Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Rad regulačných jednotiek pre stredne veľké a priemyselné/komerčné kotly

Vyžiadajte si odbornú konzultáciu

Riadiaci systém Vitotronic

Viessmann dodáva dokonale prispôsobené riešenia od jedného kotla až po systémy s viacerými kotlami s centrálnym rozvádzačom. Regulačný systém Vitotronic s možnosťou komunikácie je elektronický riadiaci systém pre hospodárnu a spoľahlivú prevádzku vykurovacieho systému a je príkladný pri inštalácii, prevádzke a údržbe.

Pre stredne veľké a priemyselné/komerčné kotly je k dispozícii široký sortiment regulačných jednotiek. Okrem integrovaných riadiacich jednotiek, aké sú napríklad v plynovom kondenzačnom kotle Vitocrossal 300 (CM3C), existujú aj tradičné verzie, ktoré možno namontovať na hornú časť kotla:

 • Vitotronic 100 ako stála riadiaca jednotka kotla
 • Vitotronic 200 ako riadiaca jednotka jedného kotla s kompenzáciou počasia
 • Vitotronic 300 ako riadiaca jednotka kotla s kompenzáciou počasia s integrovanou kaskádovou funkciou

Všetky verzie majú integrovaný komunikačný modul s rozhraním LAN/WiFi na servis a diaľkové ovládanie. Rozšírenie zmiešavača pre dva vykurovacie okruhy so zmiešavačom je súčasťou štandardnej dodávky pre Vitotronic 300 a je k dispozícii ako príslušenstvo pre Vitotronic 200.

Farebný dotykový displej

Osvedčená a spoľahlivá riadiaca jednotka Vitotronic bola úplne prepracovaná a zosúladená s požiadavkami modernej systémovej komunikácie. Farebný dotykový displej v prednej časti kotla okamžite upúta pozornosť.

Pohodlné ovládanie vykurovacieho okruhu

Vitotronic 200-H je riadiaca jednotka s kompenzáciou počasia pre tri vykurovacie okruhy so zmiešavačom. Ak je vykurovacích okruhov viac, je možné cez LON pripojiť až 32 riadiacich jednotiek vykurovacích okruhov Vitotronic 200-H. To znamená, že systémy s až 96 vykurovacími okruhmi možno ovládať veľmi jednoducho.

Viacrežimová riadiaca jednotka systému Vitocontrol

Vitocontrol je výkonná systémová riadiaca jednotka s grafickým používateľským rozhraním. Dokáže zobraziť všetky údaje o výkone a spotrebe energetického systému a možno ju individuálne nastaviť. Vitocontrol 200-M je vhodný na ovládanie dvoj- a viacrežimových vykurovacích systémov až so štyrmi generátormi tepla a rôznymi kombináciami olejového/plynového kotla, kogeneračnej jednotky a kotla na tuhé palivo.

Využite tieto výhody

 • Menej času a úsilia potrebného na inštaláciu vďaka asistentovi uvedenia do prevádzky
 • Jednoduchá obsluha systému prostredníctvom intuitívnej programovacej jednotky s farebným dotykovým displejom
 • Resetovanie horáka prostredníctvom programovacej jednotky
 • Rozhranie WiFi na komunikáciu so servisným nástrojom Vitosoft 300 (SID1)
 • Energetický kokpit na zobrazenie energetických výnosov a spotreby energie
 • Integrovaná kaskádová regulácia až pre 8 samostatných kotlov
 • Rozhranie Vitogate 300 pre nadradené systémy riadenia budov

Riadiaca jednotka systému Vitocontrol-M

Riadenie a monitorovanie viacrežimových systémov a energetických centier

Vitocontrol-M je výkonná modulárna riadiaca jednotka systému s grafickým používateľským rozhraním, ktorá zobrazuje všetky údaje o výkone a spotrebe energetického systému a ktorú možno prispôsobiť špecifickým potrebám zákazníka. Od prevádzky ako jednoduchej, vopred nakonfigurovanej riadiacej jednotky pre viacrežimové systémy možno systém rozšíriť na prepojenie s komplexnými sieťovými systémami riadenia budov.

Kompletný prehľad na jednej obrazovke aj na diaľku

Domovská obrazovka zariadenia Vitocontrol 200-M

Na domovskej obrazovke sú všetky funkčné jednotky zobrazené ako zjednodušená interaktívna grafika. Napríklad systémové komponenty sú usporiadané a zosieťované do skupín pre chladenie, nízkoteplotné teplo a vysokoteplotné teplo. Systémová schéma bola kvôli lepšej prehľadnosti zredukovaná na jedinú prevádzkovú obrazovku. To umožňuje kedykoľvek rýchlo skontrolovať stav systému.

Používatelia môžu kedykoľvek vyvolať špecifické informácie o systéme odkiaľkoľvek prostredníctvom internetovej komunikácie, ktorá je k dispozícii v štandardnej výbave. Na požiadanie je možné integrovať rôzne bezpečnostné funkcie.

Dotykový displej na zobrazenie stavu

Zobrazenie stavu komponentov Vitocontrol 200-M

Stav každého komponentu v zdroji tepla aj v chladiacom zariadení možno zistiť jednoduchým ťuknutím na dotykový displej. Zobrazujú sa podrobné informácie o prevádzkových stavoch, teplotách alebo aktuálnom výkone.

Autorizovaní používatelia systému môžu nastaviť všetky potrebné parametre pre podmienky spustenia a zastavenia rôznych zdrojov tepla a chladenia prostredníctvom úrovne konfigurácie chránenej heslom.

Rýchla integrácia prostredníctvom flexibilných rozhraní

Vďaka veľkému počtu bežne používaných modulov rozhrania možno riadiacu jednotku Vitocontrol-M rýchlo integrovať do existujúcich systémov riadenia budov alebo systémov riadenia energie alebo ju k nim pripojiť a prispôsobiť špecifickým požiadavkám systému.

Viacúrovňové funkcie

Spolu s Vitocontrol 200-M je k dispozícii aj Vitocontrol 100-M, ktorý má viacúrovňový rozsah predkonfigurovaných funkcií.

Vitocontrol 200-M

Škálovateľná funkcia a rozsah služieb

Na základe optimalizovaných funkčných modulov pre zdroje tepla a chladu Viessmann možno logiku vhodne a individuálne prispôsobiť miestnym požiadavkám. So spoločnosťou Viessmann máte prístup ku kvalifikovaným inžinierom, ktorí vám poskytnú pomoc v každej fáze, od koncepcie návrhu až po následné opatrenia pri prestavbe. Úroveň podpory si určujete sami na základe servisných balíkov šitých na mieru.

Vysoká miera flexibility znamená, že softvér sa dá prispôsobiť tak, aby vyhovoval každému vykurovaciemu centru, a v prípade potreby sa dá prispôsobiť prostredníctvom internetu.

Vitocontrol 100-M

Vitocontrol 100-M je určený na riadenie vykurovacích systémov v mestských a komerčných oblastiach, ako aj v bytových domoch.

Široký rozsah funkcií

Vďaka širokému rozsahu funkcií regulátora Vitocontrol 100-M a dokonale zladeným komponentom z rozsiahleho sortimentu produktov Viessmann je možné konfigurovať efektívne systémy. Kľúčovou funkciou je pritom funkcia kaskádovania viacerých režimov až pre štyri rôzne generátory tepla.

Komunikačné systémy

Inteligentné riešenia pre komunikáciu so stredne veľkými a priemyselnými/komerčnými kotlami

Internetová dátová komunikácia umožňuje kedykoľvek monitorovať energetické centrum a nastavovať parametre na efektívnu prevádzku.

Komunikačné systémy Viessmann ponúkajú inteligentné riešenia na dátovú komunikáciu s vykurovacími a chladiacimi systémami, od veľkých obytných komplexov až po hospodárske budovy, ktoré sú dokonale prispôsobené rôznym požiadavkám prevádzkovateľov systémov, dodávateľov a energetických podnikov.

Vitodata 300 pre systémy s viacerými kotlami

Modul internetovej dátovej komunikácie Vitocom 300 so systémom Vitodata 300 je profesionálny monitorovací nástroj pre väčšie obytné objekty alebo hospodárske budovy. Je navrhnutý s ohľadom na podniky dodávajúce teplo, dodávateľov a komunálne služby, pretože títo zákazníci oceňujú rýchlu a spoľahlivú kontrolu, údržbu a optimalizáciu svojich energetických systémov.

Medzi mnohými kontrolnými funkciami sú možnosti nastavenia spínacích časov, prevádzkových programov, dovolenkových programov a nastavených hodnôt (úroveň/sklon), kontrola prevádzkových stavov a teplôt a nastavenie parametrov. Okrem toho môže systém zobrazovať spotrebu energie a môže sa používať na fakturáciu. Hlásenia o poruchách sa preposielajú príslušnému servisnému technikovi prostredníctvom SMS, faxu alebo e-mailu.

Vitocom 300 LAN

Verzia LAN systému Vitocom 300 umožňuje prenos údajov prostredníctvom sietí DSL/Ethernet rýchlosťou až 100 MB/s. Typ šifrovania údajov, ktorý sa tu používa, zaručuje optimálnu úroveň bezpečnosti.

Rozhranie Vitogate 300 pre automatizáciu budov

Vitogate 300 je riešenie na pripojenie kotlov a tepelných čerpadiel k systému riadenia budov vyššej úrovne prostredníctvom štandardizovaného protokolu BACnet alebo Modbus. Prostredníctvom brány možno energetický systém so všetkými príslušnými komponentmi a prevádzkovými parametrami vizualizovať a ovládať z riadiaceho centra. Používatelia systému tak majú možnosť získať aktuálne informácie o aktuálnom stave svojho systému a vykonávať nastavenia, napríklad programovať nastavené teploty v miestnosti.

Systém viacerých kotlov – štandardné funkcie na pripojenie a diaľkové monitorovanie

 1. Vitodata 300 na online monitorovanie
 2. Vitosoft 300 pre servisné hovory cez WiFi
 3. Vitotronic 200-H (typ HK1B/HK3B) riadiaca jednotka s kompenzáciou počasia pre tri vykurovacie okruhy so zmiešavačom

Prehľad systému – riadiace jednotky a aplikácie

FunkcieVitotronic 100Vitotronic 200Vitotronic 300
Farebný dotykový displej s vysokým kontrastom pre dobrú čitateľnosť
Centralizované ovládanie celého systému    
Rôzne úrovne prevádzky pre používateľov systému a dodávateľov vykurovania
Individuálne denné a sedemdňové programy rozdelené podľa vykurovacích okruhov, ohrevu TÚV a obehového čerpadla TÚV  
Automatické prepínanie letného/zimného času  
Zobrazenie solárneho výnosu v spojení so solárnym regulačným modulom SM1 alebo Vitosolic 100/200
Potlačenie solárneho dohrevu kotla v spojení so solárnym regulačným modulom SM1 alebo Vitosolic 100/200
Energetický kokpit na zobrazenie údajov o spotrebe a výnose
Kontextovo citlivá funkcia nápovedy
Strana a ekonomické funkcie  
Dovolenkový program  
Funkcie úspory energie  
Ovládanie až 2 okruhov mixéra  
Funkcia Plug & Work na automatické rozpoznanie a prispôsobenie snímačov a systémového príslušenstva
Zobrazenie servisných intervalov na údržbu podľa potrieb
Rýchla inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba vďaka zásuvnému systému Rast-5 a integrovanému diagnostickému systému
Výber programu pre regulované sušenie poteru  
Servisné rozhranie WiFi na kontrolu a úpravu nastavení parametrov pomocou prenosného počítača
Rozhranie LAN na pripojenie k internetu
Priame pripojenie až 32 riadiacich jednotiek vykurovacích okruhov Vitotronic 200-H, každá s maximálne tromi vykurovacími okruhmi  ■*
Kaskádová funkcia    ■*
Integrácia do systému riadenia budov prostredníctvom Vitogate 300■*■*
Diaľkové monitorovanie a diaľkové ovládanie v spojení s Vitocom 300 LAN3 a Vitodata 300■*■*■*
Rozširujúci modul EA1 na ovládanie teploty vody v kotle a výkonu horáka
Čerpadlo kotlového okruhu s premenlivými otáčkami v spojení s modulom čerpadla PM1
Asistent pre uvedenie do prevádzky
* Komunikačný modul LON ako príslušenstvo