Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Energetické systémy pre každé odvetvie

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Viessmann má pre každé použitie ten správny energetický systém, či už ide o rodinný dom, zdravotnícke zariadenie alebo celý obytný komplex.

Energetické systémy a riešenia pre každé špecializované odvetvie

Spoločnosť Viessmann už viac ako 100 rokov ponúka riešenia vykurovania pre takmer všetky potreby. Digitalizácia a energetická transformácia viedli k tomu, že sme sa z výrobcu čistej vykurovacej techniky stali poskytovateľom riešení pre celý životný priestor - v interiéri aj exteriéri. Integrovaný sortiment riešení, ktoré ponúkame, je ukážkou inovatívnej a efektívnej techniky v najlepšej podobe. Sme spoľahlivým partnerom pri hľadaní toho správneho riešenia pre vás, od konzultácií až po inžiniersku činnosť a od údržby až po modely fakturácie.

Či už pre rodinný dom, zdravotnícke zariadenie alebo celý obytný komplex. Požiadavky a špecifikácie sú čoraz väčšie a prísnejšie. Splniť ich všetky si vyžaduje neustálu výmenu poznatkov, aktualizáciu potrebných odborných znalostí a prístup orientovaný na riešenie, a to všetko a ešte viac robíme vo firme Viessmann. V nasledujúcom texte nájdete prehľad rôznych oblastí, v ktorých sme už dlhé roky spoľahlivým partnerom.

Systémové riešenia pre rôzne aplikácie

Prehľad našich služieb

Komplexné energetické centrá musia dnes spĺňať množstvo špecifikácií. To platí najmä vtedy, keď sa energetický systém modernizuje. Úspešná realizácia projektu závisí nielen od čistého a efektívneho zásobovania energiou, ale aj od vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a dostupnosti systému. Spoločnosť Viessmann spĺňa tieto požiadavky vďaka riešeniam na mieru. Patrí sem odborné poradenstvo, komplexná ponuka služieb a spoľahlivé a trvanlivé produkty, ktoré zabezpečujú hospodárne a perspektívne zásobovanie energiou.

Návrh a realizácia na mieru

Investícia do energetického systému alebo vykurovacieho zariadenia je zvyčajne spojená s ďalšími projektmi. Presné a podrobné projekty sú nevyhnutné, aby sa predišlo nepríjemným prekvapeniam. Bohaté skúsenosti projekčných a predajných tímov spoločnosti Viessmann zaručujú, že sa určia potrebné opatrenia a navrhne sa systém, ktorý je vhodný pre zákazníka.

Spoločnosť Viessmann pristupuje ku všetkým projektom individuálne, pričom každý aspekt koncepcie návrhu je zameraný na efektívnosť. Koordinácia so všetkými technickými oddeleniami počas výstavby systému zabezpečuje včasnú dodávku a inštaláciu. Ako dodávateľ energetických systémov pre všetky štandardné zdroje energií ponúka Viessmann používateľovi významné výhody:

  • Kompletný systém z jedného zdroja
  • Záruka funkčnosti pre vysokú spoľahlivosť
  • Komponenty systému sú navzájom zladené
  • Jedna kontaktná osoba pre projekt

Údržba, digitálne služby a školenia

Viessmann dnes využíva všetky zdroje energie a technológie na pohodlné a energeticky efektívne zásobovanie. Od klasickej spaľovacej techniky cez kombinovanú výrobu tepla a elektriny až po využívanie slnečnej energie. Spoľahlivú prevádzku zabezpečujú servisné koncepty prispôsobené zákazníkom so zaručenou dodávkou náhradných dielov, pravidelnou údržbou a kontrolou kotlov. Portfólio služieb dopĺňajú digitálne služby. Podporujú používateľov počas prevádzky a obchodných partnerov pri uvádzaní systémov do prevádzky a ich servise.

Všetky produkty Viessmann sa dajú modernizovať

Sieťové prepojenie výrobkov a systémov v najbližších rokoch výrazne zmení spôsob ich používania a vývoja. Všetky produkty Viessmann sa budú dať zodpovedajúcim spôsobom modernizovať. To znamená, že energetické systémy sa budú môcť počas svojej životnosti čoraz viac prispôsobovať potrebám svojich používateľov. Zároveň stanovia nové štandardy v oblasti komfortu a ochrany klímy.

Ruka v ruke: produkt a služba

Produkt je v konečnom dôsledku len taký dobrý, aký dobrý je servis, ktorý ho sprevádza. Ziskovosť projektu pre investora závisí od podpory, ktorú mu poskytne dodávateľ. Viessmann poskytuje podporu v koncepčnej a projektovej fáze vo všetkých dôležitých otázkach (napríklad výpočet životnosti, doba návratnosti atď.).