočné informácie na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa vášho vykurovacieho systému a vykurovania všeobecne.

1. Vykurovacie obdobie a teplota

Tento aspekt sa týka predovšetkým vzťahu medzi nájomcom a prenajímateľom. Letné mesiace nie sú súčasťou skutočného vykurovacieho obdobia. Keďže to však nie je upravené zákonom, otázka, či je alebo nie je potrebné vykurovanie, závisí od viacerých vecí vrátane vonkajšej teploty. Ak sa teplota v byte alebo dome príliš ochladí a niekoľko dní sa nezvýši, bude potrebné vykurovanie opäť zapnúť. Ako majiteľ domu môžete rozhodnúť, kedy by malo byť vykurovanie zapnuté alebo vypnuté.

Príjemná teplota je veľmi individuálna - niektorí ľudia potrebujú trochu teplejšie, iným vyhovuje chladnejšia teplota. Napriek tomu existujú určité orientačné hodnoty optimálnej teploty v miestnosti na orientáciu. Pre rôzne časti domu sú to tieto hodnoty:

  • 20 až 22 stupňov Celzia v obývacej izbe
  • 16 až 18 stupňov Celzia v spálni
  • 18 stupňov Celzia na chodbe a v kuchyni
  • 22 stupňov Celzia v detskej izbe
  • 23 až 24 stupňov Celzia v kúpeľni

Neexistuje žiadny zákonom predpísaný časový okamih, od ktorého musia prenajímatelia poskytovať teplo, a vo všeobecnosti nie sú vykurovacie obdobia definované v zákone. Napriek tomu sa obdobie od októbra do apríla ustálilo ako typické vykurovacie obdobie. Október sa preto na mnohých miestach považuje za východiskový bod. Vonkajšie teploty a minimálne teploty v miestnosti však zohrávajú oveľa väčšiu úlohu ako dátum.

Apríl je zvyčajne najobľúbenejším koncom vykurovacej sezóny. V niektorých častiach Nemecka sa predpokladá aj polovica mája. Dôležitejšie ako dátum sú však vonkajšie teploty a predovšetkým minimálna teplota v miestnosti.

Všeobecne platná ideálna teplota prúdenia neexistuje. Ideálna prietoková teplota závisí od mnohých faktorov, ako je energetický stav budovy, ako aj samotného vykurovacieho systému, typ a veľkosť vykurovacích plôch a typ inštalovaného vykurovacieho systému. Teplota prúdenia by preto mala zodpovedať domu a vykurovaciemu správaniu jeho obyvateľov. Koniec koncov, príliš vysoké teploty prúdenia spôsobujú vysoké náklady na vykurovanie. Ak je teplota prúdenia príliš nízka, v dome zostane nepríjemne chladno. Najlepšie je poradiť sa s obchodným partnerom Viessmann, ktorý nielenže určí správne hodnoty pre hydronické vyváženie, ale pomôže vám aj s nastavením optimálnej teploty prietoku.

2. Údržba a opravy

Pravidelná údržba, a tým aj primeraná starostlivosť, pomáha zachovať nielen funkčnú a prevádzkovú spoľahlivosť vášho vykurovacieho systému, ale aj jeho hodnotu. Horák, kotol a riadiaca jednotka by sa mali kontrolovať raz ročne. Pravidelná kontrola a údržba predĺži životnosť vášho vykurovacieho systému a zabezpečí jeho bezpečnú a efektívnu prevádzku. To bude znamenať, že použitá energia sa bude využívať čo najefektívnejšie a najčistejšie. To pomáha chrániť životné prostredie a šetriť náklady na vykurovanie. V Nemecku sa viac ako päť miliónov vykurovacích systémov buď vôbec neservisuje, alebo len vtedy, keď sa niečo pokazí, hoci pravidelná kontrola a údržba sú súčasťou povinností prevádzkovateľov vykurovacích systémov a systémov teplej vody (paragraf 60 GEG).

Vykurovací systém beží na plné zaťaženie tri až päť mesiacov v roku. Údržba vykurovacieho systému by sa preto mala vykonávať pravidelne. Takto si môžete byť istí, že bude dlho správne fungovať. V tejto súvislosti však neexistujú žiadne právne predpisy. V praxi sa pri väčšine typov vykurovacích systémov ustálil cyklus dvanástich mesiacov. Odporúča sa preto každoročná kontrola. Okrem toho môžete uzavrieť aj zmluvu o údržbe. Takto sa už nikdy nebudete musieť starať o to, aby bol váš vykurovací systém servisovaný.

Servis vykurovacích systémov vykonávajú naši kvalifikovaní a príslušne certifikovaní obchodní partneri. Ak si chcete objednať servis vášho vykurovacieho systému Viessmann, obráťte sa na inštalatéra, ktorý váš vykurovací systém nainštaloval. Ak v súčasnosti nemáte obchodného partnera, môžete si pomocou nasledujúceho tlačidla vyžiadať ponuku na servis od certifikovaných dodávateľov vykurovacieho systému:

Áno, pridružené vykurovacie firmy si môžu objednať služby, ako je servis od technického servisu Viessmann Deutschland GmbH. Obchodní partneri nájdu platné ceny servisu v servisnom cenníku a môžu požiadať o zadanie a zmluvy o údržbe prostredníctvom portálu trhových partnerov.

Hydraulické vyváženie by sa malo vykonať, ak je distribúcia tepla v dome veľmi nerovnomerná. Bez toho zostanú niektoré radiátory úplne studené, zatiaľ čo iné budú príliš teplé. Hydraulické vyváženie sa odporúča aj vždy, keď sa vymenili jednotlivé vykurovacie komponenty alebo sa vykonali modernizačné opatrenia. Pri modernizácii sa mení energetická náročnosť domu. Okrem toho môže byť hydraulické vyváženie za určitých okolností aj povinné, napríklad pri žiadosti o dotáciu.

Hydraulické vyváženie by sa nemalo vykonávať preventívne, ale len v prípade, že je potrebné - t. j. teplo sa v dome rozdeľuje veľmi nerovnomerne a niektoré miestnosti zostávajú chladné. V súlade s tým platí: Hydraulické vyváženie by sa malo vykonať len raz. Opätovne ho treba vykonať len vtedy, ak sa v samotnom vykurovacom systéme niečo zmenilo, napríklad výmena jednotlivých komponentov. Opakované vyvažovanie sa odporúča aj pri modernizačných projektoch. Dôvodom je, že energeticky efektívna modernizácia vždy vedie k zmene potreby energie. Systém sa dá prispôsobiť zmenám pomocou hydronického vyvažovania.

Hydraulické vyvažovanie sa neodporúča vykonávať samostatne, pretože si vyžaduje čo najpresnejšiu optimalizáciu vykurovacieho systému, ktorá si vyžaduje najrôznejšie výpočty. Bezplatne poskytované kalkulačky ponúkajú len orientačné hodnoty a mali by slúžiť len ako pomôcka. Nenahrádzajú hydronické vyváženie vykonané dodávateľom vykurovania.

Kontrola vykurovacieho systému určuje potenciál optimalizácie a úspor vykurovacieho systému. Na tento účel dodávateľ vykurovacieho systému dôkladne preskúma vykurovací systém a odhalí slabé miesta, ktoré znižujú energetickú účinnosť. Výsledkom je kvalitatívne energetické hodnotenie vykurovacieho systému vo forme správy. Kedy je potrebné vykonať kontrolu vykurovacieho systému, nie je predpísané zákonom. Nie je ani potrebné vykonávať kontroly v pravidelných intervaloch. Ide skôr o to, kde je priestor na zlepšenie. V najlepšom prípade by ste mali dať skontrolovať vykurovací systém v lete alebo na jeseň. Vtedy je dostatok času na vykonanie potrebných opatrení pred začiatkom ďalšieho vykurovacieho obdobia.

Ak je v uzavretom vykurovacom systéme vzduch, teplo sa môže šíriť len ťažko a radiátory budú teplé len na jednej strane. Podobne nie je zriedkavé, že pri zapnutí vykurovania počujete zvuky, ako je klepanie alebo pískanie. V takom prípade by sa mal radiátor odvzdušniť. Tým sa umožní únik prebytočného vzduchu zo systému.

3. Poruchy a poškodenia

Ak dôjde k poškodeniu vykurovacieho systému v dôsledku búrky alebo úderu blesku, musia sa v prípade pochybností vymeniť všetky komponenty pod napätím. Posúdenie bude musieť vykonať odborník. Ani samotná spoločnosť Viessmann, ani dodávateľ vykurovania nemôžu vystupovať ako znalec. Náklady, ktoré budú kryté, závisia od uzatvorenej poistnej zmluvy. V závislosti od konkrétneho prípadu môže ísť o zmluvu o poistení majetku, budov alebo živelných rizík.

Regulačná technika Viessmann spĺňa predpisy a normy pre odolnosť voči rušeniu. Okrem toho môže byť užitočné aj použitie bleskozvodov alebo zvodičov bleskového prúdu. Aj samotné jednotlivé jednotky sú vybavené jemnou ochranou. Vďaka nej sa rušivé faktory odvádzajú priamo cez ochranný vodič.

Škody spôsobené vodou môžu spôsobiť aj búrky, preto je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť v okolí elektroniky vykurovacieho systému. Za určitých okolností môžu tieto škody viesť až k požiaru. Preto sa odporúča vymeniť všetky poškodené komponenty. Posúdenie škody a to, či budú náklady hradené, bude musieť objasniť odborník. Spoločnosť Viessmann a jej obchodní partneri nemôžu vystupovať ako znalci. Je potrebné nahliadnuť do príslušnej poistnej zmluvy, ktorú máte uzatvorenú.

Viessmann ponúka databázový dotaz na návod na obsluhu, ktorý vám s tým pomôže. Na použitie tejto funkcie budete potrebovať buď sériové číslo, ktoré nájdete na typovom štítku vykurovacieho systému, alebo názov výrobku vrátane približného dátumu nákupu. Ak sa ani jeden z týchto spôsobov neosvedčí, stále máte možnosť vyžiadať si návod na použitie online.

Sériové číslo nájdete na samotnom zariadení. Bude tam nálepka s čiarovým kódom a 16-miestnym číslom. Ak sa vám nepodarí túto nálepku nájsť, môžete sa obrátiť aj na svojho dodávateľa vykurovania Viessmann. Rok výroby nájdete na typovom štítku kotla alebo v správe od revízora spalín. Ak by ste chceli vedieť, aký starý je váš vykurovací systém Viessmann, pomôže vám 16-miestne číslo - stačí sa pozrieť na ôsmu číslicu.

Ak musíte vykurovací systém neustále odvzdušňovať, je možné, že tlak v systéme je príliš nízky. Tlak vody vo vykurovacom systéme môžete odčítať na manometri. Zelený rozsah na tlakomere predstavuje optimálny tlak vody. Ak je tlak vody príliš nízky, možno bude potrebné pridať vodu.

Okrem toho môže byť chybná aj expanzná nádoba, v takom prípade bude v systéme podtlak a do systému sa bude neustále nasávať vzduch. V oboch prípadoch je najlepšie poradiť sa s inštalatérom.

V našom sprievodcovi je podrobne vysvetlené, ako nájsť správneho dodávateľa vykurovania.

Možno zistíte, že na vašom kotle je porucha horáka. Kódy porúch sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Príčiny porúch sa podobne líšia. Informácie o tom, čo robiť v jednotlivých prípadoch, nájdete v návode na obsluhu. Zostavili sme pre vás niekoľko všeobecných rád na tému porúch.

4. Funkcia a technológia

Spoločnosť Viessmann spolupracuje s dodávateľmi vykurovacích zariadení, ktorí poskytujú servis všetkých aspektov vykurovacích systémov. To zaručuje, že dodávatelia vykurovania na mieste sú oboznámení s miestnymi špecifikami.

Počas teplejších mesiacov roka by mal vykurovací systém pracovať v letnom režime. Je to efektívne a v prípade, že váš kotol zabezpečuje okrem ohrevu teplej vody aj ohrev teplej úžitkovej vody, zabezpečuje to aj ohrev teplej úžitkovej vody. Moderné modely umožňujú aj nastavenie hraničných teplôt v miestnosti a vonku. Týmto spôsobom zabezpečíte, aby sa systém spúšťal v chladnejších dňoch na jar alebo v lete, ale nie každé chladné ráno.

V záujme úspory energie môže mať zmysel vypnúť ohrev teplej vody počas letných prázdnin. Ak máte decentralizovaný systém ohrevu teplej vody, je to jednoduché a zvyčajne sa to oplatí, najmä ak ide o pomerne malý zásobník. Väčšie zásobníky s objemom 250 až 300 litrov by sa však mali úplne vypnúť až vtedy, keď pravdepodobne nebudete doma niekoľko týždňov. Dôvodom je okrem iného aj to, že ohrievanie vychladnutej fľaše tejto veľkosti spotrebuje veľa energie.

Existuje viacero dôvodov, prečo by majiteľ systému mohol potrebovať doplniť vodu do vykurovacieho systému Viessmann. Príznakom môže byť príliš nízky tlak vykurovacej vody. K ďalším príznakom patria studené radiátory alebo nepríjemné zvuky, ktoré môžu byť spôsobené zachytenými vzduchovými bublinami.

Pri správnom dopĺňaní vody do vykurovacieho systému treba mať na pamäti niekoľko vecí. Okrem pokynov v návode na obsluhu venujte osobitnú pozornosť kvalite vody. Vykurovacia voda by mala spĺňať požiadavky vyhlášky o pitnej vode [Nemecko] aj smernice VDI 2035, aby sa zabránilo poškodeniu systému v dôsledku znečistenia a usadenín.

Je potrebné dodržiavať nasledujúce kroky:

  1. Pripojte vykurovací systém k vodovodnej sieti pomocou vhodnej hadice. Špeciálny plniaci ventil vykurovacích systémov Viessmann zabezpečuje, aby do siete TÚV nemohla prúdiť vykurovacia voda.
  2. Dbajte na to, aby bola hadica naplnená až po prepad, aby sa do systému nedostalo príliš veľa vzduchu.
  3. Ventily na armatúre a na prívode vody musia byť úplne otvorené.
  4. Vykurovacia voda sa musí dopĺňať dovtedy, kým tlak v systéme nestúpne na približne 1,5 baru.
  5. Opäť zatvorte ventily a odvzdušnite radiátory.

V prípade pochybností sa obráťte na niektorého z našich obchodných partnerov Viessmann.

Vodík na studené spaľovanie vo vykurovacom systéme palivových článkov pochádza zo zemného plynu. Ten sa skladá z veľkej časti z metánu, ktorý sa zase skladá z uhlíka a vodíka. Na oddelenie týchto dvoch prvkov od seba je potrebný reformátor - v tomto procese sa vodík a oxid uhličitý vyrábajú pomocou vodnej pary.

Kotol sa odporúča vymeniť najneskôr po 15 až 20 rokoch. Zastaraná vykurovacia technika totiž spotrebuje pomerne veľké množstvo energie, najmä ak ide o modely plynových alebo olejových vykurovacích systémov bez kondenzačnej technológie. Nové modely zvyšujú účinnosť, znižujú spotrebu paliva a znižujú náklady na vykurovanie. Modernizácia môže priniesť väčšiu bezpečnosť.

Dodávateľ, ktorý inštaluje vykurovací systém, vám po dokončení prác ukáže, ako vykurovací systém funguje. Okrem toho, že vám predvedie správnu činnosť, poskytne vám aj pokyny, čo robiť v prípade poruchových hlásení alebo čo treba zohľadniť pri nastavovaní vykurovacej krivky.