Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Výhody komplexných riešení spoločnosti Viessmann v oblasti bývania

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu
© Shutterstock / VOJTa Herout

Viessmann podporuje bytový priemysel inovatívnymi energetickými systémami. Obyvatelia profitujú nielen z pohodlného a energeticky úsporného zásobovania teplom. Elektrickú energiu je možné vyrábať aj pomocou fotovoltických systémov alebo kombinovanej výroby tepla a elektriny. Viessmann je poskytovateľom spoľahlivých, komplexných riešení pre efektívne zásobovanie bytových domov a štvrtí energiami.

Všetko z jedného zdroja: vykurovanie, chladenie, vetranie, výroba elektriny

Viessmann už desaťročia dodáva obzvlášť energeticky úsporné a nízkoemisné vykurovacie systémy. Vďaka komplexnému portfóliu získava používateľ všetko z jedného zdroja:

  • Tepelné čerpadlá
  • Solárne systémy
  • Elektrické systémy na prípravu teplej vody a elektrické vykurovanie
  • Plyn

Integrovaná ponuka riešení Viessmann: komplexný program pre bytový priemysel

Viessmann ako komplexný dodávateľ energetických systémov poskytuje všetky správne riešenia. "Integrované portfólio riešení Viessmann" umožňuje prepojenie produktov a systémov prostredníctvom digitálnych platforiem a služieb. Základom je komplexný sortiment pre vykurovanie, elektrinu, chladenie a paru. Viessmann tu ponúka produkty a systémy, ktoré v každom prípade integrujú správne zdroje energie v komunálnom, komerčnom a priemyselnom prostredí. Služby dopĺňajú integrovanú ponuku riešení spoločnosti Viessmann.

© Viessmann
© Viessmann

Centrálne zásobovanie teplom v nových a existujúcich budovách

Centrálne zásobovanie teplom pre obytné budovy ponúka Viessmann od klasických monovalentných riešení cez bivalentné energetické systémy až po kogeneračné jednotky, ktoré súčasne vyrábajú elektrickú energiu a sú prevádzkované na ekologický biometán. V súlade s holistickou koncepciou systémov Viessmann ponúkajú multivalentné systémy možnosti ohrevu TÚV a výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltiky a solárnej termiky.

Inovatívne energetické systémy na vykurovanie, chladenie a spotrebu elektrickej energie priamo v domácnosti. V závislosti od požadovaného základného zaťaženia a rôznych požiadaviek na špičkové zaťaženie preberajú prácu v centrálnom zásobovaní teplom rôzne systémy. Jednotlivé byty sú vybavené odovzdávacími stanicami tepla. Obyvateľ tak platí len za skutočnú spotrebu energie.

© Viessmann
© Viessmann

Hybridný systém vyberá najlacnejší zdroj energie

Zatiaľ čo ceny fosílnych palív a elektrickej energie podliehajú silným dlhodobým výkyvom, spoločnosť Viessmann ponúka hybridné systémy, ktoré vás nezaväzujú k jednému zdroju energie. Pri hybridných zariadeniach sú dva nezávislé generátory tepla integrované do jedného zariadenia: Plynové kondenzačné kotly v kombinácii s tepelným čerpadlom poháňaným elektrickou energiou, ktoré čerpá energiu z okolitého vzduchu alebo zeme. Tento energetický mix spája "obnoviteľnú" energiu s "vysoko účinnou" a ponúka najväčšiu možnú slobodu pri využívaní výhodnejšieho zdroja energie. V závislosti od situácie na trhu s energiou možno riadiaci systém nastaviť tak, aby sa pri kolísaní cien energie vždy zvolil najvýhodnejší alebo najúčinnejší prevádzkový režim.

© Viessmann

Kontajnerové vykurovacie systémy pre štvrte – na kľúč a nákladovo efektívne

Vykurovacie systémy v komerčne dostupných kontajneroch sú ideálnym riešením pre menšie obytné štvrte, kde sa neplánuje kotolňa alebo kde je potrebné minimalizovať náklady na výstavbu. Viessmann dodáva výkonné systémy na kľúč s krátkym časom inštalácie. Medzi obzvlášť úsporné riešenia patria systémy na súčasnú výrobu tepla a elektrickej energie alebo na prevádzku s obnoviteľnými zdrojmi energie.

© Viessmann

H₂-ready: Vykurovanie vodíkom

S cieľom vydláždiť cestu k budúcnosti bez skleníkových plynov spoločnosť Viessmann v súčasnosti vyvíja kondenzačný kotol "H₂-ready", inovatívne riešenie, ktoré môže využívať čistý vodík. Zariadenie je založené na osvedčenej plynovej kondenzačnej technológii a bude môcť fungovať aj na zemný plyn alebo zmes zemného plynu a vodíka. Prevádzkovatelia systému sú tak nezávislí od príslušného dodávateľa a zmesi zemného plynu a vodíka. Prvé prototypy sa v súčasnosti podrobne testujú v technickom centre, výskumnom a vývojovom stredisku v sídle spoločnosti v Allendorfe (Eder). Očakáva sa, že tieto zariadenia budú uvedené na trh od roku 2024, keď budú v Nemecku k dispozícii prvé plynové siete na vodík.

© Viessmann

Nezávislosť od verejnej siete: výroba a skladovanie vlastnej elektriny

Sortiment integrovaných riešení spoločnosti Viessmann zahŕňa vykurovacie systémy na báze kombinovanej výroby elektriny a tepla, ako sú kogeneračné jednotky a vykurovacie zariadenia s palivovými článkami, ako aj fotovoltické (FV) moduly. Prebytočnú elektrickú energiu je možné uskladniť v systéme skladovania elektrickej energie Vitocharge a spotrebovať ju podľa potreby. Prevádzkovateľ systému získava čo najväčšiu nezávislosť a výrazne znižuje náklady na drahý nákup elektriny z verejnej siete. Všetku dodatočne vyrobenú elektrinu možno dodať do verejnej siete a primerane za ňu zaplatiť.

© Viessmann