Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Spoľahlivé partnerstvo pre budúcnosť

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
Foto: © A._and_I._Kruk / Shutterstock.com

Spoločnosť Viessmann sa vyvinula zo špecialistu na vykurovaciu techniku na dodávateľa inovatívnych systémových riešení. Je to dôkaz toho, aký dôležitý je pre nás pokrok. Napriek tomu sme hrdí na naše korene. To platí aj pre naše úspešné partnerstvo s montážnymi firmami vykurovacích systémov, ktoré trvá už niekoľko generácií. O to viac nás teší, že spoločnosť Viessmann získala v roku 2023 už po šestnásty raz za sebou certifikát Zlaté partnerstvo  ako obchodný partner č. 1 od priemyselného vydavateľstva "markt intern". A spolu s našimi obchodnými partnermi by sme chceli toto partnerstvo ďalej rozširovať. Kombinujeme pritom osvedčené s novým a originálnym. Osvedčenú kvalitu, spoľahlivosť a vzájomnú dôveru spolu s inovatívnymi riešeniami a službami, ktoré uľahčujú každodenný život našim partnerom aj ich zákazníkom a zároveň pomáhajú napredovať v oblasti energetickej transformácie.

Vetrací systém Vitovent 300-W, tepelné čerpadlo Vitocal 300-G, zásobník TÚV a zásobník energie Vitocharge VX3

Spoločné vytváranie inovatívnych systémových riešení

Rozmýšľame systémovo. Preto sú jednotlivé komponenty vykurovacej a klimatizačnej techniky Viessmann optimálne navzájom zladené už vo výrobnom závode. To znamená, že fungujú spoľahlivo a efektívne nielen samostatne, ale aj ako systém. Vďaka tomu je uľahčená aj práca montážnych firiem, pretože jednotlivé systémové komponenty sa dajú jednoducho dodatočne namontovať a rozšíriť. Či už inštalujete nový vykurovací systém pre svojho zákazníka, modernizujete existujúci alebo vykonávate servis systému, pomôžu vám nástroje a služby Viessmann pre obchodných partnerov.

Výhody pre vás a vašich zákazníkov

V úzkej spolupráci s našimi partnermi pracujeme na službách a nástrojoch, ktoré ponúkajú inštalatérom aj ich zákazníkom skutočnú pridanú hodnotu, od vypracovania cenových ponúk a objednávania komponentov a náhradných dielov až po uvedenie do prevádzky a údržbu. Partnerské spoločnosti Viessmann môžu využívať výhody v týchto oblastiach:

  • poskytovanie informácií a poradenstva pre zákazníkov a montážne firmy
  • plánovanie a nákup kompletných systémov, ako aj náhradných dielov
  • inštalácia a servis pre partnerov a ich zákazníkov

Informovanie a poradenstvo

Ako náš partner máte kedykoľvek online prístup k viac ako 30 000 PDF dokumentom s technickými informáciami o výrobkoch, ako aj k aktuálnym cenníkom. Okrem toho máte k dispozícii technický servis Viessmann a inovatívne nástroje, ktoré vám pomôžu pri poradenstve zákazníkom.

Plánujte a nakupujte

Ako partner spoločnosti Viessmann máte prístup k mnohým nástrojom na plánovanie jednotlivých komponentov, ako aj kompletných vykurovacích a vetracích systémov. Patria sem špeciálne aplikácie napríklad na dimenzovanie tepelných čerpadiel alebo výpočet potrebnej vzdialenosti od susedného objektu na základe hladiny hluku. Viessmann PartnerShop je kedykoľvek otvorený, aby sa plány dali rýchlo realizovať. Nájdite vhodné komponenty, skontrolujte ich dostupnosť a odošlite objednávku online na počítači, v kancelárii alebo na cestách.  

Inštalácia a servis

Úspešný zákaznícky servis sa vyznačuje rýchlou dostupnosťou za každých okolností. Viessmann ViGuide vám ako montážnej firme nielen uľahčuje rozšírenie služieb v tomto smere, ale aj šetrí drahocenný čas. Ak má vykurovací systém bránu a zákazník používa aplikáciu ViCare, môžete pomocou centrálneho riadiaceho nástroja sledovať všetky inštalácie na diaľku a v niektorých prípadoch odstrániť potenciálne problémy skôr, ako sa prejavia. Pomocou aplikácie pre náhradné diely môžete jednoducho zaregistrovať nainštalované výrobky online. Vaši zákazníci potom môžu využívať výhody predĺženia garancie, ktorá sa začína súčasne s uvedením do prevádzky.

Komplexné partnerstvo naprieč všetkými sektormi

Spolu s našimi partnerskými spoločnosťami chceme formovať budúcnosť k lepšiemu. Aby sme to dosiahli, spoliehame sa na komplexné partnerstvo. To zahŕňa aj podporu pre inštalatérov v nasledujúcich oblastiach:

Nezávislí odborníci poskytujú okrem iného poradenstvo v oblasti prevádzkovej analýzy a riadenia podniku.

Poskytujeme podporu pri zviditeľňovaní vašej firmy, napríklad v oblasti direct mailu a online marketingu.

Ponúkame školenia v našich predajných kanceláriách, ako aj rozsiahle možnosti elektronického vzdelávania.

Podporujeme vás pri získavaní nových zákazníkov a vybavovaní dopytov.

Podujatia ako Viessmann Roadshow a veľtrhy zabezpečujú úzky kontakt s obchodníkmi.

Úspora času pri získavaní zákazníkov

Aby sa naši partneri mohli sústrediť na svoje hlavné oblasti podnikania, poskytujeme im podporu pri získavaní zákazníkov. Prostredníctvom Viessmann Leads získate kontakty, ktoré majú skutočný záujem o nákup.  

(Foto: © SpeedKingz / Shutterstock.com)

Informačné centrum pre partnerov spoločnosti Viessmann

Ako partneri spoločnosti Viessmann majú inštalatéri prístup na náš Partnerský portál. Tam sa zdieľajú inovácie, novinky a aplikácie, ktoré sú k dispozícii v balíku s jedným prihlásením.

Ako sa stať partnerom spoločnosti Viessmann

Ak ste inštalatér a chcete sa stať partnerom spoločnosti Viessmann, môžete tak urobiť online v niekoľkých krokoch:

  1. Odoslať vyplnený formulár online
  2. Naše miestne obchodné zastúpenie vás bude kontaktovať
  3. Dostanete prístupové údaje do nášho Partnerského portálu