Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Integrovaný program riešení spoločnosti Viessmann

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Digitalizácia a energetická transformácia predstavujú výzvu aj pre spoločnosť Viessmann. Zároveň však predstavujú najväčšie príležitosti v histórii našej spoločnosti, ktorá trvá už viac ako 100 rokov. Jedno je isté, spolu s našimi partnermi ich využijeme naplno. S týmto cieľom sme našu spoločnosť podrobili komplexnej strategickej reorganizácii. Najrozhodujúcejšia zmena: Viessmann sa vyvinul z výrobcu vykurovacej techniky na dodávateľa riešení pre kompletný obytný priestor v interiéri aj exteriéri budovy.

"Vytvárame životný priestor pre budúce generácie." Toto motto znamená, že preberáme zodpovednosť za obytné priestory budúcich generácií mať pohodlné bývanie, žiť spoločne v komunitách a mestách a chrániť našu planétu. Na jednej strane je to v súlade s tým, ako my ako rodinná firma vnímame svoje hodnoty. Na druhej strane je to presvedčivá potreba vyrovnať sa s digitalizáciou a energetickou transformáciou.

Pre tento nový pohľad je nevyhnutná integrovaná ponuka riešení spoločnosti Viessmann s našou bezproblémovou kombináciou produktov, digitálnych služieb a všetkých doplnkov. Najdôležitejšie však je, že naše riešenia zjednocujú minulosť a budúcnosť spoločnosti Viessmann v rámci jednej prehľadnej štruktúry.

Integrovaný program riešení spoločnosti Viessmann

Produkty a systémy

Táto nová ponuka je založená na najširšom výbere produktov a systémov v našom odvetví. Teplo, energia, vetranie dnes Viessmann využíva všetky zdroje energie a technológie na vytvorenie pohodlných a energeticky úsporných domov. Od klasickej spaľovacej techniky cez kombinovanú výrobu tepla a elektriny až po využívanie solárnej energie. To je to, čo sme zvyknutí robiť. Kde sme úspešní už desaťročia. A práve tu budeme v nasledujúcich rokoch naďalej rozširovať naše portfólio riešení.

Ak sa pozrieme na úroveň klimatických zmien a znečistenia ovzdušia, ktoré je vo svete už teraz, je to jasné: chladenie a čistenie vzduchu sú čoraz dôležitejšie v niektorých prípadoch dokonca životne dôležité v obydliach na celom svete. Aj na to sme už vyvinuli riešenia v podobe účinných systémov chladenia a mechanického vetrania a úspešne sme ich uviedli na trh.

Produkty a systémy sú naším pôvodom. Ale sú to práve siete, ktoré v nasledujúcich rokoch výrazne zmenia spôsob ich používania a ďalšieho vývoja. Každé zariadenie Viessmann sa bude dať modernizovať, a preto sa bude v priebehu svojej životnosti čoraz lepšie prispôsobovať potrebám obyvateľov a zároveň stanovovať nové štandardy v oblasti komfortu a ochrany klímy.

Pripojiteľnosť a platformy

Predpokladom je pripojenie na internet. V našom integrovanom sortimente riešení to umožňujú správne platformy a konektivita. Predovšetkým riadiace systémy  Vitoconnect a Vitocontrol. Je to svet plný príležitostí, v ktorom budeme našich partnerov a zákazníkov neustále podporovať novými riešeniami pre ich obytné priestory.

Digitálne služby

Digitálne služby dopĺňajú ponuku produktov a platforiem. Podporujú používateľov pri ovládaní ich systémov a obchodných partnerov pri ich uvádzaní do prevádzky a servise. Napríklad aplikácia ViCare umožňuje každému majiteľovi systému pohodlne nastaviť ideálnu klímu v miestnosti prostredníctvom smartfónu. Aplikácia ViGuide je navrhnutá tak, aby poskytovala online podporu obchodným partnerom a zabezpečovala jednoduché, rýchle a bezpečné uvedenie do prevádzky.

Služby s pridanou hodnotou

V neposlednom rade sme vyvinuli rôzne služby s pridanou hodnotou, ktoré sa na trhu osvedčili.   Energetická komunita Viessmann Share  poskytuje prístup k cenovo výhodnej 100 % ekologickej elektrickej energii.  Vašim zmluvným partnerom v rámci energetickej komunity Viessmann Share bude spoločnosť Magna Energia Paušálne sadzby zjednodušujú prepojenia v rámci zložitého energetického systému a uľahčujú vám investovať do vlastnej energetickej transformácie v domácnosti. Pomocou konfigurátorov vykurovania Viessmann si môžete vygenerovať automaticky predbežnú cenovú informáciu k váčmu vykurovaciemu systému. Ďalšou dôležitou službou je naša online databáza ViBooks. Všetky najdôležitejšie dokumenty sú v nej uložené vo formáte PDF, ako napríklad návody na obsluhu, servis a inštaláciu. Všetky tieto digitálne služby sú neodmysliteľnou súčasťou integrovanej ponuky riešení Viessmann.

Náš integrovaný sortiment riešení, ako je tu opísaný, je len malou ukážkou toho, čo bude možné v budúcnosti. V nasledujúcich rokoch nám mnoho skvelých mozgov pomôže neustále dopĺňať náš sortiment o ďalšie nové riešenia. Predovšetkým to budú používatelia. Koniec koncov, najkompetentnejšími spolutvorcami sú tí, ktorí budú riešenie ďalej skutočne používať. Predovšetkým však ide o našich partnerov z oblasti obchodu.  

A urobili tak ako partneri a spolutvorcovia životného priestoru pre ďalšie generácie.